Välkommen till Musica Vitaes höstsäsong!

Musica Vitae är glada att kunna presentera ett rikt höstprogram som vi arbetar för att kunna genomföra på bästa sätt under rådande omständigheter.

Den här veckan släpps konserten Nelson & Netzelpå Musik i Syd Channel och där livesänds även Musik i Tagaborg lördag den 22 augusti. Och äntligen får vi bjuda in publiken till nya konsertsalen på Nygatan 6 då vi den 18 september ger konserten Polen – vår okända granne.

I oktober inleder vi vårt arbete tillsammans med nya konstnärlige ledaren Benjamin Schmid och hösten innehåller även samarbete med Christoffer Lundquist och orkesterns egen Daniel Eklund hör vi som solist i Sinfonia.

Varmt välkomna till en musikhöst med oss!

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi på Nygatan 6 för närvarande en publikgräns på högst 50 personer per föreställning enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Om direktiven förändras är vi redo att handla därefter.

Biljetter till höstens konserter på Nygatan 6 kommer att släppas inom kort!

Se alla konserter i vårt Generalprogram

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.