Förskolepersonalkör

Fortbildning i körsång för förskolepersonal pågår i Kristianstad sedan 2011 på Kulturkvarteret Kristianstad. Fyra tillfällen per termin träffar personal från förskolor i kommunen körledaren Katarina Nilsson Bremer för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

DATUM VÅREN 2019

Katarina Nilsson Bremer tar paus och ersätts under våren av vår kompetensutveckling inom körsång via Kulturnyckeln och två tillfällen med rytmikpedagogen och musikern Karin Holmström. Samtliga träffar äger rum fredagar klockan 9.00–10.30 i Ateljén på Kulturkvarteret Kristianstad. 

  • fredag 8 februari
  • spikas inom kort

Anmälan är kostnadsfritt för pedagoger i Kristianstads kommun. 

Avslutningskonsert i Kristianstad

Varje vårtermin avslutas med en konsert för alla förskolor som deltar, med alla barnen på scen och deras föräldrar och syskon i publiken. Bilderna är från uppvisningen av Förskolepersonalkören i samband med Utvecklingscentrums konferens Utveckling pågår! MUSIK 0–5 hösten 2016 och från avslutningen i Tivoliparken våren 2017. 

Kontakt

UNGA Musik i Syd


Annika Johansson
Tel: 0708-20 58 83

Om körledaren

Våren 2019 ersätts Katarina tillfälligt av rytmikpedagog Karin Holmström.

Katarina Nilsson Bremer leder Förskolepersonalkören sedan 2011 och är sedan 2016 även musikpedagog på Malmö Live konserthus. Intresset för körsång tog fart för 35 år sedan och under drygt 15 år har hon lett egna körer med fokus på att våga sjunga.

Med kören vill vi:

  • testa repertoar både för sin egen skull och för barnen på förskolan
  • undersöka hur rösten kan bli en tillgång i livet – hur barnrösten fungerar och vad vet vi om sångutvecklingen hos barn
  • prata om ”förebilder – om hur röster ska låta”
  • konkreta tips på röstvård
  • sann sångglädje!