Musik i vården

Aktuella projekt

• Forskningsprojektet Digitala kulturmöten

• Filmer från vår konferensdag Musik i vården – vissna eller blomstra? finns på https://livsakademin.se/play/

 

Musikutbud för äldre och personal

Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till våra offentliga konserter. 
Inom vården lägger vi stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik. Här använder vi både våra egna, fasta musiker och frilansmusiker.

Konserter