Barns rätt!

Barns rätt! är rubriken på UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums fokusområde 2018. Det innebär att Barnkonventionen blir utgångspunkt för all utvecklande verksamhet detta år med barns delaktighet och inflytande som röd tråd. Barns rätt! är också årets rubrik på Utvecklingscentrums dag 2018 – den nationella konferens som fokusområdet mynnar ut i på Kulturkvarteret Kristianstad den 15 november. 

Barns rätt!

En dag om Barnkonventionen

15 november 2018
Kulturkvarteret Kristianstad

Åsa Ekman, barnrättskonsult

Barnrättskonsulten Åsa Ekman kommer att bara att vara en av många föreläsare denna dag som vi även fyller med musik och barn så klart! Programmet sätter vi under året och anmälan öppnar vi upp efter sommaren. Notera datumet och varmt välkommen!

Barnens dag – om Barnkonventionen

Inom ramen för Barns rätt! tar Utvecklingscentrum även fram en ny produktion tillsammans med Musikråds-elever på Sorgenfriskolan och barn vid Maria förskola i Malmö, dramapedagogen Matilda Ericsson och kompositören Jan-Erik Sääf i dialog med barnrättskonsulten Åsa Ekman som expert, bollplank och rådgivare. Barnens dag – om Barnkonventionen heter den.

Bild från kreativ låtskrivarverkstad med Tristan, Nora, Elea och Vera från Musikrådet på Sorgenfriskolan i Malmö. Foto: Anna-Carin Fogelqvist

Den 18 december hade UNGA Musik  i Syd en kick-off med Åsa Ekman. Under förmiddagen presenterades och ventilerades det arbete som under december inletts med den nya föreställningen för alla producenter. Under eftermiddagen höll Åsa Ekman föredrag om Barnkonventionen. Då anslöt även barnbibliotekarier från Kristianstads bibliotek och andra representanter från Kulturnyckeln i Kristianstad. Inte bara UNGA Musik i Syd lyfter nämligen Barnkonventionen nästa år, utan även Stadsbiblioteket. 

Lyssna på en första låtskiss

Bilder från dagen

Dagen inleddes med att Musikråds-eleverna Nora Hyseni, Tristan Wolff och Vera Funke Landelius från åk 3A och 3B Sorgenfriskolan i Malmö fick visa upp hur de hade jobbat med innehållet i föreställningen under två kreativa verkstäder tillsammans med dramapedagog Matilda Ericsson och kompositören Jan-Erik Sääf. Var och en hade fått välja en sak och en staty med olika ingångar till ett urval av Barnkonventionens alla artiklar.

Tristan valde ett stort hjärta: Barnens bästa ska alltid komma i första rummet. (Artikel 3) ”Det är viktigt att få kärlek och att ha någon att mysa med, sa han.”

Nora visade bollen och kudden. Ett barn har rätt till vila, lek och fritid. (Artikel 31). Att vara ledig från skolan är också viktigt och att inte livet bara består av måsten.

Vera visade brevet, ett barn har rätt till sina hemligheter (Artikel 16). Det var en särskilt viktig aspekt för henne.

Barnet ska skyddas mot psykiskt och fysiskt våld (Artikel 19).

Alla barn är exakt lika mycket värda visade den här statyn (Artikel 2).

Alla barn har rätt till sitt språk och sin religion (Artikel 30)

UNGA-producent Petter Wickman, barnrättskonsult Åsa Ekman, musikern Tina Quartey och UNGA Musik i Syds verksamhetschef Annika Johansson

Kompositören Jan-Erik Sääf och barnrättskonsulten Åsa Ekman under den inledande genomgången av nya produktionen Barnens dag.

Musikrådets utbildare Matilda Ericsson med Utvecklingscentrums projektledare Anna-Carin Fogelqvist.

Nora, Tristan och Vera tillsammans med Jan-Erik.

Hur går Jan-Erik tillväga? Varför hade han ändrat lite i versens text och melodi var en fråga som dök upp efter att första låten hade sjungits.

Under eftermiddagen föreläste Åsa Ekman om Barnkonventionen, vävde in övningar, sant eller falskt-påståenden med mera.

Lyssna på första repet