Frilansande, professionella musiker kan ansöka om residens från Region Kronoberg

en mick

Region Kronoberg har presenterat särskilda insatser riktade till länets mest utsatta kulturområden; scenkonst, litteratur samt bild och form, för att motverka corona-pandemins negativa effekter. På uppdrag av regionen har Musik i Syd fått möjlighet att utlysa 4 tillfälliga residens för frilansande, professionella musiker under perioden 20 november-31 december.

De antagna musikerna kommer att under början av 2021 erbjudas möjlighet att presentera sitt arbete genom framträdande i regi av Musik i Syd. Detta kan till exempel vara del i en offentlig konsert eller föreställning för barn & unga, beroende på inriktning och önskemål. Stödet kan också användas som förberedelse- och repetitionstid inför redan bokade engagemang.

Ansökningsförfarande
Skriftlig ansökan med ett personligt brev som inkluderar referens till verksamhet, dokumentation av nuvarande situation, övriga beviljade stöd i samband med pandemin och målsättning med residenset skickas till coronaresidens@musikisyd.se

Vem kan söka?
Du som är professionell, frilansande musiker/kulturskapare, folkbokförd i Kronobergs län

Ansökningsperiod
Sista ansökningsdag är 14 november

 

 

 

Kontaktpersoner

Paula Gårsjö

Producent UNGA Musik i Syd och Regional samordnare KulturCrew Kronoberg

Bedömning
En grupp bestående av personer inom Musik i Syds ledning med kompetens av ansökningar fattar beslut om vilka som utses.

Om stödet
De sammanlagt fyra musiker som beviljas stödet kan antingen fakturera Musik i Syd 45 000 kr för sitt arbete eller som löntagare få ersättningen utbetalad som en engångslön a 30 000 kr före skatt.

Stödet är individuellt. Samordnare för stödet är producent Paula Gårsjö som bistår kring de offentliga framträdanden som kan bli resultatet av residenset. För ev. framträdanden utgår separat gage.

Redovisning
En kort skriftlig beskrivning av utfört arbete lämnas till Musik i Syd i anslutning till projektets slut/genomförande.

 

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.