Digitala kulturmöten

F.v. Emma Djupmark Ödegaard, Rut Wollsen och Brita Petri.
Fotografering på Löjtnantsgården för Bethaniastiftelsen.

 

Enligt FN:s mänskliga rättigheter ska alla ha ”rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner” (art. 27); det vill säga att alla människor har rätt till kultur, även när sjukdom och rörlighet begränsar.

 

Syfte med projektet
Åren 2018–2020 genomförs ett forskningsprojekt med syftet att undersöka innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare genom en kvalitativ studie. I studien undersöks om digital kulturtillgång har betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa bland vård- och omsorgstagare, deras närstående samt vårdare.

Följandeforskningsfråga har formulerats av Betaniastiftelsen, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, i samarbete med Medverkande musikinstitutioner är två av landets största, båda med regionala uppdrag – Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd. 

Vilka konsekvenser har digital kulturtillgång för existentiella frågor som rör livets mening, ensamhet, funderingar runt död och döende och vilken betydelse har digital kulturtillgång för hälsa och välbefinnande?

 

Läs mer om Digitala kulturmöten på Betaniastiftelsens hemsida

 

KONTAKT MUSIK I SYD

Annika Johansson
Verksamhetschef UNGA 
tel. 0708-20 58 83
annika.johansson@musikisyd.se

Ulrika Gudmundsson
Schönberger
Samordnare Musik i vården
tel. 0708-20 58 40
Ulrika.Gudmundsson
@musikisyd.se

Karin Blixt
Kommunikatör/Projektkoordinator
tel. 0721-72 13 16
karin.blixt@musikisyd.se