Detta är UNGA

UNGA Musik i Syd är Musik i Syds barn- och ungaverksamhet. Vi är ett producent-team som samlar och producerar levande musik för förskolor, skolor, Skapande skola, offentliga scener och festivaler. Vår målsättning är att så många barn som möjligt i Skåne och Kronoberg ska få möta professionella musiker och upptäcka musik, som de kanske inte alltid visste fanns, inom alla genrer.

Genvägar

Vill du beställa musikprogram? Se vår WEBBKATALOG.

Är du frilansmusiker och vill turnera med UNGA Musik i Syd? Mer info: SPELA FÖR UNGA.

Vi skapar även speltillfällen åt barn och unga, ofta tillsammans med etablerade musiker. Mer info: BARN & UNGA PÅ SCEN.

Utvecklande verksamhet driver vi via UNGA Musik i Syd UTVECKLINGSCENTRUM. Här kopplar vi på forskning, headhuntar nya musiker, jobbar med digitalisering och driver kompetensutvecklande verksamhet i Förskolepersonalkören, Musik i framtidens förskola, KulturCrew och Musikrådet.

UNGA:s Nyhetsbrev

Varje månad kommer vi ut med ett nyhetsbrev som berättar om vad som sker inom vår verksamhet.

Vi går även den här vägen ut med inbjudningar och speciella temabrev.

FÖR BESTÄLLARE:

Musik för barn & unga

Se våra aktuella produktioner

I samarbete med professionella musiker, kommunala aktörer och lokala arrangörer samlar och producerar vi levande musik för förskolor, skolor och offentliga spelplatser.

MUSIK I BARNENS VÄRLD

Onsdag 23 januari, Kulturkvarteret Kristianstad

Fördjupa dig i musik och lärande för en dag tillsammans med professionella musiker. UNGA Musik i Syd bjuder in till en heldag där du som beställer eller funderar på att beställa musikprogram med Skapande skola & förskola får prova på själv och därtill möjlighet att sätta ihop ett eget musikpaket.

Viktiga dagar

Varje år arrangerar vi dagar med smakprov på våra produktioner för familjer, förskola, skola och Skapande skola. Där kan beställare och andra intresserade av musik till offentlig eller privat barn- och ungaverksamhet få en uppfattning av de konserter och andra musikaktiviteter vi erbjuder. Utvecklingscentrum står för en särskild höstkonferens med ett angeläget branschtema.

Familjekonserter

 

I tio kommuner: Kristianstad, Malmö, Simrishamn, Skurup, Svedala, Vellinge, Åkarp, Lomma, Ljungby och Växjö, har vi idag tätare samarbeten med olika arrangörer.

Här producerar vi varje termin, i nära samarbete med lokala aktörer, familjeserier som erbjuder nya och spännande musikupplevelser.

Egna musiker

Ensemble Mare Balticum (EMB) är Nordens enda fast anställda ensemble för tidig musik. Musica Vitae är stråkorkestern som hanterar konstmusikens alla världar. Båda har en etablerad verksamhet för barn och unga. Laif Carr och Anders Larsson spelar för barn och äldre. Kontakta Annika Johansson om du är intresserad av ett samarbete med våra fasta ensembler och musiker.

FÖR FRILANSMUSIKER:

Spela för UNGA

 

Har du eller din grupp ett musikprogram som riktar sig till barn och unga? Vill du ingå i UNGA Musik i Syds utbud? I maj månad öppnar vi på nytt det webbformulär, dit vi numera hänvisar alla frilansmusiker för att anmäla sitt intresse.

Musik i framtidens förskola

Musik i framtidens förskola är en fristående kurs på Malmö Universitet som drivs i nära samarbete med vårt utvecklingscentrum. Kursen är för musiker som vill lära sig, eller bli bättre på, att spela musik för barn 1–5 år med hjälp av professionell handledning.

FÖR BARN & UNGA MUSIKUTÖVARE:

SCENER FÖR BARN & UNGA

En viktig del av vår verksamhet handlar om att skapa speltillfällen för barn och unga musikutövare att stå på scen inför publik, med eller utan mer etablerade musiker. Det gör vi till exempel inom ramen för musiktävlingen Imagine, Barn- och ungdomsstämmor och andra folkmusiknätverk samt kultur- och integrationsprojektet Songlines. KulturCrew är ett projekt där vi utbildar skolungdomar i arrangörskap, scenteknik och kommunikation. Här samverkar vi med Riksteatern Skåne, enligt ett koncept hämtat från Norge och Danmark.

Imagine Skåne-Kronoberg

Imagine är Sveriges genrebredaste livemusiktävling för unga 13–21 år. Under våren sker lokala och regionala uttagningar över hela Sverige. Vinnarna går vidare till Imagine festival, där de får vara med och tävla om spelningar utomlands inom JM International (tidigare Jeunesses Musicales) internationella nätverk.

Songlines Skåne-Kronoberg

Inom Songlines arbetar vi aktivt, på en rad platser runt om i landet, med musik och andra kulturella uttryck. Syftet är att få nyanlända ungdomar att känna sig välkomna, möta mer etablerade unga och få möjlighet att uttrycka sig och bli hörda, allt med utgångspunkt i vad de själva vill göra.

UNGA Folk

UNGA Folk är namnet på ett utvecklingsområde där vi undersöker hur vi utifrån vårt regionala håll, genom mer samordning och samverkan, skulle kunna stärka och utveckla folkmusikfältet för barn och unga tillsammans.

Producenten Maria Bojlund är vår kontaktperson här. 

FÖR MERA: 

UTVECKLING

År 2010 startade vi, med stöd från Kristianstad kommun och Region Skåne, ett regionalt utvecklingscentrum. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken.

