Marmen Quartet framför Beethovens sexton stråkkvartetter

Under 2020 firar hela musikvärlden Ludwig van Beethovens 250-årsjubileum. Marmen Quartet, en av Europas mest framträdande unga stråkkvartetter, hyllar Beethoven med en turné med hans samtliga 16 stråkkvartetter. Turnén når åtta spelplatser i södra Sverige under våren.

Hur tar man sig an ett sådant ambitiöst projekt?
– Sedan vår kvartett bildades för sex år sedan har Beethoven varit en konstant kompanjon, berättar Johannes Marmén, en av kvartettens medlemmar. Det första verket vi spelade tillsammans var inte Haydn, Mozart eller Mendelssohn, utan Beethovens op. 74. Vi repeterade endast verket i ett halvår innan vi var redo att framföra det på konsert. Jag tror att ett sådant här projekt inte bara är en ambitiös programidé, utan även – och kanske framför allt – en möjlighet för oss att lära. Att spela alla Beethovens kvartetter relativt tidigt i vår karriär kommer att ge oss en helhetsbild och ett perspektiv som är omöjligt att få på något annat sätt. Det kommer att informera och influera våra tolkningar inte bara under Beethoven-cykeln 2020, men varje gång vi spelar och jobbar på hans kvartetter i framtiden.

Var några kvartetter nya för er?
– Vi har såklart behövt lära oss ett antal av kvartetterna från grunden enbart för cykelns skull, men av en lycklig slump så har de enskilda individerna i vår kvartett spelat många av dessa verk tidigare i andra grupper. Så vi hjälper varandra på vägen!

Vid varje konsert spelas två av Beethovens kvartetter blandat med både äldre verk av Haydn, Schubert och Mozart men även nyare verk av Sally Beamish och Philip Glass.

” Jag tror att ett sådant här projekt inte bara är en ambitiös programidé, utan även – och kanske framför allt – en möjlighet för oss att lära. ”

Hur gick tankarna när ni satte varje konsertprogram?
– Man skulle kunna hävda att Beethoven revolutionerade musikens tonspråk, existens och syfte mer än någon annan någonsin gjort under sin egen livstid. Genom att spela allt från Haydn och Schubert till Glass och Beamish vill vi framhäva hur otroligt mycket Beethovens musik har influerat stråkkvartetten som konstform. Vi spelar oss igenom Beethovens liv, men vi spelar oss också igenom en spegling av hans liv utsträckt över musikhistorien. Varje individuellt program är utformat för att det ska vara välbalanserat, men också för att det udda verket ska tillföra perspektiv eller belysa en viss aspekt av de Beethovenkvartetter som spelas.

Vad ser ni fram emot med just denna turné?
– Detta är en så pass unik turné för oss att vi ser fram emot hela äventyret och allt vad det innefattar. För mig personligen är det otroligt roligt och givande att kunna genomföra det här projektet på hemmaplan, i södra Sverige där jag bor och har mina rötter och familj sedan många generationer tillbaka.

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Artikel

Musik i Syd deltar i tre seminarier på Folk och Kultur

Musik i Syd kommer att medverka på Folk och Kultur 8–11 februari i Eskilstuna, Sveriges ledande konvent som kretsar kring konstens och kulturens roll i samhäll. För att läsa mer om evenemanget besök Folk och Kulturs hemsida Musik i Syd medverkar med tre seminarier: Torsdag 9 februari kl 14 Tystnar Sverige? Rösträtt- sång på förskolan, ett livsviktigt projekt! Sången utgör en fristad för hundratusentals människor i Sverige, oberoende av kön, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller ålder. Ändå prioriteras sången bort i hela utbildningskedjan. Varför? Det måste ske en förändring och förändringen måste börja på förskolan. Barn ska ha rätt att växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Sången har både en välgörande och en bildande kraft och ökar välbefinnandet. Hur kan sång på små barns villkor vara så viktigt? Vad kan vi göra och när bör vi agera? Finns svaret i hjärnforskningen? I den här programpunkten utforskar vi varför sången är så viktig för bland annat barns språkutveckling och varför vi måste börja med de allra minsta barnen. Moderator: Susanne Rydén, Preses Kungl. Musikaliska Akademin och VD Musik i Syd Medverkande föredragshållare: Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm – Om barns röstläge och varför utvecklingen av den egna rösten måste ske i förskoleåldern Gunnar Bjursell, Professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet – Om barnets kulturella hjärna och förutsättningar för lärande och språkutveckling i förskolan. Medverkande paneldebatt: Amanda Lind (MP), ordförande i kulturutskottet Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot Gezim Isufi, rektor Nydala förskola i Malmö Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm Sibylle M Kühne, universitetsadjunkt, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund – Seminariet hålls på Lokomotivet och pågår i 60 minuter.  

Läs hela inlägget

25 januari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.