Musik i Syd deltar i tre seminarier på Folk och Kultur

Musik i Syd kommer att medverka på Folk och Kultur 8–11 februari i Eskilstuna, Sveriges ledande konvent som kretsar kring konstens och kulturens roll i samhäll.

För att läsa mer om evenemanget besök Folk och Kulturs hemsida

Musik i Syd medverkar med tre seminarier:

Torsdag 9 februari kl 14
Tystnar Sverige? Rösträtt- sång på förskolan, ett livsviktigt projekt!

Sången utgör en fristad för hundratusentals människor i Sverige, oberoende av kön, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller ålder. Ändå prioriteras sången bort i hela utbildningskedjan. Varför? Det måste ske en förändring och förändringen måste börja på förskolan.

Barn ska ha rätt att växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Sången har både en välgörande och en bildande kraft och ökar välbefinnandet. Hur kan sång på små barns villkor vara så viktigt? Vad kan vi göra och när bör vi agera? Finns svaret i hjärnforskningen?

I den här programpunkten utforskar vi varför sången är så viktig för bland annat barns språkutveckling och varför vi måste börja med de allra minsta barnen.

Moderator:
Susanne Rydén, Preses Kungl. Musikaliska Akademin och VD Musik i Syd

Medverkande föredragshållare:
Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm
– Om barns röstläge och varför utvecklingen av den egna rösten måste ske i förskoleåldern

Gunnar Bjursell, Professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet
– Om barnets kulturella hjärna och förutsättningar för lärande och språkutveckling i förskolan.

Medverkande paneldebatt:
Amanda Lind (MP), ordförande i kulturutskottet
Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot
Gezim Isufi, rektor Nydala förskola i Malmö
Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm
Sibylle M Kühne, universitetsadjunkt, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund

– Seminariet hålls på Lokomotivet och pågår i 60 minuter.

 

Fredag 10 februari kl 9.30
Ungas Röst och Kulturcrew

– Seminariet hålls i B- hallen, Stiga Sports Arena och pågår i 60 minuter.

Ungas möjlighet att påverka kulturlivet – en demokratifråga!

KulturCrew är en modell för ung delaktighet med avstamp i barnkonventionen som tillsammans med unga skapar nutidens och framtidens kulturliv!

Med fokus på arrangörskap i kulturlivet ges verktyg för medbestämmande och ägandeskap för unga. Hur fungerar KulturCrew i praktiken? Hur är det koppla till metodutveckling och forskning? Under 2022 har forskaren Adriana Di Lorenzo Tillborg (Musikhögskolan Malmö) följt KulturCrew. Här möter vi unga crew från Osby och Landskrona – Eleonora Nygaard, Sten Bragee, Nisa Pejmansany och Maja Willman – samt handledaren och forskaren i ett samtal där utmaningar och möjligheter lyfts.

Medverkar gör även Maria Larsson och Petra Bergström, samordnare KulturCrew Skåne/Sverige.

Arrangör: KulturCrew Skåne


Fredag 10 februari- kl 12.45

Musikens plats i vården korridorer
– Seminariet hålls i Konsertsalen, Scenkonst Sörmland och pågår i 45 minuter.

Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. Ur detta föddes behovet och möjligheten att 2021 grunda ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, idag med stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Här genomför vi pilotprojekt där vi arbetar med musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården, där vi bidrar med vår kompetens och sjukvården med sin. Vi söker också hela tiden vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens.

Genom presentation och samtal med företrädare för politiken och branschen resonerar vi om musikens plats i vårdens korridorer med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten. Hur vi kan finna acceptans och utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården?

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.