Det är våra handlingar idag som identifierar morgondagens samhälle

Försoning

Vi hade hoppats, vi hade längtat och mycket tydde på att man från Folkhälsomyndighetens och regeringens håll äntligen skulle se det ansvar som hela kultur- och idrottsbranschen är förberedda att ta. Med torsdagens beslut grusades våra förhoppningar ännu en gång och därmed tvingas ytterligare aktörer att ge upp sina mål, ambitioner och sin verksamhet. Stora institutioner och små föreningar, frilansande musiker och egna företagare, det ekosystem som nu med accelererande styrka raseras får långtgående konsekvenser

Pandemin pågår, ja, och ingen vill bidra till en ökad smittspridning, allra minst scenkonsten, men analyser och vittnesmål i artikel efter artikel visar på det absurda i nuvarande regelverk där ett övermäktigt ansvar läggs på kultur- och idrotts-sektorn. Ekonomiska stödpaket lindrar för stunden, men vi behöver också ställa oss frågan vilket samhälle som blir kvar när vi så småningom lämnar dagens kris bakom oss, den fråga som bland andra Kungl. Musikaliska Akademien adresserade politik och omvärld med för några dagar sedan: ”det är våra handlingar idag som identifierar vilket samhälle vi vill ha när pandemin är över”.

Kontaktpersoner

Susanne Rydén

vd

Vi önskar ett samhälle där samhällets sköraste får livskvalitet genom livgivande upplevelser och med fredagens premiär på Försoning – en gripande föreställning om livet, baserad på samtal inom skånska äldreboenden – skrev Musik i Syd ett nytt kapitel i sin historia. Här får medskapande en ny innebörd och musikens förmåga att kommunicera, att binda ihop tid och rum, en ny dimension. Samtidigt kom det hoppfulla beskedet att ett nytt konserthus kommer att byggas i Lund. ”The Loop” har förutsättningen att bli en central mötesplats för kultur och vetenskap för hela Öresundsregionen. Vi ser fram emot att utveckla ett dynamiskt och spännande innehåll tillsammans med Science Village!

Det är våra handlingar idag som identifierar morgondagens samhälle. Därför genomför vi mot alla odds en körfestival denna vecka, som en manifestation över att sången aldrig får tystna!

 

FOTO: Föreställningen Försoning ©musikisydchannel.se

Blogg

Vi får förenas i ett kollektivt jubel som ger uttryck för känslor som inte fått luftas på länge

Tonen från den nyrestaurerade flygeln svingar sig genom Palladiums fantastiska akustik. Bobo Stenson, ensam på scenen fyller både rummet och det tomrum som avsaknaden av levande musik skapat i mig och många människor. Det är ett av årets sista tillfällen att dela en live-upplevelse. Vi sitter långt ifrån varandra, tysta och stilla i den mörka salongen, inte en harkling hörs under den dryga timma som slingorna vävs ihop till en helhet, men vi finns där och i slutet får vi förenas i ett kollektivt jubel som ger uttryck för känslor som inte fått luftas på länge. ” Att ta del av en upplevelse är stort, att dela en upplevelse är större och när vi, med respekt för varandras avstånd lämnar lokalen, brinner en ny glöd i besökarnas ögon.” Musik i Syds värdegrund inleds med texten: ” Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har i människors liv. Stark i sitt eget värde tar musiken vid där orden slutar. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet”. Just denna övertygelse delades starkt av de som närvarade denna kväll och det är till det som vi nu under veckor framöver kommer att längta tillbaka till. När Likarättsgalan sänds på måndag kväll via Musik i Syd Channel får vi gråta, skratta och jubla var och en för sig, men ändå förvissade om att ”det är mörkt nu, men det blir ljusare igen”.

Läs hela inlägget

20 november 2020

Blogg

Aktivitet lika intensiv som skogens symfoni

Det var i 18-årsåldern som jag deltog i min första – och hittills enda fågelskådningsaktivitet. Under den tidiga morgonvandringen etsade sig bofinkens omisskännliga melodi fast i minnet. De övriga kaskaderna av sång föll så småningom in i det allmänna, men nog så njutbara, kvittret som man en vårdag i bästa fall stannar upp en sekund för att njuta av. En vanlig vår alltså. För i år är våren inte vanlig. Mina vanliga konsertscener har ersatts av en andra parketter, varav en utgörs av trappan utanför dörren till det socialt distanserade torpet i Småland. Från denna plats träder nu nyanser och melodier fram med ny skärpa och jag finner mig själv analyserande sången från den svartvita flugsnapparen, lövsångaren, koltrasten och sånglärkan som sjunger fram en alldeles egen symfoni. Hackspetten i den gamla telefonstolpen slår en trumvirvel mellan varven för att skapa lite ordning i ledet. Nej, det är inte som vanligt och precis som behovet av naturens närhet växer sig starkt, ter sig också behovet av levande musik och delade upplevelser starkare än någonsin. I en värld när mycket står stilla blir den snabba omställningen till de nya former för tillgänglighet som kulturområdet presenterar påtaglig. Precis som naturens kraft just nu är i sin allra mest expansiva fas, ser vi floran av digitala lösningar som tillgängliggör kulturupplevelser. Upplevelser som vi svårligen kan överleva utan, som kommer oss nära och som bjuder oss att förflyttas i tanken. Musik i Syd är del i detta och producerar nästan varje dag inslag med egna eller frilansande musiker som sprids digitalt till äldreboenden, till skolor och till hela vår fantastiska, längtande och interagerande publik. Vår digitala scen, Musik i Syd Channel, presenterar ”Extrainsatt” medan andra evenemang sänds via Kulturkvarterets Facebooksida eller Musik i Syds YouTube-kanal. Kreativa medarbetare hittar nya vägar och samarbeten där aktiviteten är lika intensiv och mångfacetterad som skogens symfoni. Vi är överväldigade över responsen och återkopplingen! Häromdagen uppmärksammades Dawn Chorus Day. Via Sveriges Radio kunde vi följa hur världens fåglar vaknade från öster till väster. Jag tänker att vi genomgår ett uppvaknande som tar sig många olika uttryck denna vår och ser fram emot nästa tillfälle att checka in på min första parkett, var den nu kan vara.

Läs hela inlägget

4 maj 2020

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.