Undrar vad som händer om Sverige blir ett sjungande land igen?

Det är nu flera år sedan mitt liv, veckorna före påsk, dominerades av Bachs passioner. Långa turnéer med internationella kollegor i stora katedraler och konserthus, men också lokala kyrkor med Johannespassionen som årets stora satsning och målet för hängivna körsångare och dess ledare.

Initierade och nyfikna med tidstrogna instrument eller halvsceniska versioner med samtida element. Andra mer traditionella, men samtliga fyllda av berättelsen och dramat. Musikens unika möjlighet att förstärka känslor och skapa rysningar genom skarpa dissonanser eller innerliga legatolinjer är omöjlig att värja sig mot. Dit hör också det kollektiva lyssnandet, en tystnad som går att ta på när livet upphör, men som sedan landar mjukt och leder oss vidare genom en slutkoral.

Sångens och musikens kraft går genom så många barriärer och det är därför så avgörande att vi får tillgång till den konstform som mer än någon annan kan vara en följeslagare genom hela livet. Vägen in i musiken. Det senaste veckorna har ett stort fokus riktats mot sången i skolan och förskolan. Samstämmiga röster från olika discipliner bejakar behovet av sång och allas rätt till sin röst och jag vågar faktiskt tro att en förändring är möjlig.

Förändring vill Musik i Syd också åstadkomma genom ett nylanserat utvecklingscentrum inom vård, omsorg och hälsa. Lutad mot forskning och evidens skapar vi livskvalitet och samhörighet för människor i livets utmanande stunder. Ett av pilotprojekten kommer att byta ut akutmottagningars reklamkanaler mot kärleksfull, noggrant utvald musik med kör och orkester. Musik som får omsluta oss i stunder av oro och rädsla. Kanske landar vi därigenom lite mjukare, där och då.

 

”Musikens unika möjlighet att förstärka känslor och skapa rysningar genom skarpa dissonanser eller innerliga legatolinjer är omöjlig att värja sig mot.”

I Nederländerna deltar hela regeringen i långfredagens Matteuspassion – oavsett konfession. Flera timmar, med en lång lunchpaus i mitten som rymmer umgänge med musiker och solister. Ett kollektivt lyssnande, en gemensam upplevelse. Det tillhör traditionen och bildningen.

Undrar vad som händer om Sverige blir ett sjungande land igen?

 

Bild: Första sidan av manuskriptet till Johannespassionen

Blogg

Susanne Rydén bloggar

För några veckor sedan fick jag förmånen att vara konferencier vid en sångarhyllning med anledning av Kung Carl XI Gustafs 50 år på tronen. Med sångarhyllningen ville vi lyfta sångens betydelse och möjlighet till gemenskap genom hela livet, ett tema som vi på Musik i Syd även tar med oss in i Lund Choral Festival som alldeles snart står inför dörren.   Vi hälsar körer och ensembler från olika åldersgrupper och genrer varmt välkomna. Vår svenska kronjuvel i körsammanhang, Radiokören, gästar oss och bidrar även genom workshops med unga musikstuderande till inspiration och återväxt. Och för första gången låter vi de allra minsta få en plats för gemensam sång, som en del av det stora nationella projektet ”Rösträtt – sång på förskolan”. Kanske finner vi en av morgondagens Radiokorister just där? Att inspireras av andra, att ha mål att arbeta mot är enormt viktigt. Det har också blivit en bärande del av vår verksamhet. Nyligen fick unga blåsare möta professionella musiker inom ramen för Swedish Wind Power och nästa vecka samlas inte mindre än 280 unga folkmusiker från hela Skåne för att under Malmö Folk Festival spela tillsammans, det som musikskoleelever och lärare på var sitt håll förberett under lång tid. I kulturskolor och kyrkor arbetas inte sällan med ”körstegar”, dvs när man växer ur en kör öppnas dörren till nästa och därmed en fortsatt möjlighet till utveckling och gemenskap. Nations- och studentkörer är viktiga inslag under studietiden, följt av en rik flora av körer och ensembler för hela vuxenlivet. Idag hittar vi också många initiativ som lyfter rent hälsofrämjande effekter i form av stärkt självkänsla och minnesträning, någon som får sin premiär i vår verksamhet denna vecka. Körsång binder oss samman idag, historiskt och i framtiden!  

Läs hela inlägget

9 oktober 2023

Blogg

Susanne Rydén bloggar

Sakta med säkert återgår vi, från att fullständigt ha marinerats i härliga festivalupplevelser, till en mera regelbunden vardag. Men vilken festivalsommar det varit – fylld av starka musikupplevelser och mänskliga möten. Som institution finns Musik i Syd där i bakgrunden som en samarbetspart och möjliggörare för ett stort antal små och stora festivaler i Skåne och Kronoberg. Här ryms den senaste och alldeles nyskrivna musiken, men också den tidiga renässansen och allt däremellan. Operaälskaren har ett brett utbud och helt nya ingångar att välja på där inte ens det mest intensiva ösregn stoppar publiktillströmningen. Jazzen lockar storpublik och internationella stjärnor med positiva konsekvenser för hela Sydsverige, folkmusiken rymmer både aktivt deltagande och lyssnande. Festivalformen gör att vi många gånger vågar lite mer än annars. I nya sammanhang, bortkopplade från vardagens ansvar och plikter är våra sinnen vidöppna för det oväntade. Som institution blir vår nästa uppgift att prioritera rätt för att lotsa ett nyväckt intresse in i den verksamhet som pågår året om, genom våra föreningssamarbeten och på våra scener. Att bjuda in till delaktighet, skapa en närhet till upplevelsen och den musikaliska dialogen. Därför finns vi där med ett rikt smörgåsbord av upplevelser, i mängder av turnéer som tar musiken nära till den plats där du bor och verkar.      

Läs hela inlägget

24 augusti 2023

Blogg

Det blåser i Musiklivet!

Vårvindar friska, leka och viska – vårsången är ett stående inslag bland landets manskörer när våren sjungs in vid Valborg och första maj. Det är ett av många tillfällen på året när gemene man både förväntar sig och lyfter körsångens betydelse, men återväxten av körsångare är långt ifrån en självklarhet. Genom förslaget att slopa elevens val i grundskolan går just nu en lavin av nedläggningshot av musikklasser genom hela landet. Väl fungerande verksamheter där elever med olika bakgrund och förutsättningar får mötas i musiken riskerar att på grund av okunskap och ovilja helt försvinna och därmed drastiskt försämra förutsättningarna för såväl svenskt musikliv som för inlärning och integration. Men vindar kan vända och ett bevis på en liten kursändring är den fleråriga satsning som Musik i Syd tillsammans med Blåsarsymfonikerna och Norrbottenmusiken är del av, tack vare ett direktiv till? Kulturrådet. Målet är dels att få fler barn och unga att testa ett blåsinstrument, dels att stimulera de som redan spelar att fortsätta utvecklas. Ett inslag i närtid att uppmärksamma är en stor manifestation som kommer att hållas i samband med Brassbands-EM (European Brass Band Competition) – som äger rum i Skåne mellan den 25 april och 7 maj. Utanför Malmö Live Konserthus den 7 maj kommer 240 barn från kulturskolor i hela Skåne sammanstråla och spela tillsammans. Då har såväl ungdomsläger som deltävlingar ägt rum inför den stora brassbandsfinalen på söndagen som avslutar det internationella evenemanget med tusentals besökare.  

Läs hela inlägget

27 april 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.