Sällan har musik- och kulturlivets förutsättningar diskuterats så mycket som under 2021

Mitt under pandemin utropade Kungl. Musikaliska Akademien 2021 till Musikens år, ett år som nu går mot sitt slut. Fortfarande påverkar pandemin människors liv, men musiken hjälper oss att orka och sällan har musik- och kulturlivets förutsättningar diskuterats så mycket som under 2021!

Jag välkomnar både samtalet och återstartsutredningen för kulturlivet som sätter ljuset på viktiga områden. Jag är också stolt över att verka i en region där kulturbudgeten inför kommande år stärks, vilket signalerar en förståelse för musikens och kulturens betydelse för ett gott samhälle och för människors välbefinnande. Hur viktig musiken är i vardag och fest blev tydligt när jag passerade Stortorget på luciakvällen och hundratals människor i alla åldrar och med olika bakgrund stod vända mot det skönsjungande luciatåget på residensets balkong. En delad upplevelse, ett gemensamt lyssnande, leenden mot okända människor. Det är därför också positivt att vi genom införande av vaccinationsbevis kan fortsätta att erbjuda ett rikt utbud och trygga scenkonstbesök i stället för att, som tidigare, tvingas stänga ner.

Med Musikens år i ryggen tar vi nu sats in i nästa år och just idag aviserar Musik i Syd en ny utlysning för nya ensembleresidens. 20 av 21 regioner är nu del av det nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan – för alla barns rätt till sin röst och fler pilotprojekt inom vår enhet Musik i vård, omsorg och hälsa sjösätts så snart vi är tillbaka efter helgerna. Ett stort och varierat utbud har nyss tillgängliggjorts för våra fantastiska medarrangörer runt om i södra Sverige och på våra scener och ett stort Skapande skola-utbud finns tillgängligt för barnens lagstadgade kulturupplevelser. Digitala sändningar kompletterar live-upplevelsen och på nyårsdagen kl 12 släpps nästa dokumentär på Musik i Syd Channel, nämligen berättelsen om kampanilen och klockspelet i Malmö som fått nytt liv.

Då ringer vi in det nya året – fyllt av möjligheter, musik och möten, där vi med glädje kommer att fortsätta med att skapa förutsättningar för skapande och levande musikupplevelser i hela vår region!

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar
Susanne Rydén, vd Musik i Syd

Digitala sändningar kompletterar live-upplevelsen och på nyårsdagen kl 12 släpps nästa dokumentär på Musik i Syd Channel, nämligen berättelsen om kampanilen och klockspelet i Malmö som fått nytt liv.

Blogg

Susanne Rydén bloggar

För några veckor sedan fick jag förmånen att vara konferencier vid en sångarhyllning med anledning av Kung Carl XI Gustafs 50 år på tronen. Med sångarhyllningen ville vi lyfta sångens betydelse och möjlighet till gemenskap genom hela livet, ett tema som vi på Musik i Syd även tar med oss in i Lund Choral Festival som alldeles snart står inför dörren.   Vi hälsar körer och ensembler från olika åldersgrupper och genrer varmt välkomna. Vår svenska kronjuvel i körsammanhang, Radiokören, gästar oss och bidrar även genom workshops med unga musikstuderande till inspiration och återväxt. Och för första gången låter vi de allra minsta få en plats för gemensam sång, som en del av det stora nationella projektet ”Rösträtt – sång på förskolan”. Kanske finner vi en av morgondagens Radiokorister just där? Att inspireras av andra, att ha mål att arbeta mot är enormt viktigt. Det har också blivit en bärande del av vår verksamhet. Nyligen fick unga blåsare möta professionella musiker inom ramen för Swedish Wind Power och nästa vecka samlas inte mindre än 280 unga folkmusiker från hela Skåne för att under Malmö Folk Festival spela tillsammans, det som musikskoleelever och lärare på var sitt håll förberett under lång tid. I kulturskolor och kyrkor arbetas inte sällan med ”körstegar”, dvs när man växer ur en kör öppnas dörren till nästa och därmed en fortsatt möjlighet till utveckling och gemenskap. Nations- och studentkörer är viktiga inslag under studietiden, följt av en rik flora av körer och ensembler för hela vuxenlivet. Idag hittar vi också många initiativ som lyfter rent hälsofrämjande effekter i form av stärkt självkänsla och minnesträning, någon som får sin premiär i vår verksamhet denna vecka. Körsång binder oss samman idag, historiskt och i framtiden!  

Läs hela inlägget

9 oktober 2023

Blogg

Susanne Rydén bloggar

Sakta med säkert återgår vi, från att fullständigt ha marinerats i härliga festivalupplevelser, till en mera regelbunden vardag. Men vilken festivalsommar det varit – fylld av starka musikupplevelser och mänskliga möten. Som institution finns Musik i Syd där i bakgrunden som en samarbetspart och möjliggörare för ett stort antal små och stora festivaler i Skåne och Kronoberg. Här ryms den senaste och alldeles nyskrivna musiken, men också den tidiga renässansen och allt däremellan. Operaälskaren har ett brett utbud och helt nya ingångar att välja på där inte ens det mest intensiva ösregn stoppar publiktillströmningen. Jazzen lockar storpublik och internationella stjärnor med positiva konsekvenser för hela Sydsverige, folkmusiken rymmer både aktivt deltagande och lyssnande. Festivalformen gör att vi många gånger vågar lite mer än annars. I nya sammanhang, bortkopplade från vardagens ansvar och plikter är våra sinnen vidöppna för det oväntade. Som institution blir vår nästa uppgift att prioritera rätt för att lotsa ett nyväckt intresse in i den verksamhet som pågår året om, genom våra föreningssamarbeten och på våra scener. Att bjuda in till delaktighet, skapa en närhet till upplevelsen och den musikaliska dialogen. Därför finns vi där med ett rikt smörgåsbord av upplevelser, i mängder av turnéer som tar musiken nära till den plats där du bor och verkar.      

Läs hela inlägget

24 augusti 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.