Intervju med Helena Wessman om Riksting för västerländsk konstmusik

Helena Wessman

Den 23 mars går femte upplagan av Riksting för västerländsk konstmusik av stapeln, i år i digital form. Musik i Syd passade på att ta en liten pratstund med Helena Wessman, initiativtagare till Rikstinget och Rektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Hej Helena, vad vill ni uppnå med Riksting för västerländsk konstmusik?

– Vi vill stärka konstmusikens aktörer, konstmusikens plats i samhället och sammanföra de som håller på med konstmusik. Vi har sett att det kan vara stora avstånd inom musiklivet, så vi vill samlas i samma rum, få samma bild, peppa varandra och lära nytt kring konstmusikens villkor.

Vem vänder sig Rikstinget till och är det öppet för allmänheten att delta?

– Det har alltid varit öppet och nu är det lättare än någonsin eftersom det är digitalt. Alla är välkomna och det kostar ingenting att delta. Vi vill att så många delar av konstmusikvärlden som möjligt är representerade och vi vill även locka politiker och media. Allmänt musikintresserade är också välkomna, det är väldigt öppet.

Vad tror du är den största anledningen till att den västerländska konstmusiken får så lite utrymme i vårt samhälle idag?

– Jag tror att det finns en stor okunskap. Vi som är i den här ”världen” känner varandra, vi är många och vi är väldigt engagerade. Men det finns de som inte alls varit i närheten av den här sortens musik, som inte vet hur den fungerar, aldrig hört en symfoniorkester eller en stråkkvartett och kanske inte ens känner igen instrumenten. Det är en kunskapsbrist tror jag. Det finns också en okunskap hos medieredaktioner. Under det första Rikstinget hade vi en panel med redaktörer från olika tidningar och media och det är påtagligt att konstmusiken inte är det man kan – man kan litteratur, scenkonst och popmusiken, men konstmusiken vet man inte så mycket om.

Vad kan det få för effekter på sikt, tror du?

– Vi tappar bort en väldigt viktig konstform. Jag hävdar att det är rötterna för all västerländsk musik. Konstmusiken och folkmusiken har varit sammanflätade i tusen år. Det finns en teoribildning runt konstmusiken som är väldigt gammal, undervisningsmetoder med mera. Det är själva grammatiken för all annan musik. För den sakens skull vore det väldigt olyckligt om vi tappade bort det, men även för själva upplevelsen. Det är fantastisk musik!

Vad kan vi göra för att öka kunskapsnivån och intresset för konstmusik bland den bredare allmänheten?

– Att arbeta med barn är alltid bra, då når man även föräldrarna. Barnverksamheten är väldigt viktig och där tas det också olika initiativ, bland annat genom Musik i Syds rösträttsprojekt som har spridit sig i hela landet – ett väldigt viktigt initiativ för att öka kunskapen och möjligheterna att musicera.

– Det är också jätteviktigt med arrangörsstödet, så att till exempel kammarmusikföreningar har möjlighet att ha i gång sin konsertverksamhet. Det betyder otroligt mycket för kännedomen. En bra arrangörsförening drar ju dit grannar, som kanske går för att det är grannar som är med i föreningen, och då upptäcker något helt nytt. Kammarmusikarrangörerna är otroligt viktiga.

 

Vi tappar bort en väldigt viktig konstform. Jag hävdar att det är rötterna för all västerländsk musik.”

Programmet rymmer skribenter, producenter, politiker och representanter från Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och branschorganisationen Svensk Scenkonst. Hur gick tankarna när ni satte samman programmet och valde ut medverkande gäster?

– Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Scenkonst och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utgör styrgruppen och är arrangörer utav Rikstinget. Vi valde frågor som verkligen är dagsaktuella för konstmusiken och för hela musiklivet – Sjungande barn, som Kungl. Musikaliska Akademien har dragit i gång, är ett stort nationellt projekt som fått ett fantastiskt gensvar och som behöver diskuteras i en utbildningskontext. Vi är därför väldigt glada att ha två ledamöter, som också är utbildningspolitiska talespersoner, från Riksdagens utbildningsutskott på plats. Vi talar ju ofta med kulturpolitikerna, men utbildningspolitikerna är väldigt viktiga i det här.

