Det är våra handlingar idag som identifierar morgondagens samhälle

Försoning

Vi hade hoppats, vi hade längtat och mycket tydde på att man från Folkhälsomyndighetens och regeringens håll äntligen skulle se det ansvar som hela kultur- och idrottsbranschen är förberedda att ta. Med torsdagens beslut grusades våra förhoppningar ännu en gång och därmed tvingas ytterligare aktörer att ge upp sina mål, ambitioner och sin verksamhet. Stora institutioner och små föreningar, frilansande musiker och egna företagare, det ekosystem som nu med accelererande styrka raseras får långtgående konsekvenser

Pandemin pågår, ja, och ingen vill bidra till en ökad smittspridning, allra minst scenkonsten, men analyser och vittnesmål i artikel efter artikel visar på det absurda i nuvarande regelverk där ett övermäktigt ansvar läggs på kultur- och idrotts-sektorn. Ekonomiska stödpaket lindrar för stunden, men vi behöver också ställa oss frågan vilket samhälle som blir kvar när vi så småningom lämnar dagens kris bakom oss, den fråga som bland andra Kungl. Musikaliska Akademien adresserade politik och omvärld med för några dagar sedan: ”det är våra handlingar idag som identifierar vilket samhälle vi vill ha när pandemin är över”.

Kontaktpersoner

Susanne Rydén

vd

Vi önskar ett samhälle där samhällets sköraste får livskvalitet genom livgivande upplevelser och med fredagens premiär på Försoning – en gripande föreställning om livet, baserad på samtal inom skånska äldreboenden – skrev Musik i Syd ett nytt kapitel i sin historia. Här får medskapande en ny innebörd och musikens förmåga att kommunicera, att binda ihop tid och rum, en ny dimension. Samtidigt kom det hoppfulla beskedet att ett nytt konserthus kommer att byggas i Lund. ”The Loop” har förutsättningen att bli en central mötesplats för kultur och vetenskap för hela Öresundsregionen. Vi ser fram emot att utveckla ett dynamiskt och spännande innehåll tillsammans med Science Village!

Det är våra handlingar idag som identifierar morgondagens samhälle. Därför genomför vi mot alla odds en körfestival denna vecka, som en manifestation över att sången aldrig får tystna!

 

FOTO: Föreställningen Försoning ©musikisydchannel.se

Blogg

Susanne Rydén bloggar

För några veckor sedan fick jag förmånen att vara konferencier vid en sångarhyllning med anledning av Kung Carl XI Gustafs 50 år på tronen. Med sångarhyllningen ville vi lyfta sångens betydelse och möjlighet till gemenskap genom hela livet, ett tema som vi på Musik i Syd även tar med oss in i Lund Choral Festival som alldeles snart står inför dörren.   Vi hälsar körer och ensembler från olika åldersgrupper och genrer varmt välkomna. Vår svenska kronjuvel i körsammanhang, Radiokören, gästar oss och bidrar även genom workshops med unga musikstuderande till inspiration och återväxt. Och för första gången låter vi de allra minsta få en plats för gemensam sång, som en del av det stora nationella projektet ”Rösträtt – sång på förskolan”. Kanske finner vi en av morgondagens Radiokorister just där? Att inspireras av andra, att ha mål att arbeta mot är enormt viktigt. Det har också blivit en bärande del av vår verksamhet. Nyligen fick unga blåsare möta professionella musiker inom ramen för Swedish Wind Power och nästa vecka samlas inte mindre än 280 unga folkmusiker från hela Skåne för att under Malmö Folk Festival spela tillsammans, det som musikskoleelever och lärare på var sitt håll förberett under lång tid. I kulturskolor och kyrkor arbetas inte sällan med ”körstegar”, dvs när man växer ur en kör öppnas dörren till nästa och därmed en fortsatt möjlighet till utveckling och gemenskap. Nations- och studentkörer är viktiga inslag under studietiden, följt av en rik flora av körer och ensembler för hela vuxenlivet. Idag hittar vi också många initiativ som lyfter rent hälsofrämjande effekter i form av stärkt självkänsla och minnesträning, någon som får sin premiär i vår verksamhet denna vecka. Körsång binder oss samman idag, historiskt och i framtiden!  

Läs hela inlägget

9 oktober 2023

Blogg

Susanne Rydén bloggar

Sakta med säkert återgår vi, från att fullständigt ha marinerats i härliga festivalupplevelser, till en mera regelbunden vardag. Men vilken festivalsommar det varit – fylld av starka musikupplevelser och mänskliga möten. Som institution finns Musik i Syd där i bakgrunden som en samarbetspart och möjliggörare för ett stort antal små och stora festivaler i Skåne och Kronoberg. Här ryms den senaste och alldeles nyskrivna musiken, men också den tidiga renässansen och allt däremellan. Operaälskaren har ett brett utbud och helt nya ingångar att välja på där inte ens det mest intensiva ösregn stoppar publiktillströmningen. Jazzen lockar storpublik och internationella stjärnor med positiva konsekvenser för hela Sydsverige, folkmusiken rymmer både aktivt deltagande och lyssnande. Festivalformen gör att vi många gånger vågar lite mer än annars. I nya sammanhang, bortkopplade från vardagens ansvar och plikter är våra sinnen vidöppna för det oväntade. Som institution blir vår nästa uppgift att prioritera rätt för att lotsa ett nyväckt intresse in i den verksamhet som pågår året om, genom våra föreningssamarbeten och på våra scener. Att bjuda in till delaktighet, skapa en närhet till upplevelsen och den musikaliska dialogen. Därför finns vi där med ett rikt smörgåsbord av upplevelser, i mängder av turnéer som tar musiken nära till den plats där du bor och verkar.      

Läs hela inlägget

24 augusti 2023

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.