Ensemble Mare Balticum

Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, med Kristianstad som bas, står för specialkompetens inom verksamhets-området tidig musik (fram till och med 1600-talet), framför allt från länderna kring Östersjön. Här finns stor erfarenhet av att presentera en unik form av dels renodlade konsert-evenemang och dels historisk-pedagogiska konsert-program där man levandegör historia med musik – för såväl vuxna som för barn och ungdom. Ensemble Mare Balticum tillkom 1989 och har sitt namn efter Östersjön – Mare Balticum.

Ensemble Mare Balticum bedriver bland annat en omfattande verksamhet för barn och ungdom i grundskolan och periodvis dessutom för elever i folkhögskola, högskola och på universitet. Med sin unika kompetens, sin ovanliga besättning och sitt kreativa arbetssätt utgör Ensemble Mare Balticum inte minst på detta område en stark profil med uppdrag också utanför Skåne-Kronoberg.

 

PRODUCENT

Jesper Hamilton, tel. 0703-20 58 33, jesper.hamilton@musikisyd.se

Pressbild för tryck

""

Pressbild för webb

2019 firade vi 30!

 

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I SOMMARNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev