Musik i vården

Musikutbud för äldre och personal 

Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till våra offentliga konserter. 
Inom vården lägger vi stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik. Här använder vi både våra egna, fasta musiker och frilansmusiker.


Anders Anton Trio Taube 

Bättre och bättre dag för dag
Börja med personalen
(personalutbildning)
Elvis, Tommy Steele och jag  
En virvlande musikutflykt
 
Gammal möter ung

 Gitte kommer

Gubbanöjen och skaldevärk 

Little R´Land

 

Mikaela och
Mikael Brorsson
   

 
Mellan dröm och verklighet

Rofyllda sånger vid pianot

Smittande sång
och sittande dans
 
Swing it, Alice!
  
Tea for two  
 Vem var Ulla Billquist?

 

Palliativa vården

Vad vill man höra för musik i livets slutskede? Det finns såklart inget svar på den frågan – vi är alla olika och sammanfattar våra liv på olika sätt. Musik i Syds musiker är beredda på det mesta. En bred kompetens och stor erfarenhet ger åhörarna fina musikupplevelser både utifrån ett bestämt program och i stundens spontanitet.