Musik i vården
– vissna eller blomstra?

TISDAG 8 OKTOBER, KL 10-15
IKEA HOTELL, ÄLMHULT

Välkommen till en heldag med fokus på musik för välbefinnande och livskvalitet i vård och omsorg. Vi på Musik i Syd har mångårig erfarenhet av att arbeta inom vården på olika sätt, denna erfarenhet vill vi dela med oss av till dig som är tjänsteperson, politiker, samordnare, vårdpersonal eller musiker. Tillsammans med några av de vi driver samarbeten med vill vi fördjupa oss i ny forskning, digitala kulturmöten, kulturpolitiska diskussioner och samtal med erfarna musiker. Naturligtvis blir det även livemusik!

PROGRAM

Konferencier för dagen är Ola Björgell – regionöverläkare Region Skåne, docent Lunds universitet och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet. Ola möter många äldre och människor i livets slut, både i diagnostik och akuta behandlingar. Ola arbetar aktivt med etik, mångfald och jämlikhet i hälso- och sjukvården. Han är initiativtagare till kongressen Stora Likarättsdagarna med tusentals deltagare, samt till flera projekt kring likarätt med diskrimineringslagen i fokus. Ola möter många äldre och mycket svårt sjuka personer i sitt patientnära arbete som doktor. Han har också lång erfarenhet av att själv vara patient, med många tankar på vad som kan vara speciellt värdefullt och viktigt i vår stund på jorden tillsammans.

09.20 Incheckning och fika

10.00 Inledning och presentation av dagen
Susanne Rydén – VD Musik i Syd 
Björn Kleinhenz – Producent Musik i Syd 

10.10 Presentation Kulturarenan, GSOplay och Musik i Syd Channel 
Ulrika Lind – Utvecklingschef Betaniastiftelsen
Karin Blixt – Kommunikationsstrateg Musik i Syd
Urban Ward – Kommunikationschef Göteborgs Symfoniker

10.30 Samtal om musik i den palliativa vården 
Helle Wijk – Professor Göteborgs Universitet
Åsa Håkansson – Musiker med erfarenhet av arbete inom palliativ vård

11.00 Försoning – Ett nytt sätt att producera
Ulrika Gudmundsson Schönberger – Producent Musik i Syd 
Annika Kofoed – Regissör och skådespelare
P-O Nilsson – Kompositör och musiker
Kerstin Johansson – Aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun
Helene Andersson – Aktivitetssamordnare Örkelljunga kommun

11.30 Från den stora världen till den lilla. Om nära möten och om personalutbildning.
Nina Cherla – Musikterapeut med erfarenhet av arbete såväl i Sverige som England och Indien.

12.00 Lunch

13.00 Panelsamtal – Musik i vården, blomstra eller vissna?
Eva Johnsson – Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg, styrelseledamot Musik i Syd
Joar Björk – Läkare och doktorand i medicinsk etik
Magnus Lunderquist – Ordförande i Kulturnämnden och ledamot i Regionfullmäktige Region Skåne
Moderator: Ulrika Lind – Utvecklingschef Betaniastiftelsen 

13.45 Presentation av forskningsrprojektet Digitala Kulturmöten – om välbefinnande och digital kulturtillgång, ett samarbete mellan Betaniastiftelsen, Göteborgs Universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd 
Helle Wijk – Professor Göteborgs Universitet
Eva Jakobsson Ung – Professor Göteborgs Universitet
Åsa Nilsson – Student Göteborgs Universitet 
Merita Fetahu – Student Göteborgs Universitet 

14.30 Föreställning – Skomakarens sånger
Jonas Åkerlund – Multiinstrumentalist och folkmusiker med mångårig erfarenhet av arbete i såväl skola som vården.
Mats Sturesson – Musiker och skådespelare som under många år arbetat på Regionteatern Blekinge Kronoberg.

15.00 Avslutning och fika
Avslutningsfika och mingel. Behöver du ta tåget hemåt går det bra att få fikat med sig!

Mindre förändringar i programmet kan komma att göras.

ANMÄLAN
Anmälan är stängd.

KONTAKT
Björn Kleinhenz, Producent Musik i Syd
0709-28 58 30
bjorn.kleinhenz@musikisyd.se