Ensemble in Residence (EIR)

Nu har vi stängt ansökan – tack till alla som sökt!
I början av mars presenterar vi årets Ensemble in Residence.

 

 

 

 

Ensemble in Residence (EIR)

Jag är väldigt glad över att kunna presentera vår nya utlandsstrategi, där vi bjuder in unga, ensembler i olika genrer till ett nytt program inom Musik i Syd. Vi vill stimulera ensemblespel och i en avgörande tid i gruppers existens, bidra med kompetens och stöd i språnget till en internationell karriär. Genom programmet får vi kontakt med frilansande musiker, samtidigt som vi stärker förutsättningarna för unga ensembler att leva på sin musik.

Susanne Rydén, VD

Om EIR

Med Musik i Syds Ensemble in Residence-program vill vi, genom att årligen utse en ensemble, stötta och skapa förutsättningar för en internationell etablering av unga sydsvenska musiker, där Musik i Syd bidrar med kompetens, nätverk och ekonomiskt stöd.

  • En ensemble inom genrerna klassisk musik, jazz och/eller folk- och världsmusik
  • Konstellationen ska ha existerat i minst två år och ha en dokumenterad verksamhet och tydlig identitet
  • Ingen i ensemblen får vid ansökningstillfället vara över 39 år
  • Ensemblen ska ha en tydlig koppling till Skåne/Kronoberg, med en majoritet av medlemmarna mantalsskrivna i något utav länen. Vi prioriterar musiker från det fria musiklivet

Musik i Syd har ett väl etablerat nätverk, främst i norra Europa. Under tiden som EIR presenteras ni i olika sammanhang vid mässor och showcases (tex JazzAhead, Classical Next eller WOMEX, beroende på genre).

Inför detta tas ett marknadsföringspaket fram, skapat unikt för ensemblen. Vid minst ett tillfälle arrangeras en spelning vid en showcase, men ni får också möta festival- och konsertarrangörer och knyta kontakter.

Har ni befintliga kontakter, men behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföra en turné ger vi hjälp och verktyg för framtiden genom att vara support för hur man söker resestöd, skriver ansökan, upprättar budget etc.

Ni garanteras konserttillfällen i utlandet under er tid hos oss, samt konsert vid någon av våra egna internationella festivaler i Sverige (Båstad Kammarmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival eller Korröfestivalen) samt minst ett framträdande vid någon av våra svenska scener.

Under tiden som residence-skapet äger rum produceras en film för Musik i Syd Channel med nyttjanderätt för ensemblen.

Via ansökningsformulär på hemsidan som kommer att vara tillgängligt mellan 1 december 2019 – 31 januari 2020. Ansökan ska kompletteras med länk till filminspelning av god kvalitet som representerar ensemblens konstnärliga nivå och identitet.

Ansökan är öppen mellan 1 december 2019 – 31 januari 2020.

Ansökningarna till EIR bedöms av en jury bestående av Susanne Rydén (VD),  Magnus Gustafsson (vice VD), Peter Wilgotsson (Verksamhetschef för Festival och utland), producenter från relevant genre, samt en extern representant. Formellt beslut fattas av Musik i Syds VD.

Från sen vår år 1 till höst år 2. Första ensemblen utses under våren 2020 och residence-skapet varar t.o.m. hösten 2021.

Nästa urval av en ensemble görs våren 2021 med ett residence-skap t.om. år 2022.

  • Att ni tillhandahåller material om ensemblen
  • Att ni går in med driv och engagemang i EIR:s samtliga delar
  • Att ni synliggör och representerar Musik i Syd, vår region och svenskt musikliv
  • Att ni i nära samarbete med Musik i Syd aktivt söker speltillfällen och utökar ert kontaktnät

För frågor kring EIR och ansökningsprocessen hör av er till

Peter Wilgotsson, Verksamhetschef Festival och utland
0708-58 58 00
peter.wilgotsson@musikisyd.se

eller

Ylva Zurowska, Produktionsassistent Festival och utland
070-320 58 04
ylva.zurowska@musikisyd.se

Ansökan till EIR 2020 är nu stängd.