A Walk in the Woods

– En audiovisuell upplevelse av Reine Jönsson

A Walk in the Woods är en pianotrio i 65 delar, där enbart början och slutet alltid låter likadant. Det är ett verk som går att framföras i ett nästan oändligt antal varianter och det är du, genom att göra olika aktiva val, som avgör hur det kommer att låta!  Webblösningen A Walk in the Woods tänjer inte bara på gränserna för konsertformen och vad ett musikaliskt verk är, utan ger även möjlighet till en interaktivitet som suddar gränserna mellan deltagare och publik.

Här kan du uppleva A Walk in the Woods

  • Programmet kan sluka mycket mobildata därför rekommenderar vi fast uppkoppling och en nedladdningshastiget på minst 30mb/sek gärna mer
  • För bästa möjliga upplevelse så rekommenderar vi att programmet körs på dator

A Walk in the Woods kan liknas vid en skogspromenad där man varje gång börjar och slutar i samma skogsbryn, fast man provar nya vägar. Efter att ha hört flera varianter av stycket kommer man att börja känna igen de olika platserna, buskarna, myrstacken, dammen… Och då ser man kanske att ett objekt ser olika ut beroende från vilket håll man ser det.”
Reine Jönsson

 

Det komplexa verket A Walk in the Woods
– hur fungerar det egentligen? 

Inget Reine Jönsson gör är speciellt märkvärdigt… enligt honom själv. Men för de som står bredvid och ska förstå och genomföra hans arbete, kan det ibland framstå som lite komplicerat… A Walk in the Woods 65 delar samverkar och passar ihop i olika variationer. Stycket är improvisatoriskt komponerat utifrån en grundidé om att en del ska passa ihop med fem andra. Rent faktiskt leder varje del till mellan två och fem andra delar utom den sista för då är stycket slut. Den första delen har ingen ingång men alla andra delar kommer någonstans ifrån och leder vidare till någonting. Detta är ”spelreglerna”, som möjliggjort programmering av verket.

Hemsidan A Walk in the Woods är ett flerdimensionellt rum där delarna är länkade som stigar i en skog som leder till olika unika platser. Alla delar kan dock inte fogas samman med varje annan del så det bakomliggande programmet måste välja olika stigar i skogen för att komma fram till den plats som lyssnaren valt.  För att de 65 delarna i A Walk in the Woods ska gå att passa ihop, måste varje del dessutom vara inspelad så att både början och slut med hög precision är rätt i såväl dynamik, tempo som karaktär. Ljudteknikern måste veta exakt var delarna ska passa ihop och denna information går sedan vidare till det program som sätter ihop delarna.

Undre tre långa och intensiva dagar arbetade musikerna Love Derwinger (piano), Mats Olofsson (cello) och Magnus Holmander (klarinett) i The End Studio utanför Lund med att spela in de 65 delar som i olika sammanfogade varianter bildar A Walk in the Woods. Därefter har webbyrån DoFi jobbat utvecklat ett audiovisuellt program som sammanfogar delarna till kortare eller längre varianter beroende på vad lyssnaren väljer.

Arrangörer: Projektet görs i samarbete mellan Musik i Syd, Båstad Kammarmusikfestival och Reine Jönsson med stöd från Musikverket.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.