Rösträtt – sång på förskolan

Sverige ska åter bli ett sjungande land

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum har fått bidrag från Kulturrådet för ett treårigt, nationellt projekt som ska ge verktyg för röst- och sångmetodik till pedagoger och barn i förskola.  Idag har alla Sveriges regioner anslutit sig till projektet Rösträtt – sång på förskolan! 

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum.

Läs mer om nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan här!


Projektdeltagare: Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, GotlandsMusiken, Jämtland Estrad Norr, Kalmar län, Kultur-Gävleborg, Region Stockholm, Musik Hallandia, Musik i Blekinge, Smålands Musik & Teater, Musik i Dalarna, Musik i Uppland, Musik Västernorrland, Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan, Scenkonst Sörmland, UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum (Skåne/Kronoberg), Västmanlandsmusiken, Wermland Opera, Örebro konserthus, Östgötamusiken

Varför är nationella projektet Rösträtt – Sång på förskolan så viktigt? 

Se reportaget om Rösträtt – sång på förskolan på Musik i Syd Channel (5 minuter)

Kontaktpersoner

Anna-Carin Fogelqvist

Projektledare Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd / Nationell projektledare Rösträtt – sång på förskolan

Karin Kullendorff

Producent UNGA Musik i Syd / Kommunikatör Rösträtt – sång på förskolan

Rösträttscoacher i (nästan) hela Sverige!

Vi är många och blir fler och fler! Idag är det ett 50-tal sångcoacher/konstnärliga ledare som håller på eller har utbildats i att sjunga tillsammans med små barn och deras pedagoger. Många olika genrer finns representerade bland våra sångcoacher men alla Rösträtts-konserter innehåller följande tre delar:

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Inget Rösträtts-program är det andra likt även om upplägget innehåller ovan nämnda delar.

Våra rösträttscoacher i Skåne och Kronoberg. ©Kennet Ruona

 

Utvecklingsarbetets två delar

  • RÖSTRÄTT – utbilda regionala sång-coacher som sen gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan
  • DIGITALT VERKTYG – som ska bli pedagogernas hjälp i den dagliga verksamheten. Här ska finnas sånger, sångtips, uppsjungningsövningar och ”röstkollen” – ett verktyg där pedagogerna på ett lustfyllt sätt kan se i vilket röstläge de befinner sig i när de sjunger.

Pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst. Genom att använda sin sångröst utan att värdera den hjälper det att förmedla en lekfull inställning till barnen. Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

Namnet Rösträtt står för två saker. Att använda sin röst på rätt sätt och rätten att använda sin röst i ett demokratisk perspektiv med möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi vill vi göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.