Barns rätt!

STORT TACK ALLA

Vilken dag! Och så många vi blev! Här och på våra sociala mediekanaler: FB och Instagram, meddelar vi när filmerna från dagen är klara. Vi hoppas se många av er på vår nästa stora dag Musik i barnens värld den 23 januari.

Många fina svar fick vi in via Musikråds-barnens enkät under lunchen. Har ni synpunkter eller något annat att förmedla till oss, hör gärna av er till lilla_a@musikisyd.se.

Barn i Sapmi, foto Malin Skinnar www.malinstoryteller.com

En dag om Barnkonventionen

Utvecklingscentrums femte dag på Kulturkvarteret Kristianstad – Barns rätt! den 15 november 2018 handlade om möjligheter och utmaningar för alla som jobbar med kultur, barn och unga i samband med att FN:s barnkonvention från 2020 inkorporeras i svensk lag. Tillsammans med Stadsbiblioteket, Skolbibliotekscentralen och Kultur och fritids i Kristianstad bjöd vi in personal inom förskola, skola, fritids och kultur runt om i landet för en heldag kring detta angelägna tema. Dagen arrangerades i samverkan med elever i KultuCrew Skåne (Simrishamn och Kävlinge) samt Musikrådet i Malmö och Kristianstad.

PROGRAM

08.15–09.00 Incheckning, kaffe och fralla

Levande musik med sångare ur Kristianstads musikklasser under ledning av Karin Mattsson

09.00 Barn och UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum hälsar välkomna till Kulturkvarteret!

Musikråds- och KulturCrew-elever från Kristianstad, Simrishamn och Kävlinge inleder med dagens konferencier.

09.20 Crash course i FN:s konvention om barnets rättigheter med Åsa Ekman, barnrättskonsult

Vad betyder det att barn har särskilda rättigheter, varför finns FN:s barnkonvention och vad står det egentligen i den? Det är frågor vi ställer oss i denna övergripande introduktion och snabbkurs i barnets mänskliga rättigheter. 

09.50 ARTIKEL 16, 19, 24 Om Barnens dag med Musikråden i Malmö, Matilda Ericsson och Jan-Erik Sääf

Ellis Persson, Nora Hyseni, Elea Dinamarca och Vera Funke Landelius berättar och visar hur de varit med och tagit fram en föreställning

10.00 Liveakt: Barnens dag – om Barnkonventionen

Nyskriven föreställning om några utvalda artiklar med Johan Wikström, Jan-Erik Sääf och Stina Andersdotter

10.20 Vad händer när Barnkonvention blir lag? med Titti Mattsson, professor i offentlig rätt

Vad innebär lagbeslutet för verksamheter som arbetar med barn? Titti berättar mer om vilket ansvar som vårt samhälle har idag i förhållande till barns rättigheter enligt svensk lag, hur detta kan ta sig uttryck konkret för enskilda barn och vad begrepp som barnets delaktighet och barns bästa egentligen innebär för alla som arbetar med barn och ungdomar i sin yrkesutövning.

10.50 Reflektion

11.00 ARTIKEL 23 Liveakt: Musik i rörelse – dans för alla

En ny föreställning med levande musik och dans anpassad för barn med olika funktionsvariationer och i rullstol med Elin Waileth och Andreya Ek Frisk

11.20 ARTIKEL 29 Barn berättar: Utställning med elever från Nosabyskolan

Under hösten har Nosabyskolans bild- och formklasser(åk 4–9) jobbat med FN:s barnkonvention som tema. Utställningen visas under dagen i Kulturkvarterets foajé. Johan Larsson och Viktoria Nilsson berättar mer med en film.

11.35 ARTIKEL 12 Forskare berättar: Barns syn på vuxna – om barns inflytande i förskolans vardag, en fråga om demokrati med Elisabeth Arnér, forskare och författare

Timmie, fem år, får frågan av sin lärare: ”Om du fick bestämma – vad skulle du säga till vuxna att de ska tänka på för att ni barn ska få säga vad ni tycker?” Timmie svarar: ”Dom ska ta det lite lugnt och vänta lite så man hinner tänka.” Forskningsinblickar i förskolans värld kring vuxnas bemötande och yngre barns möjligheter till inflytande.

12.00–13.00 LUNCH

13.00 ARTIKEL 31 Barn berättar: Agneta Almqvist & Lilla musikrådet från Önnestad

Hör lilla Lilla Musikrådet från Önnestad sjunga sånger om Barnkonventionen tillsammans med Agneta Almqvist. 