Vi sprider även kunskap och tar fram argument som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg, fortbildar och driver kompetensutvecklande verksamhet.

Appen MusikA

Förskolans barn och pedagoger hör till våra absolut viktigaste målgrupper. Hur kan vi lättare nå dem och samtidigt erbjuda ett verktyg för mer musik och rörelse i förskolan? Genom en app, så klart. I samarbete med företaget Do-Fi har vi inom Utvecklingscentrum tagit fram en app som nu är uppe i 10 000-tals nedladdningar.

KulturCrew

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? En metod som ursprungligen kommer från Norge och som framgångsrikt implementerats i Danmark är KulturCrew. Projektet som utbildar och engagerar unga arrangörer driver vi i Skåne och Kronoberg tillsammans med Riks- och Regionteatern med flera.

Förskolepersonalkör

Körsång för förskolepersonal driver vi sedan 2011 i Kristianstad. Fyra tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen körledaren Katarina Nilsson Bremer för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet.

Musikråd

Musikrådet är en fortbildningssatsning från vårt utvecklingscentrum och finns i Kristianstad, Önnestad och Malmö. Här knyts barn och unga närmare vår verksamhet för att vara med i framtagningsprocesser och tycka till om musiken.

Nationella och internationella nätverk som vi ingår i:

YAM Sweden

YAM (Young Audiences Music) Sweden är ett nätverk med producenter från hela Sverige som verkar för att stärka och utveckla arbetet med levande musik för barn och unga. Nätverket är en del av JM Sverige och JM Internationals YAM-program (www.yamspace.org). Nätverket träffas två gånger per år på olika platser i Sverige för fortbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

JM Sverige

UNGA Musik i Syd är medlem i Jeunesses Musicales Sverige (JMS) – en ideell förening som ger unga möjlighet att uppleva, spela musik och träffas över nationsgränserna. JMS står bland annat bakom ungdomslägret för världsmusik – Ethno, nätverket YAM Sweden, integrationsprojektet Songlines samt Sveriges äldsta och bredaste musiktävling – Imagine Sweden (tidigare Musik Direkt). 

JM International

JM Sverige är en del av JM International (tidigare Jeunesses Musicales), som har sin bas i Bryssel men driver verksamhet över hela världen via olika internationella musikprogram som till exempel Fair Play och Music Crossroads. JM International står också bakom flera av de internationella varianterna av JM Sveriges regionala och nationella program och är ett stort internationellt nätverk inom musik för unga.

MÅL & VISIONER

 • Vi vill verka för att alla barn i Skåne och Kronoberg regelbundet får uppleva levande musik i form av väl genomtänkta, professionellt utförda och varierade musikföreställningar.
 • Vi vill främja ett rikt och inkluderande musik- och kulturliv för barn och unga och aktivt arbeta för fler musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet.
 • Vi vill öka barn och ungas delaktighet i vår verksamhet och vårt utbud.
 • Vi vill genom utbildning och fortbildning, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt skapa fler högkvalitativa musikproduktioner för barn och unga.
 • Vi vill lyfta fram, stödja och främja engagerade och kompetenta musiker som brinner för att spela för barn och unga.
 • Vi vill med musiken i centrum och genom gränsöverskridande samarbeten med det fria musiklivet och andra kulturinstitutioner kontinuerligt utveckla och förnya vårt utbud.

AGENDA 2018

 • Barns rätt! heter vårt fokusområde detta år. Barnkonventionen blir en röd tråd med teman som barns delaktighet och inflytande, men också minoriteter i Sverige. Utvecklingscentrum tar fram en nyskriven musikal som ska handla om Barnkonventionen under rubriken Barnens dag och i vårt nya skolutbud finns jiddisch, samiska och finska representerat.
 • Fjolårets fokusområde Musik för integration lever förstås vidare, bland annat genom Arvsfondsprojektet Songlines, som går ut på att samverka vitt och brett med andra aktörer. Här fortsätter vi att bygga broar så att vi som institution blir bättre på att i vår verksamhet även inkludera nyanlända och invandrade svenskar.
 • Utbudsdag för skola & Skapande skola på Palladium Malmö den 24 januari.
 • Norrbottensmusiken står värdar för årets första nationella barn- och ungaproducentmöte inom nätverket YAM Sweden den 31 januari–1 februari. Minoriteter är ett tema och ett heldagsbesök på Jokkmokks marknad. UNGA Musik i Syd och Utvecklingscentrum deltar.
 • Musik Direkt heter numera Imagine! Viktiga datum är kick-offerna på Arena 305 i Malmö den 2 februari och den 8 mars på Bergendahlska Gården i Växjö. Lokala uttagningar blir det 10-11 februari i Malmö, 10 mars i Växjö och 18 mars i Kristianstad. Regionsfinalen äger rum på Kulturkvarteret Kristianstad den 25 mars.
 • Utbudsdag för förskolan & yngre barn på Palladium Malmö den 7 mars.
 • Barns rätt! är även rubriken på vårt utvecklingscentrums dag den 15 november då det blir heldagskonferens med Barnkonventionen som tema på Kulturkvarteret Kristianstad.

 

 

MusikA

Ladda ner vår app MusikA – ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan. Funkar på padda och telefon, Apple och Android.

Följ oss

På Facebook och Instagram berättar vi mer löpande om allt vi gör. På Youtube finns vi som en spellista på Musik i Syds YouTube-kanal

Lyssna

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! – Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram. Vi finns även på Soundcloud i konton som skapats inom projekt som Imagine Hack och Bro bro breja.

Solisten

Imaginehack

Aspvillan

 

Hör av dig

Mejla oss på lilla_a@musika.se

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör. Mejla oss på lilla_a@musikisyd.se.