Beställningsinformation Kammarutbud

BESTÄLL SENAST 30 APRIL 2019
Beställningar ur utbudet ska vara er regionala musikinstitution – Musik i Syd, Kultur i Halland och Musik i Blekinge – tillhanda senast den 30 april 2019. Kompletterande beställningar kan ske under innevarande konsertsäsong om utrymme finns i budget och turnéplanering.

PRISER OCH SERVICE
Observera att alla priser i denna katalog är grundpriser d.v.s. moms tillkommer. Med katalogen följer ett separat informationsblad från respektive institution – Musik i Syd, Kultur i Halland och Musik i Blekinge – som utförligt berättar för respektive arrangör om vilka särskilda riktlinjer och eventuell mängdrabatt som gäller. Angivna priser gäller för beställare inom Musik i Syds region Skåne-Kronoberg, Kultur i Hallands och Musik i Blekinges regioner. Observera att samtliga tre regionala musikinstitutioners logotyper ska finnas med i arrangörens information om och marknadsföring av konserten. De produktioner som involverar längre resor och/eller övernattningar kan kräva att fler än en beställning inkommer och vi reserverar oss i dessa fall mot enstaka beställning. Den arrangör detta berör meddelas i så fall snarast efter sista beställningsdatum. Slutligen ber vi er också observera att de uppgifter om program som anges kan komma att ändras efter att denna katalog tryckts. För mer

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I SOMMARNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev