Organisation

Organsation Musik i Syd AB

Musik i Syd är en regional musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till levande musikupplevelser. Musik i Syd har ett kulturpolitiskt uppdrag och är del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna.

Vi är en av de största regionala musikinstitutionerna i Sverige med runt 80 anställda fördelade på huvudkontoret i Kristianstad (Kulturkvarteret Kristianstad) och övriga tre lokalkontor i Malmö (Palladium Malmö och Norra Vallgatan 34) och i Växjö (Nygatan 6). Våra anställda arbetar med allt från konsertproduktion, teknik, administration, turnéläggning, kommunikation och arkivverksamhet.

Musik i Syd AB bildades 2003 som en sammanslagning av verksamheterna i stiftelserna Musik i Skåne och Musik i Kronoberg. Bolaget ägs gemensamt av stiftelserna och dess styrelse består av de två stiftelsernas respektive styrelser, vilka i sin tur utses av respektive region. Huvudmän för Musik i Syd är Region Skåne och Region Kronoberg.

Under styrelsen står VD som har en ledningsgrupp till sitt förfogande.

Musik i Syds styrelse 2023–2027

Nicola Rabi(M), ordf.
Eva Johnsson (KD), vice ordf.
Jan Carlsson (S), andre vice ordf.
Hugo Hermansson (S)
Lavinia Strömberg (S)
Margareta Schlee (M)
Christer Svensson (SD)
Anna-Maria Hagemann (KD)
Håkan Bjerking (MP)
Drita Kolgjini (S)
Göte Färm (SD)

Personalrepresentanter
Ida Fredriksson, vald av Unionen
Petter Wickman, vald av Unionen (ersättare)
Matthijs Gestel, vald av Symf
Per Mattsson, vald av Symf (ersättare)

 

 

Operativ ledningsgrupp

Susanne Rydén, vd
Magnus Gustafsson, senior rådgivare, tf. vice vd
Lena Ulvskog Arvidsson, administrativ chef

Musik i Syds styrelse 2023–2027. Foto: Christoffer Larsson

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.