UNGA Musik i Syd

Musikupplevelser i förskola, skola och på fritiden

UNGA Musik i Syd är en avdelning inom musikinstitutionen Musik i Syd. Våra producenter finns i Växjö, Malmö och Kristianstad. Tillsammans producerar och utvecklar vi levande musik med egna musiker och frilansartister. Vår utvecklande verksamhet sker inom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, med stöd av Region Skåne och Kristianstads kommun.

I samarbete med lokala arrangörer producerar vi årligen omkring 1.500 konserter, föreställningar och workshops för ca 150.000 barn, unga och vuxna på förskolor, skolor, bibliotek och andra offentliga spelplatser i vår region. Genom vår verksamhet når kvalitativa musikupplevelser ut på platser, mindre orter och glesare bygder, där man annars inte skulle kunna producera och framföra ett liknande utbud.

 

Där barnen är

Den största delen av vår verksamhet sker som uppsökande verksamhet där barnen är, i deras egen vardag, i förskolor, skolor, samlingssalar, klassrum, aulor och gymnastiksalar. Musiker som turnerar med oss är utvalda, professionella och erfarna, skickliga på sina instrument och på att möta barnen. De spelar i små och stora lokaler, inte sällan tidiga mornar eller eftermiddagar för en publik som består av förskolebarn, elever, personal och anhöriga.

Att få uppleva ett musikprogram som barn kan ge stora känslor, intryck och nya infallsvinklar … Kanske kan något väckas i barnens liv som de inte kände till?
Annika Johansson, verksamhetschef

Nytt utbud varje vår

Varje år har vi ett open call dit frilansmusiker som vill spela för barn och unga, och som har en produktion eller en idé, kan anmäla sig. Alla genrer är välkomna. Under senhösten väljer vi ut och sätter ihop nya musikprogram som vi presenterar i en webbkatalog och visar upp på vår utbudsdag i mars. Här möts artister, beställare, arrangörer, lärare och elever, förskolepersonal och yngre barn för att ta del av levande musik som kan beställas till subventionerat pris. I vår webbkatalog och på utbudsdagar presenterar vi även program för Kulturrådets statsbidrag Skapande skola.

Familjeserier och festivaler

Vi verkar även för att barn och vuxna i vår region tillsammans ska få uppleva levande musik av hög kvalitet inom olika genrer utanför förskolan och skolan, på platser där det annars kanske inte skulle vara möjligt att producera professionella musikprogram. Läs mer om våra offentliga konserter på denna länk.

Bild på barn som dansar.

Barn och ungas delaktighet

Vi jobbar aktivt med barn i referensgrupper och startade 2017 upp utvecklingsprojektet Musikrådet på skolor och förskolor i Kristianstad och Malmö. Vi är även med och driver det regionala samverkansprojektet för unga arrangörer KulturCrew.

Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne. Här driver vi sedan 2010 projekt och program tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare i syfte att fördjupa vår verksamhet och utveckla nya metoder som ska främja barns och ungas möten med musik. Vi arbetar utifrån fyra ben: fortbildning, forskning, delaktighet och digitalisering. Varje år utses ett fokusområde med anknytning till ett aktuellt och angeläget branschtema.

 

Kontaktpersoner

Charlotta Blom

Verksamhetschef UNGA Musik i Syd

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.