13.15 ARTIKEL 30 Liveakt: En samisk saga

Nyskriven musik med avstamp i rentäta Norrlandslandskap och skildringar från Sápmi med Johanna Sevä och Love Kjellsson

13.35 ARTIKEL 6, 12 & 31 Barnkonventionen i MusikA med utvecklingsansvariga Anna-Carin Fogelqvist & dramapedagog Matilda Ericsson

MusikA – UNGA Musik i Syds app för förskolan – fylls i år på med nytt innehåll, bland annat med en demonstration vi under hösten gjorde med barn från Maria förskola i Malmö och tre nya låtar under knapparna SJUNGA, DANSA & VILA. Appen lanserades 2015 och är uppe i drygt 10 000 nedladdningar.

13.45 ARTIKEL 12 Forskare berättar: Att tillsammans med barn utforma ett barnbibliotek med Barbro Johansson, docent i etnologi

Under två års tid engagerades barn i olika åldrar för att skapa en ny barnavdelning på Malmö Stadsbibliotek. ”Kanini” välkomnar nu barn i åldrarna 0-8 år till Bokskogen, Sagogrottan, Picknickgläntan och mycket annat. Barbro Johansson och Frances Hultgren följde processen i ett forskningsprojekt. I föreläsningen berättar Barbro om delaktighetsarbetet, utreder begreppet delaktighet och talar om vad det kan innebära att se barn som medborgare.

14.10–14.30 FIKA

14.30 Valbara pass med:

  1. STORA SALEN: Föreläsning med Anna Sigurgeirsdóttir, verksamhetsutvecklare, & Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator

    ARTIKEL 3 Ungdomsinflytande och inkluderingsfrågor: I Lunds kommun bedrivs det ett strategiskt arbete med inkluderings- och ungdomspolitiska frågor. Här samverkar man med civilsamhället kring social inkludering av nyanlända samt synliggör aktiviteter och evenemang. Det finns flera olika inflytandeforum för att unga ska kunna göra sina röster hörda, som elevrådsdagar, ungdomsting och inflytandecaféer för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

  2. LILLA SALEN: Workshop med Åsa Ekman, barnrättskonsult

    ARTIKEL 42 & 29 Lekande rättigheter i förskolan: Genom lek och övningar provar vi tillsammans olika sätt att förmedla FN:s konvention om barnets rättigheter och dess innehåll till barn i förskolan. Vi ges också möjlighet i denna workshop att dela med oss tips till varandra hur vi synliggör barnets rättigheter i förskolan. 

  3. GH-RUMMET, BIBLIOTEKET: Workshop med Erik Mjönes, projektledare Barnrättsäventyret

    ARTIKEL 29 Barns rättigheter som äventyr: Testa några av de metoder som projektet Barnrättsäventyret utvecklat och hör mer om hur det är att arbeta praktiskt med barn kring rättigheter. Frågor som belyses är Kan rättigheter krocka? Är det viktigt att prata om skyldigheter? Kan rättighetsfrågor bli ett egocentriskt projekt? 

15.30 ARTIKEL 2 Föreläsning: Milad Mohammadi, inspiratör

I fjol utsågs han till Sveriges bästa talare. Sin största dröm har han förverkligat i Järva- skolan – en framgångsrik grundskola i ett av Sveriges mest utsatta områden som blivit en modell för integration och mångfald. Hör Milad själv berätta mera om sin resa.

16.00 Slut för idag!

KONFERENCIERER

Anna-Carin Fogelqvist, utvecklingsansvarig för UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum tillsammans med elever från KulturCrew i Skåne och Musikrådet på Fröknegårdsskolan i Kristianstad

FÖRELÄSARE & WORKSHOPHÅLLARE

Åsa Ekman

Barnrättskonsult

Foto: Annacarin Isaksson

Åsa Ekman är barnrättskonsult och jobbar strategiskt och operativt med att implementera FN:s barnkonvention i offentlig verksamhet och civila samhället. Hon har även suttit 8 år i styrelsen för Rädda Barnens riksförbund och har drivit frågor om rättigheter för och med barn från ett civilsamhällesperspektiv. Hon har arbetat fram policydokument, handlingsplaner och strategier med utgångspunkt i barnkonventionen samt utbildat tusentals barn, unga, tjänstepersoner och förtroendevalda i barnets rättigheter.

