Viktiga dagar

Varje år arrangerar vi dagar med smakprov på vårt utbud för familjer, förskola, skola och Skapande skola och förskola, så kallade Utbudsdagar. Här kan beställare av musik till offentlig eller privat barn- och ungaverksamhet, få en känsla av de konserter och andra musikaktiviteter vi erbjuder. 

Foto: Lovisa Fey

Vi ser våra utbudsdagar som utmärkta mötesplatser för erfarenhetsutbyten och nätverkande och välkomnar inte bara beställare, utan också förskolebarn, elever, lärare, musiker och andra kulturutövare som brinner för barn och unga.

KOMMANDE DAGAR 2019

Tisdag 5 november, Kulturkvarteret Kristianstad
Utbudsdag Skapande skola & förskola 

Upplev och se: nya program för Skapande skola och förskola inför 2020. Anmäl öppnar i höst!

Torsdag 14 november, Kulturkvarteret Kristianstad
Utvecklingscentrums årliga höstkonferens

Barns röster & sång
Notera dagen, mer info under våren.

Alla produktioner som visas på våra utbudsdagar filmas. Vill du kika på dessa efteråt eller kanske visa dina förskolebarn, elever eller arbetskollegor så finns klippen ett par-tre veckor efter utbudsdagarna i vår spellista på Musik i Syds YouTube-kanal. Vi meddelar via Nyhetsbrev och våra sociala mediekanaler när publicering sker.