Musik i vården

Musikutbud för äldre och personal 

Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till våra offentliga konserter. 
Inom vården lägger vi stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik. Här använder vi både våra egna, fasta musiker och frilansmusiker.

Börja med personalen
(personalutbildning)

En liten orkester
 
En virvlande musikutflykt
 
Gammal möter ung


 Gitte kommer!
 
Fredagsrock!

Den svenska visskatten 
 
Mellan dröm och verklighet

Smittande sång
och sittande dans
 
Säg det i toner
 
Tea for two

 

Ekdala Hot 4


Anders Anton Trio Taube
 
Tzeitel

Mikaela och Mikael Brorsson 


Vackra visor, svenska film-melodier och ett stänk italienskt

 
Swing it igen, Alice!
 

 

Palliativa vården

Vad vill man höra för musik i livets slutskede? Det finns såklart inget svar på den frågan – vi är alla olika och sammanfattar våra liv på olika sätt. Musik i Syds musiker är beredda på det mesta. En bred kompetens och stor erfarenhet ger åhörarna fina musikupplevelser både utifrån ett bestämt program och i stundens spontanitet.

 

Ulrika Gudmundsson Schönberger

Samordnare
Musik i vården
: Ulrika
Gudmundsson Schönberger
0708-20 58 40
ulrika.gudmundsson@
musikisyd.se

 

 

 

Ladda ner affischer

Anders Anton Taube Trio [PDF]

Börja med personalen [PDF]

Den svenska visskatten [PDF]

En Liten Orkester [PDF]

En virvlande musikutflykt [PDF]

Ekdala hot 4 [PDF]

Fredagsrock [PDF]

Mellan dröm och verklighet 
[PDF]

Mikaela och Mikael Brorsson [PDF] 

Smittande sång och sittande dans [PDF]

Tea for two [PDF]

Tzeitel [PDF]