Verksamhetsberättelse 2020

2020 – året då vi ställde om

År 2020 blev utmaningarnas år för Sveriges kulturliv, men genom en snabb omställning och kontinuerlig anpassning tillsammans med medarbetares flexibilitet och kreativitet kunde Musik i Syd under hela verksamhetsåret arbeta för att uppfylla sitt uppdrag: att ta musiken till människan och människan till musiken.

Extrainsatt på Musik i Syd Channel

Genom en redan etablerad digital scen, Musik i Syd Channel, kunde en sömlös övergång från livekonserter till digitala sändningar äga rum när pandemin var ett faktum och all offentlig konsertverksamhet omöjliggjordes. Väl förberedda med avtal och licenser samt relationer med filmbolag, skapade vi olika och nya vägar att fullfölja vårt uppdrag, skapa kontinuitet och förmedla musik till människor – både vår trogna, men också en ny publik i och utanför Skåne och Kronobergs län.

Trygga scenkonstbesök och studiomöjligheter

Ett särskilt fokus gavs det fria musiklivet och de frilansande musiker som snabbt förlorade sammanhang och inkomst. Musik i Syd valde att fullfölja ingångna kontrakt och hitta alternativa lösningar. Planerade turnéer ersattes med digital sändning och nya konsertformer anpassade till rådande direktiv under rubriken ”trygga scenkonstbesök”. Konsertlängd kortades och framfördes utan paus, konserter repriserades och handlingsplaner och manualer till stöd för egna scener och externa medarrangörer utarbetades. Dessutom skapade Musik i Syds scener: Kulturkvarteret i Kristianstad, Palladium i Malmö och Nygatan 6 i Växjö studiomöjligheter, som lokala och regionala musiker och ensembler utan kostnad kunde spela in och sända ifrån. Vi bistod med lokal, personal, teknik och plattform och initiativen mottogs med stor glädje. Totalt medverkade Musik i Syd till ca 300 digitala sändningar under 2020. Inte minst i Kristanstad har huset fortsatt att vara tillgängligt för artister, Kristianstad kommuns behov av digital sändning och för en bred allmänhet som uppskattat säkerheten och de luftiga lokaler som huset och dess Café och Bistro erbjuder.

Foto: Viktoria Unosson

 

Coronaanpassningar för ung publik

För barn och UNGA har en helt ny verksamhetsform utvecklats som innehållit hybridlösningar med utomhuskonserter, digitala produktioner, inomhuskonserter med små grupper i stora salar, sändningar med interaktiva moment där uppkopplade skolklasser i ena änden och artister på någon av våra scener i den andra kunnat kommunicera och musicera tillsammans. Förutom frilansande musiker har vår egen Ensemble Mare Balticum skapat programserier förankrade i lokal och regional historia såsom på Torups slott. Både förskolepersonalkörer och allsångskonserter har kunnat genomföras digitalt.

Digital konferensdag för UNGA Musik i Syds utvecklingscentrum

UNGA Utvecklingscentrums stora konferensdag Sång & Språk ställdes i sista stund om till en helt digital sändning inför vilken en fördjupande internutbildning inom digital sändning med samtliga Musik i Syds inspicienter och tekniker ägde rum. Med intern kompetens och samverkan mellan våra scener och avdelningar fick dagen stor spridning och genomslag. Med fokus på barns röster och sång är Utvecklingscentrum nu hemmahamn för YAM Swedens utvecklingsprojekt ”Rösträtt, Sång på förskolan” med stöd av Statens Kulturråd. Projektet har initierats av Musik i Syd och är en del av den nationella rörelsen ”Sjungande barn” med Kungl. Musikaliska Akademien som motor. Projektet har stor bäring på Region Skånes nya kulturplan och likaså på inriktningen i den revision som just nu arbetas fram för Region Kronoberg, där barns delaktighet utgör en prioriterad del. Att ge barn förutsättningar att fortsatt få del av och vara delaktiga inom ett kulturutbud har varit en extra viktig prioritering under pandemin.

Kreativa lösningar för våra festivaler

Samtliga av Musik i Syds festivaler kunde äga rum i någon form. Utomhusarrangemang och digitala sändningar genererade publik från hela världen och festivalerna kunde fortsatt med rätta kallas internationella. Exempelvis nådde Ystad Sweden Jazz Festival över 13.000 besökare och recenserades i internationell press. Här deltog även vår ena ensemble in residence, Post Sun Vision, som därigenom fick internationell spridning. Korröfestivalens heldagssändning är också värd att nämnas, liksom det unika i genomförandet av Lunds kördagar – säkert och tryggt, trots corona-restriktioner. I samtliga festivaler bistod Musik i Syds producenter med ett större ansvar, då en stor del av musiklivets volontärer återfinns inom olika riskgrupper.

Foto: Mattias Isaksson

 

Stöttning till arrangörer

Musik i Syd har under året arbetat för att stötta arrangörsledet med en rad insatser för att bibehålla och stärka den värdefulla infrastruktur som förhållandet institution, frilansmusiker, arrangör, publik utgör. Förutom digitala sändningar vilka också har skett från arrangörsföreningarnas hemmascener för att stärka den lokala förankringen, har digitala webbinarier med olika teman genomförts. I dessa har både ideella föreningar och kommunala arrangörer, till exempel från Musikriket, deltagit och fått ökad kunskap inom sociala medier, digital marknadsföring, olika digitala plattformar, teknik, streaming osv. Innehållet har byggts utifrån deltagarnas önskemål och behov.

