Eftermiddagskör – sångglädje för seniorer

Här är det sångglädjen som står i centrum. Körledare är Katarina Nilsson Bremer, som till vardags är musikpedagog på Malmö Live Konserthus och även leder flera körer runt om i Skåne.

Körsång har en fantastisk förmåga att skapa glädje och en känsla av gemenskap där ålder och kön inte spelar någon roll. Inom bland annat hjärnforskningen visar också flera studier att körsång har en positiv effekt på hälsan!

Kom och sjung i kör tillsammans! Ingen föranmälan.

 

VÅREN 2019 • KULTURKVARTERET KRISTIANSTAD 
Kanalgatan 30, Kristianstad

15 februari 13.00
1 mars 13.00
12 april 13.00
3 maj 13.00

 

FRÅGOR
Kontakta Äldrepedagog Carina Bengtsson, tel. 044-13 61 36

 

ARRANGÖR
Kristianstads kommun, Musik i Syd/Musik i vården och Kulturkvarteret Kristianstad
Med fokus på kultur & socialt innehåll i äldreomsorgen

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I VÅRNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev