Program

Musik för integration

Erfarenhetsutbyten & inspiration

STORT TACK till alla medverkade och deltagare i Utvecklingscentrums dag 16 november 2017 på Kulturkvarteret i Kristianstad. Nedan vad vi presenterade på scen denna dag. 

Mer info om vilka som stod på scen den här dagen hittar du här.

Frukost drop-in klockan 9-10

Frukost

Plats: Foajén/Kulturkvarterets Café & Bistro

9.00–10.00 Drop-in, mingel, kaffe/te och fralla

Morgonpasset klockan 10–11

10.00 Välkomna till Kulturkvarteret! 

Dagens konferencier Anna-Carin Fogelqvist, projektledare för Utvecklingscentrum och Annika Johansson, verksamhetschef för UNGA Musik i Syd, berättar kort om dagen och hälsar välkommen.

Vad: kort introduktion
Medverkande: Anna-Carin Fogelqvist, Annika Johansson
Plats: Lilla salen

Musikerambassadörerna i projektet Bro bro breja, Allan Skrobe och Åsa Håkansson, med gitarr och fiol på trappan i Palladiums guldfoajé
Bro bro breja-ambassadörerna Allan Skrobe och Åsa Håkansson Foto: Kennet Ruona

10.10 Bro bro breja – bygga broar som institution

Varför så lite livemusik på boenden och mötesplatser för nyanlända? Inom UNGA Musik i Syds utvecklingsprojekt Bro bro breja har man under 2017 arrangerat musikaktiviteter för ensamkommande ungdomar och nyanlända familjer i Kristianstad och Hässleholm. Allan Skrobe och Åsa Håkansson anlitades tidigt i projektet inte bara som musiker utan också ambassadörer och kontaktpersoner. Projektet kan ses som ett första steg att som institution lära mer om vår tids stora knäckfrågor: mångfald, flerspråkighet, interkulturella möten och integration. 

Vad: föredrag med musikinslag
Medverkande: Allan Skrobe, Åsa Håkansson och projektdeltagare från Bro bro breja
Plats: Lilla salen

10.25 Songlines – en väg in i musik- och kultursverige

Kan vi med livemusikens hjälp ingjuta hopp i unga som flytt och hjälpa unga med invandrarbakgrund in i kultursverige? Hör den nationella samordnaren Julia Sandwall och projektledaren Mohammad Jawshani berätta mer om hur man inom Arvsfondsprojektet Songlines bland annat satsar på gränsöverskridande samarbeten, nätverkande och uppsökandeaktiviteter. Songlines drivs sedan 1 januari 2017 från flera regionala musikinstitutioner på olika håll i landet med Jeunesses Musicales Sverige som projektägare. I somras fick det en rejäl dos medial uppmärksamhet då Polarprisvinnaren Sting plötsligt bestämde sig för att skänka en miljon till projektet. 

Vad: föredrag
Medverkande: Julia Sandwall och Mohammad Jawshani 
Plats: Lilla salen

10.40 El Sistema Kristianstad – från frö till framtid  

Fredrik Ohlin, utvecklare vid musikskolan i Kristianstad, pratar tillsammans med sitt lärarteam på Centralskolan i Kristianstad kring det frö till en framtida El Sistemaverksamhet som sedan början av 2017 finns i Kristianstad. Vad gör vi? Hur gör vi? Hur tänker vi oss framtiden? är några av de frågor som kommer behandlas. Vi kommer även få se och höra rent praktiskt var processen befinner sig just nu i form av ett litet uppträdande av en klass från Centralskolan.

Vad: föredrag med musikinslag
Medverkande: Fredrik Ohlin, Åsa Klinthage Andersson (trombon), Per Nord (slagverk och rytmik) och Göran Olsson (trumpet) tillsammans med El Sistema-elever och lärare från Centralskolan.
Plats: Lilla salen

Förmiddagspasset klockan 11–12 (förflyttning till Stora salen)

11.05  The Baghdad Sessions

The Baghdad Sessions är namnet på ett musikerkollektiv och en konsertserie som främst ges på Moriska Paviljongen i Malmö, men även gjort avstickare då och då utanför stan. Samtidigt kan det ses som ett integrationsprojekt där mer nyanlända professionella musiker möter svenska etablerade musiker för att spela tillsammans, lära av varandra och gemensamt dra en blandad publik. För innehållet står husbandet Mazguf Ensemble och olika inbjudna gästartister med en repertoar präglad av arabisk och annan orientalisk musik. I initiativtagaren Pär Mobergs ställe berättar här Allan Skrobe lite mer om konceptet och ger med tre andra kollektivmedlemmar ett par exempel på hur det låter.

Vad: liveakt med samtal
Medverkande: Tina Quartey, Allan Skrobe, Omar Mofleh, Nabil Kassis
Plats: Stora salen

11.20 Om normer i barnföreställningar

Forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö Högskola fick av UNGA Musik i Syd 2016 uppdraget att synliggöra och kritiskt analysera normer som framträder i samband med institutionens barnkonserter. Frågor de ställt sig är: Hur ser integrationen ut mellan musikerna och barnen? Hur resonerar musikerna om sina respektive barnkonserter? Hur resonerar barnen om den besökta barnkonserten? Under 2016–2017 har de valt ut tre nya akter från UNGAs utbud: Trumattack, Resor över vatten och Rep & randigt, observerat speltillfällen, samtalat med musiker och intervjuat barn och pedagoger. Här presenterar de en kort sammanfattning av vilka resultat och slutsatser de kom fram till.

Vad: föredrag
Medverkande: Ylva Holmberg, Camilla Löf
Plats: Stora salen

Foto: Kennet Ruona

11.45–12.00 Trumattack – inkludera nya musiker

I utvecklingsprojektet och produktionen Trumattack har man ansträngt sig för att hitta nya musiker genom att mer aktivt söka upp musiker som UNGA Musik i Syd inte har anlitat tidigare eller musiker som inte kände till UNGA Musik i Syd. I urvalsprocessen har man också valt att jobba normkritiskt, det vill säga medvetet anlita musiker med olika ursprung och musikaliska bakgrunder och se till att få en så jämn könsfördelning som möjligt. Sedan 2016 har 12 slagverkare, däribland dafspelaren Saba Zolfaghari, som pendlar från Iran, och darboukaspelaren Omar Mofleh, som kom till Sverige från Syrien över Medelhavet 2015, gett över 250 konserter. 

Vad: Liveakt med samtal
Medverkande: Anna-Carin Fogelqvist, Tina Quartey, Omar Mofleh, Anna-Karin Henrell, Salwan Ibrahim Khodajer, Emil Sjunnesson, Saba Zolfaghari, Malin Hilding, Fernando Massino, Andrea Ek Frisk
Plats: Stora salen

Lunch klockan 12–13

Lunch i form av vegetarisk KRAV-märkt buffé för 120 kr i Kulturkvarterets Café & Bistro, kan förbokas via anmälningsformulär och betalas på plats vid incheckningen. En rad andra lunchställen finns ett stenkast från Kulturkvarteret om lunch föredras att intas på stan.

Första eftermiddagspasset klockan 13–15

13.00 Integration & kulturproduktion – om This Side Story och Södra Community

Södra Community är en ny mötesplats i Malmö där man verkar för att via kulturproduktion bygga stärkt samhörighet och självkänsla hos stadens unga. Arbetet handlar inte minst om att knyta nya vänskapsband över kulturella, klass- och generationsbetingade skiljelinjer. I somras resulterade det bland annat i den snabbproducerade musikteatern This Side Story – en ny berättelse om Malmö eller vad Malmö skulle kunna bli – inspirerad av klassikern West Side Story. Om den och annan musik- och ungdomsdriven verksamhet i Malmö berättar projektledaren och producenten Loloat Hassan här mer om.

Vad: föredrag
Medverkande: Loloat Hassan 
Plats: Lilla salen

13.15 El Sistema Sweden Dream Orchestra (engelska)

I April 2016 startade El Sistemas konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez sin drömorkester, El Sistema Sweden Dream Orchestra, med en handfull unga pojkar från ett flyktingboende söder om Göteborg. Ett år senare består orkestern av drygt 40 barn och unga, de flesta ensamkommande från Afghanistan, Syrien, Iran, Eritrea och Albanien. El Sistema Sweden Dream Orchestra är ett exempel på syftet med El Sistema-rörelsen världen över: Att ge alla barn och unga möjligheten att uppfylla sina drömmar och åstadkomma något för sig själva. Att skapa musik – för ett bättre liv. Hör Ron Davis Alvarez berätta mer om verksamheten.

Vad: föredrag på engelska
Medverkande: Ron Davis Alvarez
Plats: Lilla salen

13.40 Om El Sistema Malmö

Den 1 mars 2013 startade Malmö Kulturskola upp sin El Sistema-verksamhet som ett långsiktigt program med öronmärkta pengar på skolorna Holma och Kroksbäck i stadens södra delar. Idag finns El Sistema på fyra skolor i Malmö. Eva Sæther har som obunden observatör följt satsningen under tre års tid. Ett första steg var att titta på El Sistema som en möjlighet att utveckla musikundervisningen i skolan, ett andra att ta reda på om El Sistema påverkar barnens lärande och på vilket sätt och ett tredje att titta närmare på vad satsningen betytt för familjerna. Hör Eva berätta mer om sitt forskningsprojekt på El Sistema Malmö, om hennes observationer och slutsatser.

Vad: föredrag
Medverkande: Eva Sæther
Plats: Lilla salen

13.55 Upp och stå med appen MusikA

UNGA Musik i Syds app MusikA riktar sig till barn och vuxna i förskolan. Utöver att erbjuda ett smidigt sätt att samla och sprida musikutbudet på, fylls den successivt på med nytt innehåll som på olika sätt kompletterar UNGA Musik i Syds musikerbesök. Appen var klar 2015 och fick ny skrud och nytt innehåll 2016, däribland knappen Språka som förskolepedagoger själva omnämnt som ett integrationsverktyg.

