Undrar vad som händer om Sverige blir ett sjungande land igen?

Det är nu flera år sedan mitt liv, veckorna före påsk, dominerades av Bachs passioner. Långa turnéer med internationella kollegor i stora katedraler och konserthus, men också lokala kyrkor med Johannespassionen som årets stora satsning och målet för hängivna körsångare och dess ledare.

Initierade och nyfikna med tidstrogna instrument eller halvsceniska versioner med samtida element. Andra mer traditionella, men samtliga fyllda av berättelsen och dramat. Musikens unika möjlighet att förstärka känslor och skapa rysningar genom skarpa dissonanser eller innerliga legatolinjer är omöjlig att värja sig mot. Dit hör också det kollektiva lyssnandet, en tystnad som går att ta på när livet upphör, men som sedan landar mjukt och leder oss vidare genom en slutkoral.

Sångens och musikens kraft går genom så många barriärer och det är därför så avgörande att vi får tillgång till den konstform som mer än någon annan kan vara en följeslagare genom hela livet. Vägen in i musiken. Det senaste veckorna har ett stort fokus riktats mot sången i skolan och förskolan. Samstämmiga röster från olika discipliner bejakar behovet av sång och allas rätt till sin röst och jag vågar faktiskt tro att en förändring är möjlig.

Förändring vill Musik i Syd också åstadkomma genom ett nylanserat utvecklingscentrum inom vård, omsorg och hälsa. Lutad mot forskning och evidens skapar vi livskvalitet och samhörighet för människor i livets utmanande stunder. Ett av pilotprojekten kommer att byta ut akutmottagningars reklamkanaler mot kärleksfull, noggrant utvald musik med kör och orkester. Musik som får omsluta oss i stunder av oro och rädsla. Kanske landar vi därigenom lite mjukare, där och då.

 

”Musikens unika möjlighet att förstärka känslor och skapa rysningar genom skarpa dissonanser eller innerliga legatolinjer är omöjlig att värja sig mot.”

I Nederländerna deltar hela regeringen i långfredagens Matteuspassion – oavsett konfession. Flera timmar, med en lång lunchpaus i mitten som rymmer umgänge med musiker och solister. Ett kollektivt lyssnande, en gemensam upplevelse. Det tillhör traditionen och bildningen.

Undrar vad som händer om Sverige blir ett sjungande land igen?

 

Bild: Första sidan av manuskriptet till Johannespassionen

Blogg

Vi får förenas i ett kollektivt jubel som ger uttryck för känslor som inte fått luftas på länge

Tonen från den nyrestaurerade flygeln svingar sig genom Palladiums fantastiska akustik. Bobo Stenson, ensam på scenen fyller både rummet och det tomrum som avsaknaden av levande musik skapat i mig och många människor. Det är ett av årets sista tillfällen att dela en live-upplevelse. Vi sitter långt ifrån varandra, tysta och stilla i den mörka salongen, inte en harkling hörs under den dryga timma som slingorna vävs ihop till en helhet, men vi finns där och i slutet får vi förenas i ett kollektivt jubel som ger uttryck för känslor som inte fått luftas på länge. ” Att ta del av en upplevelse är stort, att dela en upplevelse är större och när vi, med respekt för varandras avstånd lämnar lokalen, brinner en ny glöd i besökarnas ögon.” Musik i Syds värdegrund inleds med texten: ” Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har i människors liv. Stark i sitt eget värde tar musiken vid där orden slutar. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet”. Just denna övertygelse delades starkt av de som närvarade denna kväll och det är till det som vi nu under veckor framöver kommer att längta tillbaka till. När Likarättsgalan sänds på måndag kväll via Musik i Syd Channel får vi gråta, skratta och jubla var och en för sig, men ändå förvissade om att ”det är mörkt nu, men det blir ljusare igen”.

Läs hela inlägget

20 november 2020

Blogg

Aktivitet lika intensiv som skogens symfoni

Det var i 18-årsåldern som jag deltog i min första – och hittills enda fågelskådningsaktivitet. Under den tidiga morgonvandringen etsade sig bofinkens omisskännliga melodi fast i minnet. De övriga kaskaderna av sång föll så småningom in i det allmänna, men nog så njutbara, kvittret som man en vårdag i bästa fall stannar upp en sekund för att njuta av. En vanlig vår alltså. För i år är våren inte vanlig. Mina vanliga konsertscener har ersatts av en andra parketter, varav en utgörs av trappan utanför dörren till det socialt distanserade torpet i Småland. Från denna plats träder nu nyanser och melodier fram med ny skärpa och jag finner mig själv analyserande sången från den svartvita flugsnapparen, lövsångaren, koltrasten och sånglärkan som sjunger fram en alldeles egen symfoni. Hackspetten i den gamla telefonstolpen slår en trumvirvel mellan varven för att skapa lite ordning i ledet. Nej, det är inte som vanligt och precis som behovet av naturens närhet växer sig starkt, ter sig också behovet av levande musik och delade upplevelser starkare än någonsin. I en värld när mycket står stilla blir den snabba omställningen till de nya former för tillgänglighet som kulturområdet presenterar påtaglig. Precis som naturens kraft just nu är i sin allra mest expansiva fas, ser vi floran av digitala lösningar som tillgängliggör kulturupplevelser. Upplevelser som vi svårligen kan överleva utan, som kommer oss nära och som bjuder oss att förflyttas i tanken. Musik i Syd är del i detta och producerar nästan varje dag inslag med egna eller frilansande musiker som sprids digitalt till äldreboenden, till skolor och till hela vår fantastiska, längtande och interagerande publik. Vår digitala scen, Musik i Syd Channel, presenterar ”Extrainsatt” medan andra evenemang sänds via Kulturkvarterets Facebooksida eller Musik i Syds YouTube-kanal. Kreativa medarbetare hittar nya vägar och samarbeten där aktiviteten är lika intensiv och mångfacetterad som skogens symfoni. Vi är överväldigade över responsen och återkopplingen! Häromdagen uppmärksammades Dawn Chorus Day. Via Sveriges Radio kunde vi följa hur världens fåglar vaknade från öster till väster. Jag tänker att vi genomgår ett uppvaknande som tar sig många olika uttryck denna vår och ser fram emot nästa tillfälle att checka in på min första parkett, var den nu kan vara.

Läs hela inlägget

4 maj 2020

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.