Smålands Musikarkiv

Smålands Musikarkiv

I Smålands Musikarkiv finns stora samlingar av unikt musik- och dansmaterial från i första hand Kronobergs län, Småland och södra Sverige. Arkivet är öppet för alla och har till uppgift att vara en källa och kunskapsbas för utveckling av det regionala musik- och danslivet. Insamlingen sker genom dokumentation på egen hand och i samarbetsprojekt, men även i form av gåvor från privatpersoner och organisationer. Genom det insamlade materialet kring musik och dans kan förståelsen öka för historiska och samtida uttrycksformer i de sammanhang de förekommit. Samlingarna består av många typer av material: noter (musikalier), inspelningar, fotografier, affischer, tidningsklipp, musikinstrument, person- och organisationsarkiv med mera.

Bland musikalierna finns exempelvis:
– folkmusikuppteckningar från Småland och Öland i original och kopia
– militärmusik från Kronobergs regementes musikkår
– tonsättararkiv
– notsamlingar från regionala orkestrar och körer
– kopior av notböcker från 1400- till 1800-talet ur Växjö domkyrkas och gymnasiums samlingar

För framtiden är det viktigt att säkra innehållets långsiktiga överlevnad, vilket ofta innebär digitalisering. De minnen, erfarenheter, musik och dans som samlas i arkivet ska vara tillgängliga. Smålands Musikarkiv bidrar till att levandegöra samlingarna genom att ge ut böcker och skivor, hålla föreläsningar och föredrag, ge kurser och workshops samt via hemsidan.

Kontaktpersoner

Mathias Boström

Arkivchef Smålands Musikarkiv

Smålands Musikarkiv är en samarbetspartner till utbildningsinstitutioner på olika nivåer, musik- och danslivet, forskarvärlden och en tillgång för allmänheten. Arkivet är en del av Musik i Syd, vilket bland annat innebär att vi är med och arrangerar Korrö folkmusikfestival. Ett fylligt referensbibliotek är öppet för våra besökare. Där finns böcker och tidskrifter inom musik- och danshistoria, etnologi samt kultur- och lokalhistoria.

Bakgrund

Smålands Musikarkiv bildades 1992 och är ett regionalt musikarkiv placerat i Växjö. Syftet med arkivet var att ta hand om och utveckla den regionala folkmusikdokumentation som bedrivits sedan mitten 1970-talet samt de omfattande notsamlingarna efter Kronobergs regementes musikkår. Verksamhetsfältet omfattar numera även dans, populärmusik och nöjesliv samt konst- och kyrkomusik. Arkivets samlingar ägs av Region Kronoberg men verksamheten är sedan 2003 knuten till Musik i Syd.

Kontaktuppgifter
Smålands Musikarkiv/Musik i Syd
Nygatan 6
352 33 Växjö
sma@musikisyd.se
Tel: 0470-70 03 00 (växel)

Mer information finns på arkivets egna webbplats

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.