Unga kulturarrangörer!

KulturCrew växer så det knakar. Från att ha startat upp som ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, UNGA Musik i Syd och kommuner i sydvästra Skåne, med stöd från Region Skåne, sprider sig KulturCrew nu vidare upp i landet. Ungt arrangörskap genom samarbete, kunskap/utbildning, kulturaktivitet och delaktighet – det är vad KulturCrew handlar om. Här möjliggör vi för fler unga att bli delaktiga i kulturupplevelser och Skapande skola. Under 2018 inkluderade vi, i nära samarbete med Riksteatern Skåne, flera kommuner i Skåne och startar även i Kronoberg upp KulturCrew tillsammans med Regionteatern Blekinge-Kronoberg. 

Under våren 2018 hade ytterligare 9 kommuner i Skåne och omkring 5 kommuner i Kronoberg anslutit sig. Fyra delregionala projekt med totalt 18 kommuner i Skåne och Kronoberg är nu igång med KulturCrew.

 

Vad är KulturCrew? Intervjuer från Skåne

Följ med på en utbildningsdag på Regionteatern i Växjö

Bakgrund

Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge. I Sverige startade projektet inom ett skånskt delregionalt nätverk 2016 med stöd av Region Skåne. Inom ett samarbete mellan sex kommuner, Riksteatern Skåne och UNGA Musik i Syd, startades unga KulturCrews till att börja med upp på tolv olika skolor. 

Varför KulturCrew?

 • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
 • stärka elevinflytandet inom skolan
 • skapa ett nätverk med fokus på kultur och unga inom kommunen
 • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
 • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet
 • främja kommunal och regional samverkan kring kultur för barn och unga

Kulturcrew får kunskap och utbildas i:

 • Värdskap: publikvärd, artistvärd, presentera arrangemanget och förbereda lokalen.
 • Marknadsföring: uppmärksamma och synliggöra arrangemanget genom media, affischer och andra kanaler.
 • Scenteknik: vara stöd i hantering av scenteknik såsom ljud och ljus.
 • Planering: förbereda och planera arrangemang såsom urval, boka arrangemanget och ha kontakt med kulturutövaren. 
 • Delaktighet: på ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till skolan eller kommunen.

KulturCrew i Kronoberg

I Kronoberg får projektet stöd av Region Kronoberg. Här hjälps nu Maria Larsson och Björn Kleinhenz från UNGA Musik i Syd och Johan Selander från Regionteatern Blekinge Kronoberg åt att starta upp samarbeten med flera kommuner. I Alvesta är målgruppen 16–19 år, i Älmhult diskuteras KulturCrew som en gymnasiekurs, i Växjö startas KulturCrews upp på fritidsgårdar och i Markaryd är också KulturCrew-samarbeten på gång. 

 • Kommunerna Älmhult, Alvesta, Ljungby, Växjö och  Tingsryd ingår i KulturCrew Kronoberg. De första utbildningsdagarna ägde rum hösten och vintern 2018.

 

De delregionala nätverken i Skåne

Kommunal samverkan inom delregionala nätverk präglar organisationen kring KulturCrew i Skåne. 

KulturCrew Skåne – Sydväst
Samordnare: Margareta Månsson, Vellinge

Med KulturCrew:

 • Vellinge (projektägare)
 • Kävlinge
 • Trelleborg
 • Svedala

Ingår också i nätverket:

 • Lomma
 • Burlöv
 • Staffanstorp
 • Skurup

KulturCrew Skåne – Nordväst
Samordnare: Rebecka Nilsson, Örkelljunga

 • Helsingborg (projektägare)
 • Åstorp
 • Klippan
 • Bjuv
 • Örkelljunga
 • Landskrona

Ingår också i nätverket:

 • Perstorp
 • Båstad
 • Ängelholm
 • Höganäs

KulturCrew Skåne – Sydöst
Samordnare: Susannah Young

Med KulturCrew:

 • Ystad (projektägare)
 • Tomelilla
 • Simrishamn

Ingår också i nätverket:

 • Sjöbo

KulturCrew Skåne – Nordöst UKNO
(vilande)

 • Kristianstad
 • Bromölla
 • Hässleholm
 • Hörby
 • Östra Göinge
 • Osby

Frågor?

Funderar du på att starta upp ett KulturCrew i Skåne eller Kronoberg?

Kontakta din geografiskt närmaste KulturCrew-samordnare eller våra KulturCrew-kontakter Maria Larsson (UNGA Musik i Syd) eller Petra Bergström (Riksteatern Skåne).

KONTAKT

KulturCrew Skåne Nordväst

Rebecka Nilsson

Tel: 076-108 77 88

KONTAKT

KulturCrew Växjö/Markaryd


Björn Kleinheinz
Tel: 0709-28 58 30

KONTAKT

UNGA Musik i Syd Skåne/Kronoberg

Maria Larsson
Tel: 0707 20 58 11

KONTAKT

Riksteatern Skåne


Petra Bergström
Tel: 0721-809062

Andra KulturCrew-kontakter i södra Sverige:

JOHAN SELANDER

Kommunikatör Regionteatern Blekinge-Kronoberg

E-post: johan.selander@regionteatern.se

Telefon: 0470-70 05 05

 

INGELA GÅNEDAHL

Riksteatern Blekinge

Tel: 0709 304 304

E-post: Ingela.ganedahl@blb.k.se

 

MARGARETA MÅNSSON

Samordnare KulturCrew Skåne Sydväst:

E-post: Margareta.E.Mansson@vellinge.se

Telefon: 0709-91 52 67

 

KARIN HOLMSTRÖM

Samordnare KulturCrew Skåne Sydöst

E-post: karin.holmstrom@ystad.se

Telefon: 0738-54 63 21

Mera KulturCrew:

Länk till det danska KulturCrew-projektet:

www.kulturcrew.dk

Se även ner info om Kulturcrew på Riksteatern Skånes sida:

www.skane.riksteatern.se/barn-och-unga

Ladda hem:

Dokumentation: