Cathrine Winnes blir ny konstnärlig ledare för Båstad kammarmusikfestival

Båstads Kammarmusikförening och Musik i Syd är mycket stolta att få välkomna Cathrine Winnes som ny konstnärlig ledare för festivalerna 2021-2023.

Cathrine Winnes är en mångsidig, spännande person med bred erfarenhet som orkesterdirigent. Hon har arbetat med samtliga svenska och norska symfoniorkestrar och gästdirigerat vid flera av Nordens stora operahus. De senaste åren har hon utmärkt sig med sina innovativa program. Hon är medskapare, programledare och dirigent för den aktuella SVT-serien ”She Composes Like a Man” som lyfter fram bortglömda orkesterjuveler och de kvinnor som komponerade dem. Cathrine är sedan 2016 konstnärlig ledare och chefsdirigent för Blåsarsymfonikerna i Stockholm.

Kommentarer från:

Styrelsen för Båstads Kammarmusikförening:

”Vi ser fram emot ett utvecklande samarbete med Cathrine. Hennes vision att integrera andra samtida konstformer i kammarmusiken ser vi kan bidra till att bredda och förnya festivalen. Vi ser framför oss festivaler med fortsatt hög kvalitet, nya idéer kring bland annat framförande samt, som vanligt, musiker av världsklass vilket vi tror såväl kommer bidra till det lokala engagemanget på Bjärehalvön som locka mer långväga konsertbesökare.”

 

Susanne Rydén, VD Musik i Syd:

”Cathrine Winnes blir en värdefull länk i den kedja av engagemang som präglat Båstad Kammarmusikfestival sedan starten 1993. Med Cathrine får festivalen en inspirerande ledsagare som synliggör kammarmusikens plats och betydelse i vår samtid.”

Cathrine Winnes:

”Jeg er svært stolt og glad over å bli gitt dette fortroendet. For meg er kammermusikken selve kjernen i musikerskapet! Den favner så mye fantastisk repertoar, og er samtidig en sosial og nær arena, der samspillet mellom musikere og publikum blir ekstra tydelig. Jeg gleder meg til å ta del i den berømte Båstad- stemningen, og kan røpe at vi allerede nå planlegger noen morsomme overraskelser til neste sommers festival.”

Kontaktuppgifter:

Cathrine Winnes, konstnärlig ledare | +47 938 06 980 | cathrinewinnes1@gmail.com
Johanna Baagøe, ordf. Båstads Kammarmusikförening | 070-555 75 97 | johanna@baagoe.se
Susanne Rydén, Musik i Syd | 0707-16 66 94 | susanne.ryden@musikisyd.se

Pressbilder kan hämtas på http://www.nordicartistsmanagement.com/artists/cathrine-winnes

Artikel

Musikens plats i vårdens korridorer

”Vi måste greppa tag i det tvärpolitiska engagemanget för att faktiskt driva de här frågorna, lite pretentiöslöst tillsammans. Det tycker jag är en viktig del, och jag försöker göra det också.” Det är viktigt att lyfta fram och uppmärksamma forskning som stödjer musikens effekter i hälso- och sjukvården, det var en av de slutsatser som panelen för ett av Musik i Syds seminarier kom fram till under förra veckans Folk och Kultur. Men det behövs också tvärpolitiskt samarbete, idéutbyte och inte minst tålamod. Panelen, som bestod av Ulrika Gudmundsson Schönberger (projektledare Musik i Syd), Ola Björgell (regionöverläkare Lunds universitetssjukhus), Eva Johnsson (KD, Region Kronoberg) och Ulrika Lind (moderator/strateg kultur och samhälle), var överens om betydelsen av musik och kultur i vårdsammanhang, och vilken resurs det kan vara. Sedan många år arbetar Musik i Syd med att skapa livskvalitet för personer inom vård och omsorg genom ett subventionerat utbud till äldrevården. 2021 grundades ett utvecklingscentrum, Musik i vård-omsorg-hälsa, som idag har stöd av både Region Skåne och Region Kronoberg. Seminariepubliken fick veta mer om musikens positiva effekt på människors välbefinnande, både förebyggande och uppföljande. Arbetet bedrivs både genom konsertutbud, anpassade produktioner och flera pilotprojekt och sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.  Vi försöker så långt det är möjligt hitta vägar för följeforskning till projekten för att befästa resultaten med evidens. Med avstamp i forskningsprojektet Digitala Kulturmöten resonerade panelen om musikens viktiga plats i vårdens korridorer och kom fram till några slutsatser om hur vi kan fortsatt kan finna acceptans och mer utrymme för musiken som en resurs inom hälso- och sjukvården:  

Läs hela inlägget

15 februari 2023

Artikel

Musik i Syd deltar i tre seminarier på Folk och Kultur

Musik i Syd kommer att medverka på Folk och Kultur 8–11 februari i Eskilstuna, Sveriges ledande konvent som kretsar kring konstens och kulturens roll i samhäll. För att läsa mer om evenemanget besök Folk och Kulturs hemsida Musik i Syd medverkar med tre seminarier: Torsdag 9 februari kl 14 Tystnar Sverige? Rösträtt- sång på förskolan, ett livsviktigt projekt! Sången utgör en fristad för hundratusentals människor i Sverige, oberoende av kön, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller ålder. Ändå prioriteras sången bort i hela utbildningskedjan. Varför? Det måste ske en förändring och förändringen måste börja på förskolan. Barn ska ha rätt att växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Sången har både en välgörande och en bildande kraft och ökar välbefinnandet. Hur kan sång på små barns villkor vara så viktigt? Vad kan vi göra och när bör vi agera? Finns svaret i hjärnforskningen? I den här programpunkten utforskar vi varför sången är så viktig för bland annat barns språkutveckling och varför vi måste börja med de allra minsta barnen. Moderator: Susanne Rydén, Preses Kungl. Musikaliska Akademin och VD Musik i Syd Medverkande föredragshållare: Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm – Om barns röstläge och varför utvecklingen av den egna rösten måste ske i förskoleåldern Gunnar Bjursell, Professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet – Om barnets kulturella hjärna och förutsättningar för lärande och språkutveckling i förskolan. Medverkande paneldebatt: Amanda Lind (MP), ordförande i kulturutskottet Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot Gezim Isufi, rektor Nydala förskola i Malmö Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm Sibylle M Kühne, universitetsadjunkt, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund – Seminariet hålls på Lokomotivet och pågår i 60 minuter.  

Läs hela inlägget

25 januari 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.