Musik i vården

Aktuella projekt

• Forskningsprojektet Digitala kulturmöten

• Filmer från vår konferensdag Musik i vården – vissna eller blomstra? finns på https://livsakademin.se/play/

 

Musikutbud för äldre och personal

Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till våra offentliga konserter. 
Inom vården lägger vi stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik. Här använder vi både våra egna, fasta musiker och frilansmusiker.

Konserter

 

 

 

Palliativa vården

Vad vill man höra för musik i livets slutskede? Det finns såklart inget svar på den frågan – vi är alla olika och sammanfattar våra liv på olika sätt. Musik i Syds musiker är beredda på det mesta. En bred kompetens och stor erfarenhet ger åhörarna fina musikupplevelser både utifrån ett bestämt program och i stundens spontanitet.