Dok: Mentorskap och minnen

Projektbeskrivning

Slutrapport 2014 som pdf.

Slutord från projektets mentor Gitte Pålsson.

 

Projektet Musik i vården: Mentorskap och minnen utgick från erfarenheter som Unga Musik i Syd fått bl a genom projektet Gammal möter ung, där femåringar från kommunala förskolor och äldre inom äldreomsorgen i Osby, möts i musik. I projektet har man inte bara sett tydliga kopplingar mellan barn- och äldreomsorg, utan också gemensamma behov av, och liknande krav på, musiker och musikprogram. Därav idén att med hjälp av befintliga resurser och särskild kompetens, som Unga Musik i Syd har, utveckla och stärka musikutbudet inom äldreomsorgen i Skåne. Med projektet ville man, som ett första steg, prova att anpassa tre uppskattade musikprogram för barn och unga, till äldre och personal inom äldreomsorgen. Musikerna bakom de tre programmen är rutinerade multiinstrumentalister, vana vid att uppträda för barn och familjer, men har endast liten eller ingen erfarenhet alls av att spela för äldre. Går det att introducera dem i äldrevården ändå? Metoden man ville undersöka var att koppla på en mer rutinerad musiker och musikterapeut, som mentor, som å ena sidan kunde vägleda och stödja musikerna, å andra sidan informera och inspirera personalen. Att personalens engagemang och intresse är en kritisk framgångsfaktor, vet man sedan tidigare. Utan dem förblir musikerbesöken underhållning, och de mer långtgående positiva effekter, som en mer aktiv musikanvändning inom vården, uteblir.

Gitte PålssonKick-off

Läs minnesanteckningar och dokumentation från dagen.

 

Projektet startade med ett heldagsseminarium den 14 mars kring temat Kultur och Hälsa. Här mötte projektets musiker bl a Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger, som spelat för äldre under 20 års tid, och några nyckelpersoner från Kristianstads kommun och Region Skåne som jobbar med området.  

 

Introduktionsmöte SolgårdenIntroduktionsmöte

Ta del av minnesanteckningar och dokumentation från dagen.

 

Den 21 maj träffades personal på äldreboendet Solgården i Klågerup, Gitte Pålsson och Erik Ask-Upmark för ett första introduktionsmöte som ett steg i att förbereda och bättre förankra de musikerbesök som planerades till hösten. 

 

 

SolgårdenSolgården Klågerup

Sammanfattning och minnesanteckningar av projektledare Katarina Nilsson Bremer. Se pdf

 

 

 

 

 

HöörSkogsgläntan i Höör

Reflektion efter introduktionsmötet med personal och äldre av projektledare Annika Johansson. Se pdf

 

 

 

MunkaljungbygårdenMunkaljungbygården

Bilder från den avslutande julkonserten med Ensemble Mare Balticum (EMB) och Laif Carr 18/12-2014

 

 

 

 

 

En timmes musikunderhållning i tre delar: 

1) Föreställningen ”I väntan på jul”
med EMB:s Ute Goedecke, Per Mattsson och Fredrik Persson

 I väntan på jul

 

 

2) Projektets ”husmusiker” Laif Carr 

 

3) Hela EMB och Laif Carr

Avslutning med gemensam fika 

Heldagskonferens Musik och Hälsa 15/12-2014

– Uppföljning från Kickoff-seminariet och projektutvärdering

 

Ta del av minnesanteckningar från dagen.

 

 

Om projektet

Bakgrund

Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum ansAi??kte hos Region SkA?ne i november 2013 om utvecklingsbidrag fAi??r projektet Musik i vA?rden: Om hur man kan omvandla Skapande skola-/fAi??rskoleprogram till program fAi??r Ai??ldre genom mentorskap och minnen och beviljades 170 000 kr. Projektet startade i februari 2014 och avslutades 2014-12-31.

 

Projektledare

Annika Johansson i samarbete med Laif Carr och Katarina Nilsson-Bremer

 

Syfte

FA? in nya musiker och fler genrer samt Ai??ka kunskapen om hur man kan anvAi??nda musiken som en resurs inom Ai??ldrevA?rden. Prova att med mentorskap som metod omvandla program, sA? att de kan presenteras bA?de fAi??r barn och Ai??ldre.

 

MA?lgrupp

VA?rdtagare och personal pA? Ai??ldreboenden i SkA?ne.