Anmälan: Förskolepersonalkör

HT-2019:

Under hösten träffas vi följande tre fredagar kl. 9.00–10.30 i Ateljén, Kulturkvarteret Kristianstad: 20/9, 11/10 och 22/11. Körledare för samtliga tre träffar är Elisabeth Andersson. Är du förskolepedagog och jobbar i Kristianstads kommun? Den här kompetensutbildningen är gratis för dig!

Vid frågor, kontakta Marika Yamoun, kommunikatör UNGA Musik i Syd: marika.yamoun@musikisyd.se

Vi kommer att spara och behandla personuppgifter för att hantera anmälningarna och informera om förskolepersonalkören. För mer information se Musik i Syds personuppgiftspolicy.

Kontakt

Anmälan

Marika Yamoun

Tel: 0708-20 58 99

Med kören vill vi:

  • testa repertoar både för sin egen skull och för barnen på förskolan
  • undersöka hur rösten kan bli en tillgång i livet – hur barnrösten fungerar och vad vet vi om sångutvecklingen hos barn
  • prata om ”förebilder – om hur röster ska låta”
  • konkreta tips på röstvård
  • sann sångglädje!