Lund Choral Festival blir Kördagar i Lund Special!

Den internationella körfestivalen Lund Choral Festival brukar äga rum vecka 42 vartannat år. Brukar, för under de rådande omständigheter som Coronapandemin för med sig är inget längre som det brukar. Inte heller för arrangören Musik i Syd. Att ställa in är otänkbart, däremot ställer man om och arrangerar ”Kördagar i Lund Special” – en mindre version av den stora körfestivalen.

Lund Choral Festival samlar jämna år ett tjugotal olika körer från Lundatrakten, men också körer från övriga Sverige och från utlandet. Festivalen har årets lopp bjudit på en blandning av gospel, klassiska tongångar, pop, barbershop och jazz med mera. Kronan på verket är den stora Galakonserten, med 200 körsångare och SjungGung – barnens egen galakonsert där över 400 barn sjunger tillsammans med en av sina idoler.

I höst skulle det ha blivit en ny stor körfestival, men istället ställer man om till Kördagar i Lund Special. Galakonserten, SjungGung och de nationella och internationella gästspelen flyttas till 2021, som alltså blir året för nästa stora Lund Choral Festival. Den 12–18 oktober 2020 fylls Lund av körsång i den omfattning som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner tillåter.

– Vi utgår från delar av de planerade programmet, men försöker också tänka i nya banor, berättar körfestivalens producent Gerd Román Hall. Med kreativt arbete och innovativa lösningar är vi fast beslutna att ge Lundapubliken sin årliga vecka av körmusikupplevelser.

Mer information om och programmet för Kördagar i Lund Special presenteras på www.lundchoralfestival.org i augusti månad.

För mer information om Kördagar i Lund Special, kontakta producent Gerd Román Hall, Musik i Syd:
Mail: Gerd.RomanHall@musikisyd.se • Tfn: 0709-28 58 90

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår personuppgiftshantering. Läs mer om hur vi hanterar Cookies och personuppgifter här.