Beställningar Kammarutbud

BESTÄLL SENAST 30 APRIL 2018
Beställningar ur utbudet ska vara er regionala musikinstitution – Musik i Syd, Kultur i Halland och Musik i Blekinge – tillhanda senast den 30 april 2018. Kompletterande beställningar kan ske under innevarande konsertsäsong om utrymme finns i budget och turnéplanering.

PRISER OCH SERVICE
Observera att alla priser i denna katalog är grundpriser och att moms tillkommer. Med katalogen följer ett separat informationsblad från respektive institution – Musik i Syd, Kultur i Halland och Musik i Blekinge – som utförligt berättar för respektive arrangör om vilka särskilda riktlinjer och eventuell mängdrabatt som gäller. Angivna priser gäller för beställare inom Musik i Syds region Skåne-Kronoberg, Kultur i Hallands och Musik i Blekinges regioner.

Observera att samtliga tre regionala musikinstitutioners logotyper ska finnas med i arrangörens information om och marknadsföring av konserten. De produktioner som involverar längre resor och/eller övernattningar kan kräva att fler än en beställning inkommer och vi reserverar oss i dessa fall mot enstaka beställning. Den arrangör detta berör meddelas i så fall snarast efter sista beställningsdatum. Slutligen ber vi er också observera att de uppgifter om program som anges kan komma att ändras efter att denna katalog tryckts. För mer detaljerad programinformation är ni varmt välkomna att kontakta respektive producent.

BLÄDDRA I HÖSTNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev