UNGA Musik i Syd

UNGA Musik i Syd är en verksamhet inom Musik i Syd som producerar och utvecklar levande musik med våra egna musiker och frilansartister. I samarbete med lokala arrangörer producerar vi årligen omkring 1.500 konserter, föreställningar och workshops för ca 150.000 barn, unga och vuxna i vår region. Genom vår verksamhet når kvalitativa musikupplevelser ut på platser, mindre orter och glesare bygder, där man annars inte skulle kunna producera och framföra ett liknande utbud.

Där barnen är

Den största delen av vår verksamhet sker som uppsökande verksamhet där barnen är, i deras egen vardag, i förskolor, skolor, samlingssalar, klassrum, aulor och gymnastiksalar. Musiker som turnerar med oss är utvalda, professionella och erfarna, skickliga på sina instrument och på att möta barnen. De spelar i små och stora lokaler, inte sällan tidiga morgnar eller eftermiddagar för en publik som består av förskolebarn, elever, personal och anhöriga.

Familjeserier & festivaler

I tio kommuner: Kristianstad, Malmö, Simrishamn, Skurup, Svedala, Vellinge, Åkarp, Lomma, Ljungby och Växjö, har vi tätare samarbeten med olika arrangörer. I nära samarbete med dessa lokala aktörer producerar vi familjeserier som erbjuder nya och spännande musikupplevelser. Vi är också ofta med och utformar program för ung publik och familj i samband med festivaler och sommarupplevelser, såsom Ystad Jazzfestival, Båstad Kammarmusikfestival, Korröfestivalen, Sommarlund och Superdupersommar i Malmö. Vi står även bakom familjeföreställningar i våra egna konserthus Palladium Malmö och Kulturkvarteret Kristianstad samt i samarbete med till exempel Växjö Konserthus, Malmö Live och Dunkers.

Nytt musikutbud varje vår

Under senhösten väljer vi ut och sätter ihop nya musikprogram, som vi presenterar i en webbkatalog och visar upp under så kallade utbudsdagar. Här möts artister, beställare, arrangörer, lärare och elever, förskolepersonal och yngre barn för att ta del av levande musik som kan beställas till subventionerat pris. I vår webbkatalog och på våra utbudsdagar presenterar vi även färdiga program för Kulturrådets statsbidrag Skapande skola och förskola. Här verkar vi, efter behov och önskemål, som en resurs för att underlätta ansökningar som involverar musiker.

Läs mer på UNGA:s webbplats

Främjar ungas delaktighet

KulturCrew är ett projekt där vi, i nära samarbete med Riksteatern Skåne, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och andra regionala kulturaktörer, utbildar skolungdomar i arrangörskap, scenteknik och kommunikation, enligt ett koncept hämtat från Norge och Danmark. Jämte KulturCrew, som främst handlar om det som händer kring scenupplevelsen, driver vårt utvecklingscentrum det egna projektet Musikrådet, som utbildar elever i att tycka till och prata om det som sker på scen. Både KulturCrew och Musikrådet har vi med oss in i viktiga delar av vår verksamhet, som urvalsprocesser och utbudsdagar.

Unga musikutövare

Vi bidrar också till att skapa speltillfällen och möjligheter för barn och unga musikutövare att stå på scen, med eller utan etablerade musiker och publik. Detta gör vi till exempel genom musiktävlingen Imagine, som pågår under hela våren. Det sker även inom utvecklingsprojektet UNGA Folk, med stöd av Kulturrådet, barn- och ungdomsstämmor och familjekonserter, i samarbete med lokala arrangörer, fritids- och ungdomsverksamheter, kulturskolor och studieförbund.

Utvecklingscentrum

Sedan 2010 sker UNGA Musik i Syds utvecklande verksamhet inom Utvecklingscentrum, med stöd av Region Skåne och Kristianstads kommun. Här fördjupar vi vår verksamhet, i samarbete med andra kulturaktörer, frilansare och forskare, tar fram nya koncept, nyproducerar, kompetensutvecklar vuxna som arbetar med kultur, barn och unga; allt i syfte att förse ung publik med fler högkvalitativa, levande musikupplevelser. Varje år utses ett fokusområde med anknytning till ett aktuellt och angeläget branschtema som mynnar ut i en nationell höstkonferens på Kulturkvarteret Kristianstad.

Kontaktpersoner

Annika Johansson

Verksamhetschef UNGA Musik i Syd

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.