Gårdsmusik och digitalt för äldreboenden

Personer på äldre- och vårdboenden är den målgrupp som drabbats hårdast under pandemin. Med erfarenhet av tidigare forskningsprojekt ”digitala kulturscener” kunde vi fortsätta det viktiga uppdraget att förmedla musikupplevelser. Ett stort arbete har gjorts kring personligt tilltal och vi har utvecklat och presenterat ett stort utbud med både föreställningar och interaktiva inslag som musikkryss eller samtal som i sin tur bildat grunden till nyframtagna föreställningar. Utomhusspelningar – på parkeringsplatser, utanför balkonger, önskekonserter inför jul har genererat glädje och livskvalitet tillsammans med nya värdefulla arbetstillfällen. Arbetet inför lanseringen av ett utvecklingscentrum inom vård, hälsa, omsorg har pågått parallellt och ett utvecklat program har, när detta skrivs, precis lanserats.

Ny scen i Växjö

Under året har ett nytt hus på Nygatan 6 i Växjö tagits i bruk som skapar helt nya möjligheter, inte minst för Musica Vitae som efter 40 år fått ett eget hem. Trots pandemi har både offentliga konserter och skolkonserter kunnat genomföras, liksom ett stort projekt tillsammans med Share Music, starten på ett nytt samarbete för allas lika rätt till musicerande, oavsett funktionsvariation. Orkestern har under året fått en ny konstnärlig ledare i den österrikiske violinisten Benjamin Schmid.

Den festliga invigningen omvandlades till en digital rundvandring i juletid för hela familjen på Nygatan 6 med undertecknad och vice VD Magnus Gustafsson som ciceroner. Båda Musik i Syds ensembler medverkade liksom Trio Wolski, vår andra Ensemble in Residence. Här kunde vi också särskilt uppmärksamma Smålands Musikarkiv med axplock ur det historiska material som numera återfinns i ett för verksamheten anpassat arkiv.

 

Palladium Malmö 100 år

Palladium Malmös historia uppmärksammades i årets början i samband med dess 100-årsjubileum. En fint genomarbetad utställning, vilken senare digitaliserats, en jubileumsbok och flera jubileumskonserter hann genomföras innan dörrarna tvingades stänga för publik verksamhet.

2020 stängdes de fysiska dörrarna, men många andra dörrar öppnades. 2021 vill vi arbeta för att bibehålla det bästa som pandemin lärt oss, samtidigt som vi högst av allt önskar att få möta vår publik på plats i våra hus och hos våra många samarbetsparter.
/Susanne Rydén, vd Musik i Syd

228 digitala produktioner

(varav 103 helt eller delvis livesändingar)

122.924 digitala visningar

228 digitala produktioner under 2020

Konserter och reportage

”Rotakväll blev ett kärleksbevis.”
Alexander Agrell, Sydsvenskan
La Strada på Palladium Malmö

 

Vi växlade upp vår digitala scen – Musik i Syd Channel – med fler konserter och reportage under fliken EXTRAINSATT och i sociala medier blev våra olika kanaler en plattform där både konserter, föreläsningar och livesända konsertrepetitioner tog plats.

Storsändningar

”Svänget gick rakt genom skärmen.”
Alexander Agrell, Sydsvenskan
om digital konsert med Scott Hamilton på Ystad Sweden Jazz Festival

Vi ställde om flera festivaler och konferensdagar till storsändningar där live och inspelat material varvades.

Korrö Folkmusikfestival, UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums konferensdag Sång & Språk, Stora Likarättsdagen med Likarättsgalan, Helsingborgs Pianofestival, Kördagar i Lund och Birgit Nilsson-dagarna är några exempel.

Nytt innehåll till våra appar

”Månadens app är MusikA.”
Daniel Wieselberg, Vi Föräldrar

 

Våra appar MusikA och Musikvandringar fick nytt innehåll. Tillsammans har de båda apparna laddats ned 1.111 gånger under 2020 och totalt har 12.435 nedladdningar gjorts sedan start.

2020 i siffror

Publik

”Stor musik och stort spel från Tengstrand och hans unga medmusiker.”
Kjell Nilsson, Smålandsposten
Tengstrandfestivalen på Nygatan 6 i Växjö

 

Siffrorna visar fysisk publik som kunnat ta del av en konsert eller aktivitet under året.
Det större minskningen ligger bland vuxna, eftersom livekonserter minskat drastiskt under året.

 

Konserter och aktiviteter

”Duospel med både elegans och lätthet i Gröna salen.”
Lage Olsson, Barometern
Konsert med Kristina Winiariski och Pontus Carron

Under 2020 minskade de konserter och aktiviteter vi kunde genomföra med 39 % jämfört med 2019.
Den största minskningen har gällt vuxna, medan vi till barn och unga lyckats hålla verksamheten igång mer eftersom skolor inte omfattats av restriktionerna i lika stor utsträckning.

Även vårdtagare på äldreboenden har vi nått genom att ställa om till utomhuskonserter och digitala uppspelningar av förinspelade konserter.

Besök Musik i Syd Channel

41 924 besök under 2020
─ en ökning med 793% sedan 2019

  • 51 konserter där 8 var produktioner som gick ut till beställare med lösenordsskyddad länk
  • 8 storsändningar med konserter, reportage, dans, föredrag
  • 8 reportage, seminarier och kortare inslag
  • 2 Master Classes
  • 1 Jubileumsfilm Palladium Malmö 100 år

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.