Utvecklingscentrum

UTVECKLINGSCENTRUM är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken.

FOKUS 2018: Barns rätt!

 

Utvecklingscentrums dag

Torsdag 15 november, Kulturkvarteret Kristianstad

Åsa Ekman, barnrättskonsult

Barnkonventionen och barns delaktighet genomsyrar Utvecklingscentrums verksamhet 2018 under rubriken Barns rätt, vilket också är namnet på årets Utvecklingscentrums dag. Då föreläser bland andra barnrättskonsulten Åsa Ekman, som även är inblandad Barnens dag – en ny föreställning med avstamp i Barnkonventionen som Utvecklingscentrum tar fram i år med musik och text av Jan-Erik Sääf.

MusikA för alla!

Nu är MusikA tillgänglig på både plattor och mobiler, Android och iOS.

Fokusområden och nationella konferensdagar

Varje år satsar vi inom ett särskilt fokusområde, som vi i november ventilerar och summerar i en nationell konferensdag. År 2014 var KLASSISK MUSIK FÖR 2000-TALETS BARN ett tema vilket resulterade i nya produktioner, bok och skiva. 2015 arrangerade vi ett 12-timmarsrace som handlade om NORMKRITIK OCH MUSIK. Året därpå satte vi MUSIK FÖR BARN 0–5 ÅR i fokus. Under 2017 fortsatte vi att arbeta med digitalisering, mångfald och representativitet under rubriken MUSIK FÖR INTEGRATION och 2018 är BARNS RÄTT namnet på vårt fokusområde och vi jobbar vidare med Barnkonventionen och barns delaktighet och inflytande som röd tråd.

Projekt och fortbildningar:

INTEGRATION

Musikerna Åsa Håkansson och Reza Shayesteh inför publik under en musikerträff i projektet Första steget – med en sång.

Musik för integration är UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums aktuella fokusområde 2017 och rubriken på Utvecklingscentrums dag den 16 november i år. Kan musik underlätta integration och i så fall hur? I den frågan djupdyker vi nu. Läs mer om de olika projekt vi har igång inom detta tema nedan. 

Kom och dela inspiration och erfarenheter på vår heldagskonferens den 16 november och avsluta 2017 med stort musikkalas den 3 december.

Sent 2016 fick vi bidrag från Sparbankstiftelsen 1826 för det ettåriga projektet Bro bro breja. Det vänder sig till musikintresserade nyanlända ungdomar och familjer och vill med musikens hjälp stärka integration.

 

I Trumattack! testar vi nya vägar och rutiner, så att vi lättare kan hitta och inkludera dem som sitter på stor musikalisk förmåga, och andra för vår unga publik viktiga egenskaper, men kanske saknar vårt språk, våra nätverk och kontakter.

 

Under 2017 tar vi fram en lite mildare Trumattack-variant för förskolan i samarbete med projektet Musiken stärker i Malmö. Vi kallar den Trumdans.

Kan vi med gemensamma krafter stärka fler unga musikutövare och även den vägen arbeta med integration? Under 2017 försöker vi dels samla personer som brinner för folkmusik, barn och unga i Skåne och Kronoberg, dels ansluta Musik Direkt – vår musiktävling för unga (13–21 år) – till Arvsfondsprojektet Songlines.

 

DELAKTIGHET

Musik för, med och av barn och unga är ledord för oss, men hur ser det egentligen ut med barn och ungas närvaro i vår verksamhet? Under 2017 lägger vi extra krut på att involvera fler elever i fler processer. Ska det vi gör varje dag bli riktigt bra behöver vi deras röster och närvaro i högre grad.

I januari startade vi pilotprojektet Musikrådet, i samarbete med Matilda Ericsson från Lilla Vilda Teatern och Sorgenfriskolan i Malmö. 

 

 

Under 2016 drog vi igång Kulturcrew i samarbete med Riksteatern Skåne och kommunerna Skurup, burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg. I år ansluter sig Svedala och Staffanstorp och eventuellt fler kommuner i sydöstra Skåne.

 

 

 

FORSKNING

Forskarna Camilla Löf och Ylva Holmberg

Något vi aktivt arbetar med är att koppla på forskning och knyta forskare till vår verksamhet. Det gör vi genom våra olika utvecklingsprojekt, följeforskning och vår föreläsningsserie Forskare berättar. 

Hur ser vår verksamhet ut egentligen? Under 2015 inledde vi ett normkritiskt utvecklingsarbete i samarbete med forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö högskola och under 2017 följer Anna Linge från Högskolan Kristianstad vår Förskolepersonalkör.

En föreläsningsserie som vänder som presenterar den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige i dag.

MUSIK 0–5 ÅR

Det kanske viktigaste vi gör är att möjliggöra för riktigt små barn, ja, till och med bebisar, att sjunga, låta och lyssna på så mycket och varierad musik det bara går. Här spelar ofta vuxna en nyckelroll. Därför erbjuder vi inte bra musikprogram för barn och unga, utan också flera fortbildningar för vuxna.

 

En årlig regional inspirations- och fortbildningsdag för alla som jobbar med barn 0–5 år som vi arrangerar i samarbete med Riksteatern Skåne och nätverket Ung Kultur NordOst (UKNO) på Hässleholm Kulturhus.

En kostnadsfri och exklusiv fortbildning för förskolepedagoger som har funnits i Kristianstad sedan 2011 och i år även startar upp i Växjö.

 

En fristående kurs på Musikhögskolan i Malmö som drivs i nära samarbete med Utvecklingscentrum. Kursen är för dig som vill lära dig, eller bli bättre på, att uppträda och spela musik för barn 1–5 år.

Ett program för de allra minsta och deras vuxna. Produktionen är del av ett utvcklingsarbete för att hitta nya skatter, spelplatser och målgrupper inom världens musik.

 

I år startar vi en helt ny fortbildning i rytmik riktad mot förskolan i samarbete med rytmikpedagogerna Ulrika Lorentzi och Ann-Krestin Vernersson.

Trumdans är en ny förskoleproduktion vi tar fram i samarbete med Förskoleförvaltningen Malmö stad och projektet Musiken Stärker och som har premiär under Språkveckan i Malmö 22–26 maj.

Kompetensutveckling för förskolepedagoger i Kristianstads kommun i samarbete med Kulturhuset Barbacka och Kulturnyckeln.

 

Kontakt:

 

 

Anna-Carin Fogelqvist
Utvecklingsansvarig
0705–92 52 01

Annika Johansson
Verksamhetschef
0708-20 58 83 

Marika Yamoun
Kommunikatör/
Projektkoordinator
0708-20 58 99

 

 

Hela UNGA-teamet jobbar till och från med Utvecklingscentrum