Vad: information och bensträckare
Medverkande: Anna-Carin Fogelqvist, Lilla A i appen MusikA
Plats: Lilla salen

""
Foto: David Möller

14.05 Sousou & Maher

Kort konsert med de världsturnerande och prisbelönta musikerna Sousou och Maher Cissoko, aktuella i UNGA Musik i Syds utbud med konserten Framtidsutsikter och frihetslängtan. Där möter de ung publik med berättelser om annorlundahet och främlingsskap; om att lämna hemland och familj med förväntningar om att lyckas i utlandet, om utsatthet och fattigdom, men även om styrkan att tro på sig själv, våga älska och ge sig hän bortom alla fördomar och rädslor. 

Vad: Liveakt med samtal
Medverkande: Sousou och Maher Cissoko
Plats: Lilla salen

Foto: Firas Mukarker

14.20 Folkmusik som integrationsverktyg? Spektakel på Kubikskolan i Helsingborg

Kubikskolan i Helsingborg startade år 2000 och har idag, i årskurserna F–9, 450 elever. En stor andel har ursprung i andra länder, på låg- och mellanstadiet så mycket som 95 procent. I våras fick de besök av UNGA Musik i Syds folkmusikprojekt Skånska Spektakel. Varje torsdag under fem veckor fick elever och lärare träffa folkmusikerna Ninni och Laif Carr i olika musik- och dansaktiviteter. Det sjätte besöket mynnade ut i en stor föreställning för familj och vänner. Hur fungerade detta på mångkulturella Kubikskolan? Hör Ninni Carr, musiker och metodiklärare i folkmusik och Kubikskolans låg- och mellanstadielärare, Anna-Lena Norlin och Josefin Jönsson, berätta mer.

Vad: föredrag med musikinslag
Medverkande: Ninni Carr, Josefin Jönsson, Anna-Lena Norlin
Plats: Lilla salen

Kaffe och godis klockan 14.35–15.00

Andra eftermiddagspasset klockan 15.00–17.00 (förflyttning till Stora salen)

15.00 Forskare berättar: Musik som inkluderar med Ulf Jederlund

Hur kan man använda musik i språkutveckling och inkluderingsarbete? Ulf Jederlund har arbetat specialpedagogiskt och behandlingsinriktat med musik i tjugo år. Han utbildar och handleder i musik, skapande och språkutveckling och arbetar med grupphandledning för arbetslag i förskola/skola. Här diskuterar han musikens möjligheter med utgångspunkt i begreppet delaktighet och ger några konkreta exempel.

Vad: forskare berättar-föreläsning, öppen för konferensdeltagare och allmänheten
Medverkande: Ulf Jederlund
Plats: Stora salen

15.30 Om Världens minsta kulturhus

Vad kan man som ensam och driven kulturarbetare göra? Världens minsta kulturhus uppfanns av scenberättaren, konstnären och folklivsskildraren Malin Skinnar, då hon köpte en husbil, lämnade bofasthet och fasta scener för en mobil digital plattform. Här skapar hon berättelser för social media och youtube samt utforskar världen långt bort hemmavid. Bilen har blivit hennes kontor, ateljé och studio men hyser också ett kulturhus präglat av olika etniciteter, språk och kulturyttringar öppet för alla.
Se mer på www.världensminstakulturhus.se.

Vad: intervju via livelänk
Medverkande: Malin Skinnar med flera från Rumänien
Plats: Stora salen

Öppen scen och AW i Lilla salen

15.45 Öppen scen för mer musik och fler röster

45 minuters fri scen kombinerad med AW för konferensdeltagare och särskilt inbjudna gäster som i mikrofon vill sjunga, spela, kommentera, tillägga, revidera något med utgångspunkt i konferensens innehåll. Anmäl ditt intresse om att få uppträda till Anna-Carin.Fogelqvist@musikisyd.se. Kulturkvarterets Café & Bistro håller öppet för mera fram till dagens sista programpunkt klockan 16.30.

Vad: öppen scen
Medverkande: spikas under dagen
Plats: Lilla salen

Foto: Robert Eldrim

16.30 Publikens val – Navid Modiri!

Möt Navid Modiri, född i Iran, uppvuxen i Göteborg och numera bosatt i Malmö. Sedan 16 års ålder har han stått på scen, varit programledare i P3 och SVT samt gjort hundratals framträdande både som föreläsare och musiker. Här låter vi honom avrunda vår dag som både ock, därtill med den aktuella boken Hej Syster, där han med utgångspunkt i sitt eget liv berättar om Sverige idag – om integration, flykt och utanförskap – men också om språkets makt att sammanföra människor. Med sig har han Kristofer Göransson, gitarrist i bandet Navid Modiri & Gudarna. 

Vad: föredrag med musikinslag
Medverkande: Navid Modiri
Plats: Lilla salen

17.05 Slutmingel och boksignering i Kulturkvarterets Café & Bistro

Baren öppen fram till huset stänger klockan 18. Navid Modiri presenteras av Annika Nilsson från biblioteket i Tollarp. Böcker från Akademibokhandeln i Kristianstad finns att köpa signerade på plats.