Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad. Här driver vi projekt och program tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare i syfte att fördjupa vår verksamhet och utveckla nya metoder och modeller som ska främja barns och ungas möten med musik. 

Trumman har blivit ett signum för Utvecklingscentrum. Verksamheten startade 2010 med projektet Vi slår på trummor inte på varann!  Våra senaste satsningar går under rubrikerna Trumattack! och Trumdans.

AKTUELLT

Utvecklingscentrum deltar i konferensen:

Musik och samhälle IX: Musik och hälsa
18–19 oktober, 2018 LUX, Lund

Tors. 18 okt Incheckning: 12-00–12.50, foajén i LUX 13.00: Välkomnande och info 13.15–14.45 ca: Keynote-föreläsning I, Töres Theorell och Anna-Carin Fogelqvist: Kulturen en viktig insats för folkhälsa (sal C126)

Årligt fokus & nationell konferens

Varje år utser Utvecklingscentrum ett årligt fokusområde som präglar den utvecklande verksamheten inom UNGA Musik i Syd och mynnar ut i en konferens på Kulturkvarteret Kristianstad. 

BARNS RÄTT!

Torsdag 15 november, Kulturkvarteret Kristianstad

Barn i Sapmi, foto Malin Skinnar www.malinstoryteller.com

Barns rätt är rubriken på årets konferensdag torsdagen den 15 november. Barnkonventionen är en röd tråd och ska genomsyra såväl dagen som UNGAs utvecklande verksamhet i år.

Fyra ben

Forskning, nyproduktion, kompetensutveckling och digitalisering är de fyra ben som Utvecklingscentrum står på. Forskning knyter vi till vår verksamhet bland annat genom olika utvecklingsprojekt, följeforskning och föreläsningsserien Forskare berättar. I samverkan med andra aktörer inom kultur- och forskningsområdet tar vi fram nya produktioner och utvecklar koncept och modeller som går att sprida vidare. Vi driver även kompetensutvecklande verksamhet riktade till både vuxna som arbetar med barn och barn själva, utvecklar digitala verktyg och dokumenterar.

FORSKNING

Sedan starten 2010 har vi på Utvecklingscentrum varit måna om att knyta forskare till vår verksamhet, i utvecklingsprojekt, via följeforskning och vår föreläsningsserie Forskare berättar. Töres Theorell, Alf Gabrielsson, Ylva Mårtens och Fanny Ambjörnsson är bara några.

NYPRODUKTION

Grunden vi står på är att främja och utveckla levande musik för barn och unga. Vi slår på trummor inte på varann, Solisten, Trumattack, Trumdans, Resor över vatten och Barnens dag är alla produktioner eller koncept som tagits fram via UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

KOMPETENS & DELAKTIGHET

Utvecklingscentrum står bakom kompetensutveckling för vuxna som omger barn  – pedagoger, frilansmusiker, vårdpersonal, kulturombud med flera. Sedan 2017 utbildar vi även elever via Musikrådet och, i samarbete med Riksteatern Skåne och Regionteatern Blekinge-Kronoberg med flera, även KulturCrew.

DIGITALISERING

Vi använder digitala komplement och sociala medier för att på ett varierat och mångfacetterat sätt utveckla vår identitet och digitala närvaro i dialog med våra målgrupper. MusikA – en app för förskolan – utvecklar vi varje år med nytt innehåll kopplat till vårt utbud.

Tidigare fokusområden:

2017

Musik för integration

2016

#Musikitid 0–5 år

2015

Normkritik och musik

2014

Klassisk musik

Kontakt:

 

Anna-Carin Fogelqvist
Utvecklingsansvarig
0705–92 52 01

Annika Johansson
Verksamhetschef
0708-20 58 83 

Marika Yamoun
Kommunikatör
0708-20 58 99 

Hela UNGA-teamet jobbar till och från med Utvecklingscentrum. Se kontaktsida här.

 

MusikA

Ladda ner vår app MusikA – ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan. Funkar på padda och telefon, Apple och Android.

Följ oss

På Facebook och Instagram berättar vi mer löpande om allt vi gör. På Youtube finns vi som en spellista på Musik i Syds YouTube-kanal

Lyssna

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! – Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram. Vi finns även på Soundcloud i konton som skapats inom projekt som Imagine Hack och Bro bro breja.

Solisten

Imaginehack

Aspvillan

 

Hör av dig

Mejla oss på lilla_a@musika.se

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör. Mejla oss på lilla_a@musikisyd.se.