Läs vår verksamhetsberättelse 2020

Året 2020 blev året vi ställde om. Ett utmaningarnas år för Sveriges kulturliv, men genom en snabb omställning och kontinuerlig anpassning tillsammans med medarbetares flexibilitet och kreativitet kunde Musik i Syd under hela verksamhetsåret arbetat för att uppfylla sitt uppdrag: att ta musiken till människa och människan till musiken.

Årets verksamhetsberättelse har vi gjort i digital form. Ett år som i stort handlade om digitala konserter vill vi såklart ge en samlad bild av i digitalt format.

Gå in på sidan och se exempel från de storsändningar vi gjort, digitala produktioner, livekonserter och  uppdateringar i våra appar. Här finns en text från vår vd Susanne Rydén och från Emma Köster, ordf i Musik i Syds styrelse. Och som vanligt även en redogörelse för vår ekonomi och statistik.

Länk till vår verksamhetberättelse

 

228 digitala produktioner

(varav 103 helt eller delvis livesändingar)

122.924 digitala visningar

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.