Viktiga dagar

Varje år arrangerar vi dagar med smakprov på vårt utbud för familjer, förskola, skola och Skapande skola och förskola. Här kan du, som vill beställa musik till offentlig eller privat barn- och ungaverksamhet, få en känsla av de konserter och andra musikaktiviteter vi erbjuder. Vi ser våra utbudsdagar som utmärkta mötesplatser för erfarenhetsutbyten och nätverkande och välkomnar inte bara beställare, utan också förskolebarn, elever, lärare, musiker och andra kulturutövare som brinner för barn och unga.

Foto: Lovisa Fey

UTBUDSDAGAR 2019

  • 23 januari, Kulturkvarteret Kristianstad

    Prova på musik som Skapande skola & förskola

    En exklusiv Skapande-dag med exempel, samtal och workshopar

 

  • Onsdag 6 mars, Palladium Malmö

    Utbudsdag skola & förskola 2019

    Upplev och se: regionalt subventionerade konserter för Skåne & Kronoberg höst 19 vår 20

Alla produktioner som visas på våra utbudsdagar filmas. Vill du kika på dessa efteråt eller kanske visa dina arbetskollegor så finns klippen ett par-tre veckor efter utbudsdagarna i vår spellista på Musik i Syds YouTube-kanal. Vi meddelar via Nyhetsbrev och våra sociala mediekanaler när publicering sker.

KONFERENS

Varje höst arrangerar vårt utvecklingscentrum en konferens på Kulturkvarteret Kristianstad. Här samlar vi intressenter inom kultur, barn och unga kring ett för branschen angeläget tema. I år samverkar vi med Kristianstads stadsbibliotek och Kulturhuset Barbacka och elever från våra Musikrådet i Malmö och Kristianstad och KulturCrew i Skåne.

Barns rätt!

En dag om Barnkonventionen

Barn i Sapmi, foto Malin Skinnar www.malinstoryteller.com

15 november, 2018
Kulturkvarteret Kristianstad

Liveakter, föredrag och workshops. Anmälan öppnar med klart program senare i höst.