Titti Mattsson

Professor i offentlig rätt

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och undervisning inom barnrätten. Hennes intresse är särskilt barn och ungas utsatthet och samhällets ansvar att bistå barn att nå sin fulla potential enligt våra lagar och att stärka barnets bästa. Exempelvis har hon skrivit flera böcker och rapporter om barns rätt till familj, hälsa och skola. Titti har varit engagerad i barns rättigheter som expert för Barnombudsmannen.

 

Elisabeth Arnér

Forskare och författare

Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Elisabeth Arnér har en bakgrund som förskollärare och har arbetat i förskolan i sammanlagt 13 år, både som avdelningslärare och föreståndare. Därefter fortsatte hon som lärare vid lärarutbildning och har en fil.lic. i pedagogik. Här har hennes fokus kommit att ligga på barn och demokrati i förskola och skola. Hennes intresse för barns inflytande i förskola och skola har sitt ursprung bland annat i ett forskningsarbete där hon samtalade med sexåriga barn i förskolan kring deras syn på vuxna.

Agneta Almqvist

Musikpedagog

”Alla barn är viktiga” heter Agneta Almqvists projekt som hon i sex år drivit för Erikshjälpen. Här använder hon kreativa verktyg för att inspirera barn och pedagoger att arbeta med Barnkonventionen på ett vardagsnära sätt. Bland annat har hon gjort låtar för barn där varje låt grundar sig i en artikel. Med bakgrund i skolans värld och med en stark musikalisk ådra har hon arbetat med människor i alla åldrar och även med funktionsvariationer. Just nu jobbar hon inom diakonin i Svenska kyrkan och med nya Lilla Musikrådet i Önnestad.

Barbro Johansson

Docent i etnologi och forskare

Barbro Johansson är docent i etnologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, GU. Hennes forskning rör barndom, barns delaktighet och barns plats i samhället. Hon har bland annat forskat om barn i konsumtionssamhället, barn, mat och hälsa och barns delaktighet i stadsplanering och barnbibliotek. Just nu arbetar hon med forskningsprojekt om barns delaktighet i samarbete med Nytorpskolan i Hammarkullen och Kulturförvaltningen i Göteborg samt Kulturskolan i Göteborg.

Anna Sigurgeirsdottir

Verksamhetsutvecklare

Anna Sigurgeirsdottir är verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. Hon har arbetat med ungdomspolitiska frågor i många år och tillsammans med unga och unga vuxna skapat olika forum för att göra deras röster hörda och föra dialog med beslutsfattare i kommunen kring frågor som berör dem. På kultur- och fritidsförvaltningen har hon i uppdrag att säkerställa barnets bästa i alla ärenden som ska upp i kultur- och fritidsnämnden.

Oliwer Karlsson

Inkluderingskoordinator

Oliwer Karlsson är genusvetare i grunden och inkluderingskoordinator på kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. Han har i flera år arbetat med barns rättigheter och i synnerhet att få fler barn och unga att få sina rättigheter tillgodosedda på inom offentlig förvaltning och i ideell sektor.

Erik Mjönes

Projektledare

Erik Mjönes är musiker, musiklärare och projektledare för Erikshjälpens och Göteborgs Räddningsmissions utbildnings-satsning Barnrättsäventyret – en upplevelsedag för mellanstadiet i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Här får elever, med utgångspunkt i sin egen vardag, lära sig om sina rättigheter och hur de kan tillämpas nära dem själva. I en valbar workshop ger han en närmare inblick i äventyret och dess utmaningar och berättar själv mera om utvecklade metoder och projekterfarenheter.

Milad Mohammadi

Inspiratör

Milad Mohammadi föddes i Iran och växte upp i Sverige, där han 22 år gammal blev klar med en dubbelexamen i juridik och statsvetenskap. Med egna erfarenheter av diskriminering och utanförskap som drivkraft föreläser han om ledarskap och människans potential och utsågs 2017 till Sveriges bästa talare. Sin största dröm har han förverkligat i Järvaskolan – en framgångsrik grundskola i ett av Sveriges mest utsatta områden som har blivit ett framgångsrikt exempel och en modell för integration och mångfald.

ARTISTER

Jan-Erik Sääf

Musiker & kompositör

Foto: C Sturemark

Moomsteaterns egen huskompositör Jan-Erik Sääf är kompositör, textförfattare och musiker, född i Halmstad och utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Hans kompositioner omfattar många olika genrer men med musikteater som röd tråd. Tidigare har han skrivit musikaler och musikteater för Malmö Opera, Östgötateatern, Riksteatern och GöteborgsOperan. Under 2018 komponerar han, i samarbete med barn i Malmö, låtarna till UNGA Musik i Syds nya produktion Barnens dag, som han även medverkar i.

