Musik i Syd Kronoberg hittar hem och skapar ett musikens vardagsrum

”Det är inget större fel på Stockholm, det ligger bara lite avlägset…” Regionala perspektiv har på olika sätt präglat den gångna veckan, när representanter från det svenska scenkonstlivets alla delar träffats i Luleå, först på Nationellt Musikmöte och sedan under Svensk Scenkonsts branschdagar.

I Kulturens hus har vi informerats och inspirerats, samtalat och nätverkat, utbytt kunskaper och erfarenheter – allt med ett ännu rikare svenskt musik- och kulturliv för ögonen. Själv har jag dessutom njutit av att åter får vara i de miljöer som jag i mitt tidigare yrkesliv ofta sjungit eller undervisat i och våra värdar från Norrbottensmusiken har fått oss att känna oss hemma – på platsen och i alla de uttryck som platsen förmedlat.

Ett eget hem. En önskan och ett behov som det ibland dröjer länge innan man uppnår, men äntligen, efter decennier av väntan,  kan nu  Musik i Syd Kronoberg börja att planera för flytten till sitt eget hem i centrala Växjö. År av tillfälliga lösningar, längtan och frustration har nyligen omvandlats till glädje och förväntan över ett Musikens Hus i centrala Växjö. Här får en av vårt lands främsta kammarorkestrar, Musica Vitae, en egen scen, lagom till orkesterns 40-årsjubileum. Här kommer hela vår verksamhet  med Smålands Musikarkiv, festival- och konsertproducenter, kommunikatörer, UNGA Musik i Syd och mycket mer att rymmas under ett och samma tak, men på Nygatan 6 tillgängliggörs också en plats som kommer regionens föreningar och fria musikliv till gagn.

Nu planerar vi för innehållet – både det fysiska och det klingande. Till det senare hör, förutom orkesterns stråkinstrument, en flygel och nu finns det möjlighet för varje musik- och kulturälskare att bidra. En ton, en sträng, eller ett ackord – tillsammans inreder vi det som vi hoppas ska bli ett musikens vardagsrum. En plats där alla ska känna sig hemma.

 

https://www.musicavitae.com/2019/05/02/musik-i-syds-flygelfond/

 

ett piano