Två musiker som underhåller på ett demensboende

Utvecklingscentrum

Musik i Syd har sedan många år tillbaka en uppsökande verksamhet med ett varierat utbud för de grupper som inte själva kan delta i det offentliga musiklivet. Våren 2021 lanseras ett utvecklingscentrum med syfte att utveckla hälsofrämjande metoder och stärka människors rätt till kultur, oavsett sjukdom eller begränsad rörlighet. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums fyra viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering. Utvecklingscentrum stöds av Region Skåne och drivs i ett nära samarbete med bl.a. Betaniastiftelsen, Lunds Universitet och Linnéuniversitetet.

Sju pilotprojekt är klara för att genomföras under 2021. Däribland ett tvärvetenskapligt projekt om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa Break the silence, Musik på akut- och röntgenmottagningar på SUS Malmö i samarbete med Malmö Opera liksom Musik inom rättspsykiatrin i samarbete med Linnéuniversitetet.

Kontaktpersoner

Ulrika Gudmundsson Schönberger

Projektledare Musik i vård • omsorg • hälsa

Björn Kleinhenz

Producent

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.