MATILDA ERICSSON

Skådespelare & dramapedagog

Matilda Ericsson är utbildad skådespelare vid Göteborgs Universitet och utbildad dramapedagog vid Malmö Universitet. Sedan 1999 driver hon Lilla Vilda Teatern – en turnerande musikteater som spelar för barn och unga i södra Sverige. Förutom turnéer på förskolor och bibliotek samt specialbeställda verk och kurser till Malmö stad, skolor, företag, föreningar och kommuner, arbetar Matilda med flera projekt kring barns rätt och ungas delaktighet, bland annat som utbildare för Musikrådet på Sorgenfriskolan. Hon har även spelat in ett album om Barnkonventionen och i höst anordnar hon en Barn i världen-gala på Blå Båten i Malmö.

JOHAN WIKSTRÖM

Sångare

Foto: Kennet Ruona

Johan Wikström är uppvuxen i Leksand, där han 15 år gammal debuterade som Johannes Döparen i musikalen Godspell. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och har medverkat i musikaler på Värmlandsoperan, Malmö Opera, GöteborgsOperan och Theater des Westens i Berlin. Senast spelade han schack i rollen som Anatolij i kritikerrosade musikalen Chess på svenska på Kristianstad teater. Wallanderfilmen Hämnden och Camilla Läckbergs Predikanten är ett par av hans insatser framför kameran.

STINA ANDERSDOTTER

Musiker & sångerska

Foto: Frida Linbäcke

Stina Andersdotter är född och uppvuxen i Göteborg och jobbar som basist, kompositör och sångerska. Hon har sina musikaliska rötter inom jazztraditionen och 2015 tog hon examen från jazzmusikerprogrammet vid Musikhögskolan i Malmö. Stina spelar både kontrabas och elbas och tycker mycket om att blanda olika genrer. Hon rör sig flitigt mellan flera musikaliska stilar och har exempelvis studerat kubansk musik genom ISA i Havanna och förra året var hon på turné i Ghana med dancehall-drottningen Aurelia Dey.

Elin Waileth

Dansare & pedagog

Foto: Felicia Korman

Elin Waileth arbetar med tvärkonstnärliga projekt för scen och klassrum för alla åldrar och funktionsvariationer. Med rytmik som konstnärlig och pedagogisk metod tar hon sig an genrer där musik och dans är tätt sammankopplade. Hennes breda palett är influerad av skandinavisk folkdans, samba, västafrikanska danser och europeisk nutida dans. Sedan 2012 jobbar hon med dansduon Waileth & Bardon, ett samarbete som använder normkritisk analys för att skapa ett tryggt rum för rörelse- och ljudskapande

ANDREYA EK FRISK

Musiker & eldkonstnär

Foto: Baumgartner Photography

Andreya Ek Frisk är utbildad folk- och världsmusiker, spelar jazz och folkmusik och brinner för alla sorters dansmusik. Efter musikutbildning vid Fridhems folkhögskola och Musikhögskolan i Malmö har hen haft stort inflytande i dansduon Waileth & Bardons arbete genom att ackompanjera dansklasser och skapa musik för dansstycken samt metodutvecklat och turnerat med föreställningen DansDansDans. Hen har även som slagverkare turnerat med bland andra Tomás Jimeno och Emil Sjunnesson i projektet Trumattack.

Johanna Sevä

Jojkare & renskötare

Foto: Lovisa Fey

Johanna är jojkare, kompositör och renskötare, född i Tuolpukka och verksam i Sápmi. Hon har studerat vid Sámi Allaskuvlla i Kautokeino och är nu hos UNGA Musik i Syd aktuell med föreställningen En samisk saga. Här väver hon tillsammans med medmusikern Love Kjellsson in sina renskötarupplevelser i musiken och i synnerhet jojken med budskap som våga ta plats, oavsett bakgrund, och låt din kultur och religion leva, ditt modersmål talas.

Love Kjellsson

Musiker & kompositör

Foto: Lovisa Fey

 
Love Kjellsson är musiker, konstnär och kompositör, född i Rörum, Skåne, men verksam över hela Sverige och utomlands. Efter studier vid Malungs folkhögskola och Stockholms Dramatiska Högskola, frilansar han som musiker, men arbetar även med teater och cirkus. Sedan 2011 ingår han med Johanna Sevä och är tillsammans med henne aktuell med konserten En samisk saga som turnerar med UNGA Musik i Syd 2018 och 2019.

