Musik i Syd Utland

Musik i Syds utlandsverksamhet är mångfacetterad och omfångsrik.

Den ska präglas av Tydlighet – Transparens – Kommunikation och ha som mål att:

 

  • Presentera det svenska, fria, professionella musiklivet och de egna ensemblerna i utlandet
  • Ha ett särskilt fokus på unga professionella ensembler/artister med potential
  • Synliggöra ett internationellt musikutbud för våra arrangörer och vår publik
  • Skapa kontaktytor mellan svenska och internationella musiker
  • Genom ett kontakt- och nätverksbyggande arbete förmedla bilden av vår region och vårt land som en attraktiv plats för samarbeten och utveckling

 

Årligen samarbetar vi med en mängd internationella artister som utgör en del av vårt utbud. På våra scener, inom våra festivaler, i våra konsertserier och inte minst genom det nya nationella nätverket kring turnéstrukturer inom Regional Musik Sverige, möjliggör Musik i Syd ett varierat utbud av högsta kvalitet.

Våra fasta ensembler, Musica Vitae och Ensemble Mare Balticum, samarbetar regelbundet med internationella gästartister och är varje år engagerade för utlandsturnéer och projekt.

UNGA Musik i Syds utlandsverksamhet återfinns till stor del inom JM International, såsom YAM (Young Audiences Music) och nätverkets årliga YAMsession samt musiktävlingen Imagine.

Smålands Musikarkiv ingår i internationella nätverk och är regelbundet värdar för och delaktiga i nordiska och europeiska konferenser.

Med vårt program Ensemble in Residence (EIR) vill vi stötta och skapa förutsättningar för en internationell etablering av unga sydsvenska ensembler. Läs mer om EIR här.