Barns rätt!

Barns rätt! är rubriken på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde 2018. Det innebär att Barnkonventionen blir utgångspunkt för all utvecklande verksamhet detta år med barns delaktighet och inflytande som röd tråd. Barns rätt! är också årets rubrik på Utvecklingscentrums dag 2018 – den nationella konferens som fokusområdet mynnar ut i på Kulturkvarteret Kristianstad den 15 november. 

NÄR & VAR?

BARNS RÄTT!

En dag om Barnkonventionen

15 november 2018, Kulturkvarteret Kristianstad

  • Programmet sätter vi under våren
  • Anmälan öppnar vi upp efter sommaren
  • Notera datumet och varmt välkommen!

KLARA FÖRELÄSARE

Åsa Ekman

Barnrättskonsult

Åsa Ekman, foto: Annacarin Isaksson

Elisabeth Arnér

Forskare och författare

Elisabeth Arnér, foto: Elisabeth Olsson Wallin

KLARA AKTER

Barnens dag

En föreställning om Barnkonventionen