Filmsläpp: Nelson och Netzel

Nytt filmsläpp på Musik i Syd Channel! Nelson och Netzel, en tvådelad specialskriven konsert för Musica Vitae med Karolina Bengtsson och Malin Broman.

På torsdag den 20 augusti kommer ett nytt filmsläpp på Musik i Syd Channel, en tvådelad konsert med Musica Vitae, sopranen Karolina Bengtsson och Malin Broman på soloviolin.

I den första stycket får vi höra Döden och Julia. Ett verk som är specialskrivet för Musica Vitae av Daniel Nelson och Tuvalisa Rangström. De har utgått från Shakespeares drama Romeo och Julia, men valt att berätta historien ur ett annorlunda perspektiv. I centrum står Julia, tillsammans med dottern till Julias amma, Susanne, som båda blev födda på samma dag men som inte lyckas överleva. Även ur musikalisk synvinkel är Döden och Julia gestaltad från ett ovanligt perspektiv. Istället för en duett mellan två röster hör vi sopranrösten sida vid sida med violinen.

Konsertens andra del presenterar Laura Netzels Svit för violin och stråkorkester. Netzel (1839–1927) föddes i Finland och växt upp i Stockholm och gjorde sig ett namn som kompositör i Europa. Hon tvekade inte inför att komponera i det större formatet och hon skrev flera verk för orkester. Hennes Svit för violin och stråkorkester framfördes för första gången i modern tid av Musica Vitae och Malin Broman i januari 2019. Nu har du möjlighet att njuta av denna lilla pärla när du vill!

Konserten hittar du på Musik i Syd Channel!

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.