med 21.000 namnunderskrifter understryker vi uppdraget: att vårda och skapa framtidens kulturarv

Att åka på festival signalerar något lustfyllt och efterlängtat. Något man ofta gör med andra och där man kliver in i en kulturell eller musikalisk, energigivande bubbla under en begränsad tid. Förra helgen var det festival i Växjö där Musik i Syds nya fina hus på Nygatan 6 firades av en fulltalig och entusiastisk publik i alla åldrar. Nästa vecka väntar Helsingborgs gitarrfestival, som under några dagar sätter det instrument som väldigt många människor har ett nära förhållande till, i centrum. Internationella stjärnor möter svenska storheter och vi får njuta av både jazz och klassiskt under fyra dagar.

Men idag är jag på väg till något med en helt annan klang. Scendödsfestivalen i Stockholm.

1878 invigdes Musikaliska Akademiens hus på Nybrokajen i Stockholm. Som Leonidas Aretakis skriver i DN (9.3.2022) var detta en tid när Stockholm gick från att vara en kulturell avkrok till en modern stad.

I huset skolades Birgit Nilsson, Jussi Björling och Georg Riedel för att nämna några, musiker som skapat ryktet om Sverige som ett land som värnar musik och tar hand om sina talanger. Här delades de första Nobelprisen ut.

”Nu riskerar huset att från och med i höst stå tomt, tyst och öde.”

Under senare år har huset som idag går under benämning Musikaliska Kvarteret, utvecklats till just det som namnet anspelar: ett hus där musikformer möts, med en stor verksamhet för barn och familj, en hemvist för Blåsarsymfonikerna, för den tidiga musikscenen, Stallet som en sprakande scen för folk- och världsmusik, en gästspelsscen för svenska och utländska ensembler och mycket mer – ett musikens kvarter, med andra ord.

Nu riskerar huset att från och med i höst stå tomt, tyst och öde.

När man går in på Statens Fastighetsverks sida möts man av texten: Det är på ditt uppdrag tillsammans med tio miljoner andra i Sverige som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens natur- och kulturarv.

När 21 000 namnunderskrifter idag överlämnas till fastighetsverkets generaldirektör understryker vi det uppdrag som vi ger: att vårda och skapa framtidens kulturarv. Det gör man genom att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv – även i vår huvudstad.

 

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Artikel

Musik i Syd deltar i tre seminarier på Folk och Kultur

Musik i Syd kommer att medverka på Folk och Kultur 8–11 februari i Eskilstuna, Sveriges ledande konvent som kretsar kring konstens och kulturens roll i samhäll. För att läsa mer om evenemanget besök Folk och Kulturs hemsida Musik i Syd medverkar med tre seminarier: Torsdag 9 februari kl 14 Tystnar Sverige? Rösträtt- sång på förskolan, ett livsviktigt projekt! Sången utgör en fristad för hundratusentals människor i Sverige, oberoende av kön, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller ålder. Ändå prioriteras sången bort i hela utbildningskedjan. Varför? Det måste ske en förändring och förändringen måste börja på förskolan. Barn ska ha rätt att växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Sången har både en välgörande och en bildande kraft och ökar välbefinnandet. Hur kan sång på små barns villkor vara så viktigt? Vad kan vi göra och när bör vi agera? Finns svaret i hjärnforskningen? I den här programpunkten utforskar vi varför sången är så viktig för bland annat barns språkutveckling och varför vi måste börja med de allra minsta barnen. Moderator: Susanne Rydén, Preses Kungl. Musikaliska Akademin och VD Musik i Syd Medverkande föredragshållare: Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm – Om barns röstläge och varför utvecklingen av den egna rösten måste ske i förskoleåldern Gunnar Bjursell, Professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet – Om barnets kulturella hjärna och förutsättningar för lärande och språkutveckling i förskolan. Medverkande paneldebatt: Amanda Lind (MP), ordförande i kulturutskottet Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot Gezim Isufi, rektor Nydala förskola i Malmö Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm Sibylle M Kühne, universitetsadjunkt, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund – Seminariet hålls på Lokomotivet och pågår i 60 minuter.  

Läs hela inlägget

25 januari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår personuppgiftshantering. Läs mer om hur vi hanterar Cookies och personuppgifter här.