Barns rätt!

En dag om Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention blir från 2020 inkorporerad i svensk lag. Inom skola, kultur och fritids, men också på kulturinstitutioner runt om i landet läggs därav mer vikt vid vad det innebär. Många är vi också som jobbar aktivt med att inkludera fler barn och unga i verksamheter som berör dem. Låt oss samlas kring detta, vi som däri ser både möjligheter och utmaningar. 

Barn i Sapmi, foto Malin Skinnar www.malinstoryteller.com

Torsdag 15 november

Kulturkvarteret Kristianstad

  • Program klart till hösten, då vi också öppnar för anmälan
  • Notera datumet och varmt välkommen!

För vem?

  • Lärare och pedagoger inom förskola, skola, kulturskola
  • Kultursamordnare/-ombud/-utvecklare
  • Kulturproducenter och bibliotekspersonal barn och unga
  • Politiker, rektorer och verksamhetschefer
  • Intresserad allmänhet

Programmet är klart till hösten, då vi öppnar upp för anmälan. Dagen arrangeras av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i samarbete med Kristianstads stadsbibliotek, Kulturhuset Barbacka, Skolbibliotekscentralen, KulturCrew i Skåne och Musikråden i Malmö och Kristianstad, med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne.

KLARA FÖRELÄSARE

Åsa Ekman

Barnrättskonsult

Åsa Ekman, foto: Annacarin Isaksson

Elisabeth Arnér

Forskare och författare

Elisabeth Arnér, foto: Elisabeth Olsson Wallin

Anna Sigurgeirsdottir

Verksamhetsutvecklare

Anna Sigurgeirsdottir är verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. Hon har arbetat med ungdomspolitiska frågor i många år och tillsammans med unga och unga vuxna skapat olika forum för att göra deras röster hörda och föra dialog med beslutsfattare i kommunen kring frågor som berör dem. På kultur- och fritidsförvaltningen har hon i uppdrag att säkerställa barnets bästa i alla ärenden som ska upp i kultur- och fritidsnämnden.

Titti Mattsson

Professor i offentlig rätt

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt

KLARA AKTER

Barnens dag, foto: Kennet Ruona

Barnens dag

Om Barnkonventionen

Barn har rätten att ta plats eller inte bli störda. Och idag ska de synas och höras så det sprakar och dånar. Hela vägen till Kiruna och New York. Ja ända till månen.

Raderna är från en nyskriven låt av kompositören Jan-Erik Sääf och föddes i mötet med Musikrådseleverna Tristan, Nora, Elea och Vera vid Sorgenfriskolan i Malmö. De är också upptakten till denna splitternya föreställning som på ett lekfullt sätt, med både barns delaktighet och musikens hjälp, berättar om Barnkonventionens olika artiklar. Berättelser och tankar väcks genom sångerna. Frågor som ställs är: Vad är det att vara barn? Skiljer det sig från att vara vuxen? Hur då? 

Medverkande: Johan Wikström, Sanna Sikborn Erixon, Stina Andersdotter

Musik i Rörelse, foto: Kennet Ruona

Musik i Rörelse

Artikel 23

En svängig elgitarr, en rasslande tamburin och snurriga, busiga rörelser – multi-instrumentalisten Andrea Ek Frisks jazziga folk- och världsmusik i kombination med dansaren Elin Waileths trollbindande upptäckar- och vägledarförmåga bjuder på en virvlande resa. Här får var och en utforska dansen i sin kropp och tillsammans hitta dansen för dagen. Vad det blir och hur det ser ut beror på vem som deltar. Efter varje deltagares förmåga, förflyttar vi oss i rummet på alla möjliga sätt i ett fyrflätat samspel mellan rytmik och musik, individ och grupp. 

Medverkande: Elin Waileth, Andrea Ek Frisk

En samisk saga med Moavi

En samisk saga

Artikel 30

Visst pratar vi i södra Sverige ofta mångfald, men hur ofta blickar vi norrut? Med bilder på milsvida snölandskap, kristallklara stjärnhimlar och norrsken, med traditionell jojk och ett ordlöst sagoberättande, får vi en glimt in i det nordligaste Sverige, insvept i en suggestiv och normbrytande musikupplevelse. I Johanna Sevä och Love Kjellson möts Rörum och Tuolpukka och gränsen mellan det som vi kallar svensk folkmusik och jojk suddas ut. Instrument och ljudeffekter, som tydligt kopplar handling med ljud (såsom slagen på en trumma) kontrasteras mot flytande ljudlandskap, skapade av elgitarr och dess effekter.

Medverkande: Johanna Sevä, Love Kjellson

 

VI MEDVERKAR OCKSÅ

Musikrådet i Kristianstad

Peter Preisz, Benjamin Hansson, Donarta Voca och Ilana Al-Jumali, foto: Kennet Ruona

Agneta Almqvist

Agneta Almqvist, Alla barn är viktiga, utbildare Musikrådsbarn Önnestad

Musikrådet i Malmö

Anna-Carin Fogelqvist, Vera Funke, Elea Dinamarca, Nora Hyseni, Tristan Wolff och Matilda Ericsson, foto: Kennet Ruona

Jan-Erik Sääf

Kompositör och musiker Jan-Erik Sääf, foto: C Sturemark

KulturCrew i Skåne

Delar av KulturCrew i Skåne 2017