Kultur för äldre i Skåne & Kronoberg

Vad finns och hur gör man?

Fotodokumentation från konferens arrangerad av Musik i Syd och Riksteatern Skåne med inspiration, nätverkande och erfarenhetsutbyten för alla som jobbar med kultur för äldre på Kulturkvarteret Kristianstad den 25/4-2017.

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I VÅRNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev