Två musiker som underhåller på ett demensboende

Utvecklingscentrum

Musik i Syd har sedan många år tillbaka en uppsökande verksamhet med ett varierat utbud för de grupper som inte själva kan delta i det offentliga musiklivet. Våren 2021 lanseras ett utvecklingscentrum med syfte att utveckla hälsofrämjande metoder och stärka människors rätt till kultur, oavsett sjukdom eller begränsad rörlighet. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums fyra viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering. Utvecklingscentrum stöds av Region Skåne och drivs i ett nära samarbete med bl.a. Betaniastiftelsen, Lunds Universitet och Linnéuniversitetet.

Sju pilotprojekt är klara för att genomföras under 2021. Däribland ett tvärvetenskapligt projekt om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa Break the silence, Musik på akut- och röntgenmottagningar på SUS Malmö i samarbete med Malmö Opera liksom Musik inom rättspsykiatrin i samarbete med Linnéuniversitetet.

Break the Silence
Break the silence är projektet som väver samman konsertupplevelser med samtal i syfte att, som namnet säger, bryta tystnaden och våga prata om psykisk ohälsa. Framträder gör Lollo Fält, artist och låtskrivare, Jonas Helgesson, författare och komiker samt Jonas Engström med kören One Nation. Med texter som speglar vad psykisk ohälsa kan vara vill artisterna ge unga människor inspiration och vägar till tröst, mod och välbefinnande när livet känns svårt.

Under Skåneveckan för psykisk hälsa 2021 får åttondeklassare från Vikenskolan i Höganäs kommun ta del av konserten Break the silence i Vikens kyrka. Som en del av konserten arrangeras en samtalsyta där publiken kan dela med sig av sina upplevelser och tankar utifrån vad musiken väcker. Samtalsledare är Maria Sundblom Lindberg, psykoterapeut, präst och publicist som har stor erfarenhet av att möta unga och familjer som har det svårt, även unga med neuropsykiatriska diagnoser.

Dagen efter fortsätter projektet genom ett livestreamat seminarium där eleverna får lyssna till psykiatern och suicidforskaren Ullakarin Nyberg, just nu aktuell med podden Livet med Ullakarin Nyberg i P1 Sveriges Radio. Föreläsningen har rubriken Livet i skolan! Om vardagsrutiner och fysisk aktivitet för att må bra, och hur man gör när man mår dåligt.

Veckan avslutas med att pedagoger och personal från skolan och kyrkan tillsammans med Maria Sundblom Lindberg utvärderar och framtidsspanar samt samtalar om sina ofrivilliga roller som ”psykologer” i skolan.

Break the Silence genomförs i samarbete med Betaniastiftelsen.

Läs mer om Skåneveckan för psykisk hälsa här.

 

Musik på akut- och röntgenmottagningen: Ro för själen

I projektet byts reklamkanalerna på väntrummens tv-skärmar på SUS akut- och röntgenmottagningar i Malmö ut mot noga utvald musik. Tillsammans med Malmö Opera har vi tagit fram ett konsertprogram som filmats och som kommer sändas på TV-skärmar i väntrum.

Forskning visar att lugn och behaglig musik bidrar till att sänka kortisolutsöndringen i våra kroppar, så att stressen minskar. Stress påverkar oss negativt både på kort och lång sikt. På en akutmottagning kan både patienter och anhöriga vara utsatta för svår stress. Projektet kan dämpa effekten av det.

Alla medverkande har bidragit med musik de själva lyssnar till i stressade och svåra situationer och som en länk genom föreställningen medverkar Marianne Mörck med citat om musikens kraft.

Kontinuerliga samtal förs med hälso- och sjukvården vilka kommer att använda den i sitt kvalitetsarbete, som leds av sjuksköterskor och läkare. Filmen beräknas att placeras ut i december inför jul- och nyårshelgerna och ligga uppe i minst 3 månader innan första validering äger rum.

 

Kontaktpersoner

Ulrika Gudmundsson Schönberger

Projektledare Musik i vård • omsorg • hälsa

Björn Kleinhenz

Producent

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.