VI MEDVERKAR OCKSÅ

Musikrådet

Fröknegårdsskolan, Kristianstad

Foto: Kennet Ruona

Peter Preisz, Benjamin Hansson, Donarta Voca och Ilana Al-Jumali bildar Musikrådet på Fröknegårdsskolan i Kristianstad och har i Barns rätt engagerats som en referensgrupp som, utifrån sin horisont, fått tänka till om programmet och vad vi vuxna bör prioritera denna dag och gällande Barnkonventionen i stort.

Musikrådet

Sorgenfriskolan, Malmö

Foto: A-C Fogelqvist

Ellis Persson, Nora Hyseni, Elea Dinamarca och Vera Funke Landelius har med dramapedagogen Matilda Ericsson och kompositören Jan-Erik Sääf varit med och tagit fram den nya föreställningen Barnens Dag – om Barnkonventionen. Tillsammans utgör de en utvald grupp ur Musikrådet som UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum startade upp på Sorgenfriskolan 2017.

KulturCrew

Skåne

KulturCrew startade som ett samarbetsprojekt, efter dansk modell, mellan Riksteatern Skåne, UNGA Musik i Syd och kommuner i sydvästra Skåne, med stöd från Region Skåne och sprider sig nu vidare upp i landet. Ungt arrangörskap genom samarbete, kunskap/utbildning, kulturaktivitet och delaktighet är vad KulturCrew handlar om. Här möjliggör vi för fler unga att bli delaktiga i kulturupplevelser och Skapande skola. 

Nosabyskolan

Bild- och formklasserna

Nosabyskolan i Kristianstad har profilklasser som arbetar tematiskt med bilden i centrum. Eleverna har upp till tre timmar bild i veckan och arbetar fördjupande med klassiska och moderna tekniker inom två- och tredimentionellt skapande och pedagogiska bilder. Valet att arbeta med pedagogiska bilder i de teoretiska ämnena bygger på att kunskapen ska befästas genom att läsa, lyssna, skriva och skapa i lärandet. När eleverna lär genom sitt intresse består kunskapen.

DAGENS LIVEAKTER

Barnens dag, foto: Kennet Ruona

Barnens dag

Om Barnkonventionen

Barn har rätten att ta plats eller inte bli störda. Och idag ska de synas och höras så det sprakar och dånar. Hela vägen till Kiruna och New York. Ja ända till månen.

Raderna är från en nyskriven låt av kompositören Jan-Erik Sääf och föddes i mötet med Musikrådseleverna Tristan, Nora, Elea och Vera vid Sorgenfriskolan i Malmö. De är också upptakten till denna splitternya föreställning som på ett lekfullt sätt, med både barns delaktighet och musikens hjälp, berättar om Barnkonventionens olika artiklar. Berättelser och tankar väcks genom sångerna. Frågor som ställs är: Vad är det att vara barn? Skiljer det sig från att vara vuxen? Hur då? 

Medverkande: Johan Wikström, Jan-Erik Sääf, Stina Andersdotter

Musik i Rörelse, foto: Kennet Ruona

Musik i Rörelse

Artikel 23

En svängig elgitarr, en rasslande tamburin och snurriga, busiga rörelser – multi-instrumentalisten Andreya Ek Frisks jazziga folk- och världsmusik i kombination med dansaren Elin Waileths trollbindande upptäckar- och vägledarförmåga bjuder på en virvlande resa. Här får var och en utforska dansen i sin kropp och tillsammans hitta dansen för dagen. Vad det blir och hur det ser ut beror på vem som deltar. Efter varje deltagares förmåga, förflyttar vi oss i rummet på alla möjliga sätt i ett fyrflätat samspel mellan rytmik och musik, individ och grupp. 

Medverkande: Elin Waileth, Andreya Ek Frisk

En samisk saga med Moavi

En samisk saga

Artikel 30

Visst pratar vi i södra Sverige ofta mångfald, men hur ofta blickar vi norrut? Med bilder på milsvida snölandskap, kristallklara stjärnhimlar och norrsken, med traditionell jojk och ett ordlöst sagoberättande, får vi en glimt in i det nordligaste Sverige, insvept i en suggestiv och normbrytande musikupplevelse. I Johanna Sevä och Love Kjellson möts Rörum och Tuolpukka och gränsen mellan det som vi kallar svensk folkmusik och jojk suddas ut. Instrument och ljudeffekter, som tydligt kopplar handling med ljud (såsom slagen på en trumma) kontrasteras mot flytande ljudlandskap, skapade av elgitarr och dess effekter.

Medverkande: Johanna Sevä, Love Kjellsson