A Walk in the Woods – En audiovisuell upplevelse av Reine Jönsson

Idag 29 april lanserar vi, tillsammans med Reine Jönsson, A Walk in the Woods – en pianotrio i 65 delar förlagd i en webbmiljö där enbart början och slutet alltid låter likadant. Det är ett verk som går att framföras i ett nästan oändligt antal varianter och det är du, genom att göra olika aktiva val, som avgör hur det kommer att låta!

Webblösningen A Walk in the Woods tänjer inte bara på gränserna för konsertformen och vad ett musikaliskt verk är, utan ger även möjlighet till en interaktivitet som suddar gränserna mellan deltagare och publik.

Reine Jönsson om projektet: ”A Walk in the Woods kan liknas vid en skogspromenad där man varje gång börjar och slutar i samma skogsbryn, fast man provar nya vägar. Efter att ha hört flera varianter av stycket kommer man att börja känna igen de olika platserna, buskarna, myrstacken, dammen… Och då ser man kanske att ett objekt ser olika ut beroende från vilket håll man ser det.”

Projektet A Walk in the Woods görs i samarbete mellan Musik i Syd, Båstad Kammarmusikfestival och Reine Jönsson med stöd från Musikverket

 

Läs mer om projektet här
eller gå direkt till A Walk in the Woods

Tonsättare: Reine Jönsson
Musiker: Love Derwinger – piano
Mats Olofsson – cello
Magnus Holmander – klarinett

Webblösningen A Walk in the Woods är skapad av webbyrån Do-fi.

 

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.