– Programmet innehåller också Sofia Lilly Jönsson, som skriver väldigt mycket om musiklivets olika delar. Hon kommer att tala om sång som beredskap. Det ser vi fram emot. Det blir även diskussion kring blåsmusiken, där Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige just har gjort en undersökning som visar på att det är brist på blåsmusiker. Det är något vi har känt till länge men som blivit alltmer akut.

– Naturligtvis blir det också den jättestora frågan om hur vi ska återstarta musiklivet efter pandemin. Vi är mycket glada för att alla partier medverkar med sina kulturpolitiska talespersoner. Vi är spända på att höra hur de förbereder för att vi ska kunna komma igen.

Till sist, vad hoppas du årets Riksting ska mynna ut i?

– Jag hoppas att väldigt många har deltagit, har hört de politiska diskussionerna, bildar sig en uppfattning och är med och drar i de här frågorna – för konstmusiken, för blåsmusiken och för barns rätt att få fatt i sin röst. Och förstås, att alla går styrkta därifrån och tänker ”Yes, vi fortsätter att kämpa för det här!”

Text: Andreas Baur
Foto: Melina Mellström

 

Konsert på demensboende
Okategoriserad

Musik i Syd lanserar nytt utvecklingscentrum inom vård, omsorg och hälsa

Regional satsning på nytt utvecklingscentrum för musik inom vård, omsorg och hälsa! Musik i Syd har under drygt 25 år arbetat med musik inom vård och omsorg som en del i verksamhetens uppdrag för att bidra till ett tillgängligt och jämställt musikliv. Nu tar den regionala musikinstitutionen steget och grundar ett utvecklingscentrum i nära samverkan med hälso- och sjukvården. – Pandemin har ytterligare accentuerat behovet av kultur i livets alla skeden för livskvalitet och gemenskap, men också som läkande och utvecklande kraft. Forskning och erfarenhet visar på hälsofrämjande effekter inom en mängd områden, samtidigt som behovet av evidens är stort. Forskning blir därför ett av utvecklingscentrums viktiga ben tillsammans med kompetensutveckling, delaktighet och digitalisering, säger Musik i Syds vd Susanne Rydén. Genom samverkan med aktörer inom kultur, forskning och utbildning som t ex Betaniastiftelsen, Lunds universitet och Linnéuniversitetet samt enheter inom vårdsektorn, andra kulturinstitutioner, musiker med flera, bidrar satsningen till att utveckla hälsofrämjande metoder och stärka människors rätt till kultur, oavsett sjukdom eller begränsad rörlighet. Forskningsresultatet från den nyligen genomförda studien Digitala kulturmöten i samarbete mellan Musik i Syd, Betaniastiftelsen och Göteborgs Universitet utgör en viktig bas rörande digitaliseringens viktiga roll för tillgänglighet. Kulturnämndens ordförande i Region Skåne, Magnus Lunderquist: – Vill vi att fler skall få ta del av musikens hälsofrämjande effekter så behöver vi fortsätta arbetet med att utforma och anpassa fler produktionsätt som sedan kan implementeras i vården. Därför stödjer Region Skånes kulturnämnd etableringen av ett utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa. Musik i Syds mångåriga erfarenhet har visat hur musiken väcker positiva känslor, återskapar minnen och bidrar till både lugn och trygghet. – Som patient är man ofta i ett underläge och vi turas alla om att vara patient då och då genom livet. Musiken har en fantastisk kraft och välkomnar alla, oavsett vem en är. Det blir därför så magiskt bra att öppna dörrarna till detta absoluta välkomnande i hälso- och sjukvården just med musik, säger Ola Björgell, regionöverläkare och funktionsansvarig Likarätt i Region Skåne. Förutom Musik i Syds ordinarie verksamhet inom äldreomsorg finns sju pilotprojekt klara för att genomföras under 2021. Däribland ett tvärvetenskapligt projekt om musiken som helande kraft för ungas existentiella hälsa Break the silence, Musik på akut- och röntgenmottagningar på SUS Malmö i samarbete med Malmö Opera liksom Musik inom rättspsykiatrin i samarbete med Linnéuniversitetet. Läs mer på Musik i vård, omsorg, hälsas sida.

Läs hela inlägget

15 mars 2021

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.