Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken. Vi sprider även kunskap och tar fram argument som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg.

Genvägar

Info om vår Förskolepersonalkör hittar du här

 

Om Utveckling pågår! MUSIK 0–5 år
Om Normkritik och Musik
Aktuella utvecklingsprojekt
Mer om utvecklingscentrum
Våra nätverk
Arkiv/dokumentation

Aktuellt 2017

I januari drog vi igång pilotprojektet Musikrådet i samarbete med dramapedagogen Matilda Ericsson och Sorgenfriskolan i Malmö. Nio elever från årskurs 2, 5 och 7 ingår i rådet och ska under våren delta i en rad musikaktiviteter. Här berättar Matilda Ericsson, inför en workshop, kort om vad hon och musikrådseleverna gör.

 

 

Läs mer om Musikrådet här.

 

Musik för integration är Utvecklingscentrums fokusområde i år, bland annat med utvecklingsprojektet ”Bro bro breja”. Mer info inom kort.

 

Musikerna Åsa Håkansson och Reza Shayesteh spelar för ensamkommande och personal i Lund.

 

 

Kort om Bro bro breja här.

 

Utvecklingscentrum hakade på Andrea Ek Frisk och Tomás Jimeno när de ”trumattackade” Mottagningsskolan i Ystad.

 

 

 Ta del av fler bilder och filmklipp här. 

 

I fokus 2016

Mer musik i förskolan! #musikitid

Under 2016 lade vårt utvecklingscentrum extra krut på de yngsta barnen och på musik i förskolan. Det gjorde vi med en helårsinsats som resulterade i bland annat nya produktioner och en heldagskonferensen Utveckling pågår! MUSIK 0–5 år den 9 november för erfarenhetsutbyten, kunskap och inspiration kring musikupplevelser för de små. Konferensen kopplade vi till vårt årliga förskoleseminarium Livsviktigt! som ägde rum den 10 november.

 

 

Normkritik består

Hösten 2015 inledde vi vårt normkritiska utvecklingsarbete på UNGA Musik i Syd med ”Normkritik och musik”  – ett 12-timmarsrace med liveakter och föreläsningar om normer, mångfald och genus på Kulturkvarteret Kristianstad. Dagen dokumenterades i text, bild och film.

 

 

Normkritisk följeforskning 2016–2017

Inför dagen gav vi forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö högskola i uppdrag att undersöka vilka normer som finns i vår egen verksamhet. Vilka signaler sänder vi själva ut? Undersökningen resulterade i en förstudie som presenterades på seminariedagen och som under 2016–2017 fortsätter som följeforskning.

 

Forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf presenterar resultat från normkritisk granskning av vår utbudskatalog.

 

 

Fortsatt digital satsning

MusikA – apputveckling

Hösten 2015 lanserade vi vår app MusikA. Appen fungerar på iPads och riktar sig till barn 2–5 år, deras förskolepedagoger, föräldrar och andra vuxna. Under 2016 fick appen ny skrud och nytt innehåll i samarbete med interaktionsdesignern Johan Salo från företaget Do-Fi.

""

Under 2017 blir det eventuellt en eller två nyheter till. Använder du MusikA ?  Vi tar gärna del av dina synpunkter, kommentarer och önskemål via vår webbenkät.

 

 

 Dokumentär om Trumattack! på Channel

Vårt utvecklingsprojekt Trumattack! följdes under 2016 av filmaren Annika Jansson. Under våren 2017 publicerar vi på Musik i Syd Channel tre filmer om projektets olika deltagare, faser och processer. 

 

 

Utvecklingsprojekt 2016-2017

Musikrådet

Ett pilotprojekt som handlar om att elever ska utveckla lyssnandet och få verktyg i att kunna bedöma musikföreställningar.

Mitt i Musiken

Ny förskoleproduktion i samarbete med orkestern Musica Vitae och rytmikpedagogen Ulrika Lorentzi

 

""

 

Världens vaggvisor

Visor för föräldrar och bebisar på flera olika modersmål

 

Musikerna Roberto Amerise och Åsa Håkansson med pappa och bebis under konserten Världens vaggvisor

Foto: Peter Åklundh, Kristianstadsbladet.

Trumattack!

En fristående uppföljning på Vi slår på trummor, inte på varann!

 

Musikerna i projektet Trumattack!

Foto: Anna Brånhede.

 

Resor över vatten – Nalle på turné

Västerländskt möter österländskt i nyskriven musik för de yngsta barnen

 

resor_over_vatten_liten

Foto: Anna Brånhede

 

 

Kulturcrew – en pilot

Nätverket Ung Kultur Sydväst (UKSV) har fått 100 000 kr av Kultur Skåne för att initiera den norsk/danska modellen Kulturcrew i Sverige. Följande kommuner deltar: Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg i samarbete med UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne.

 

""

 

 

JMS Nyhetsbrev

Ett led i ett arbete som går ut på att samla fyra olika nätverk inom musik för barn och unga: Musik Direkt/Imagine, Ethno, Barn- och ungaproducenter i landet (BUP-nätverket) och RMS – Regional Musik i Sverige (f d LÄS – Länsmusikens samarbetsråd) under ett: Jeunesses Musicales Sverige (JMS). Syftet är att genom mer löpande information, begreppsförklaringar, intervjuer och reportage öka kunskapen om varandra och vad vi eventuellt skulle kunna göra bättre ihop.

 

""

Kontakt

Anna-Carin Fogelqvist
Projektledare Utvecklingscentrum
tel. 0705-92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Marika Yamoun
Skribent/webb Utvecklingscentrum
tel. 0708-20 58 99
marika.yamoun@musikisyd.se

 

Hela UNGA-teamet jobbar från och till med Utvecklingscentrum.

Se hela listan Kontakt UNGA

 

 

Arkiv:

Dokumentation

Virtuella rum - för och med barn och unga

Popupen som sammanfattar det treåriga digitala utvecklingsarbete som drevs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum 2013–2015 inom ramen för projektet Digitala Scener.

 

""

 

Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn

Vår första bok som sammanfattar vårt utvecklingsarbete inom klassisk musik och presenterar vad Utvecklingscentrum är och gör.

 

Boken Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn

 

Bläddra i boken på ISSU.
Vill du ha ett ex?
Mejla anna.karlsson@musikisyd.se så skickar vi den kostnadsfritt.

 

""

Webbdokumentation
Virtuella rum för och med
barn och unga (2013–2015)

 

""

Webbdokumentation
Högkvalitativa inspelningar
för barn och unga (2012–2014)

 

""

Webbdokumentation
Musik i vården

 

Våra nätverk

Utvecklingscentrum samarbetar med flera kommunala, regionala och nationella/internationella aktörer, däribland:

KULTURNYCKELN

Kulturgarantiverksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun som ska förbättra möjligheten för alla barn/elever i kommunen att möta olika former av professionellt producerad kultur.

UKNO (Ung Kultur Nordost)

UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Osby och Östra Göinge, arrangerar årligen seminariet Livsviktigt!

UKSV (Ung Kultur Sydväst)
UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne samt kommunerna Skurup, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg, driver projektet Kulturcrew.

JMS (Jeunesses Musicales Sverige)

JMI (Jeunesses Musicales International)

ISPA (International Society for Performing Arts)

 

Mer om Utvecklingscentrum

Verksamheten startade 2010 med projektet Vi slår på trummor inte på varann! Idag driver vi ett tiotal utvecklings- och samarbetsprojekt ofta med koppling till forskningsvärlden. Vi samverkar även internationellt, med till exempel Jeunesses Musicales International (JMI) och ISPA International Society of Performing Arts. Verksamheten drivs med stöd av Kristianstads kommun, Kultur Skåne och för enskilda projekt Kulturrådet.

 

Kompetensutveckling

Utöver egna utvecklingsprojekt, driver vi kompetensutveckling för pedagoger, vårdpersonal, kulturombud med flera som berörs av eller arbetar med musik och kultur för barn och unga.

 

 

Utvecklingscentrums dag

Sedan 2014 arrangerar vi årligen en konferensdag för intressenter och allmänheten där vi presenterar och fördjupar oss i aktuella utvecklingsområden inom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

 

 

Med stöd av:

""

""

sparbanken1826

LÄS MUSIK I SYD MAGASINS VÅRNUMMER!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev arrow
Musik i Syd i media
Musica Vitaes vårsäsong

Pressmeddelande Dec 12, 2016 12:04 CET Foto: Alexander Mahmoud, Grafisk form: Kajsa Nilsson Musica Vitaes…

Litet julkalas för de små på Parken

Extra julmys bjöd musiker från Musik i Syd på när Parken ordnade en julföreställning för…