A Walk in the Woods – En audiovisuell upplevelse av Reine Jönsson

Idag 29 april lanserar vi, tillsammans med Reine Jönsson, A Walk in the Woods – en pianotrio i 65 delar förlagd i en webbmiljö där enbart början och slutet alltid låter likadant. Det är ett verk som går att framföras i ett nästan oändligt antal varianter och det är du, genom att göra olika aktiva val, som avgör hur det kommer att låta!

Webblösningen A Walk in the Woods tänjer inte bara på gränserna för konsertformen och vad ett musikaliskt verk är, utan ger även möjlighet till en interaktivitet som suddar gränserna mellan deltagare och publik.

Reine Jönsson om projektet: ”A Walk in the Woods kan liknas vid en skogspromenad där man varje gång börjar och slutar i samma skogsbryn, fast man provar nya vägar. Efter att ha hört flera varianter av stycket kommer man att börja känna igen de olika platserna, buskarna, myrstacken, dammen… Och då ser man kanske att ett objekt ser olika ut beroende från vilket håll man ser det.”

Projektet A Walk in the Woods görs i samarbete mellan Musik i Syd, Båstad Kammarmusikfestival och Reine Jönsson med stöd från Musikverket

 

Läs mer om projektet här
eller gå direkt till A Walk in the Woods

Tonsättare: Reine Jönsson
Musiker: Love Derwinger – piano
Mats Olofsson – cello
Magnus Holmander – klarinett

Webblösningen A Walk in the Woods är skapad av webbyrån Do-fi.

 

Konsert på demensboende
Nyhet

Musik i Syd lanserar nytt utvecklingscentrum inom vård, omsorg och hälsa

Regional satsning på nytt utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa! Musik i Syd har under drygt 25 år arbetat med musik inom vård och omsorg som en del i verksamhetens uppdrag för att bidra till ett tillgängligt och jämställt musikliv. Nu tar den regionala musikinstitutionen steget och grundar ett utvecklingscentrum i nära samverkan med hälso- och sjukvården. – Pandemin har ytterligare accentuerat behovet av kultur i livets alla skeden för livskvalitet och gemenskap, men också som läkande och utvecklande kraft. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering, säger Musik i Syds vd Susanne Rydén. Genom samverkan med aktörer inom kultur, forskning och utbildning som t ex Betaniastiftelsen, Lunds universitet och Linnéuniversitetet samt enheter inom vårdsektorn, andra kulturinstitutioner, musiker med flera, bidrar satsningen till att utveckla hälsofrämjande metoder och stärka människors rätt till kultur, oavsett sjukdom eller begränsad rörlighet. Forskningsresultatet från den nyligen genomförda studien Digitala kulturmöten i samarbete mellan Musik i Syd, Betaniastiftelsen och Göteborgs Universitet utgör en viktig bas rörande digitaliseringens viktiga roll för tillgänglighet. Kulturnämndens ordförande i Region Skåne, Magnus Lunderquist: – Vill vi att fler skall få ta del av musikens hälsofrämjande effekter så behöver vi fortsätta arbetet med att utforma och anpassa fler produktionsätt som sedan kan implementeras i vården. Därför stödjer Region Skånes kulturnämnd etableringen av ett utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa. Musik i Syds mångåriga erfarenhet har visat hur musiken väcker positiva känslor, återskapar minnen och bidrar till både lugn och trygghet. – Som patient är man ofta i ett underläge och vi turas alla om att vara patient då och då genom livet. Musiken har en fantastisk kraft och välkomnar alla, oavsett vem en är. Det blir därför så magiskt bra att öppna dörrarna till detta absoluta välkomnande i hälso- och sjukvården just med musik, säger Ola Björgell, regionöverläkare och funktionsansvarig Likarätt i Region Skåne. Förutom Musik i Syds ordinarie verksamhet inom äldreomsorg finns sju pilotprojekt klara för att genomföras under 2021. Däribland ett tvärvetenskapligt projekt om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa Break the silence, Musik på akut- och röntgenmottagningar på SUS Malmö i samarbete med Malmö Opera liksom Musik inom rättspsykiatrin i samarbete med Linnéuniversitetet. Läs mer på Musik i vård, omsorg, hälsas sida.

Läs hela inlägget

15 mars 2021

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.