Virtuella rum

FÖR OCH MED BARN OCH UNGA

En del av Musik i Syds utvecklingsprojektet Digitala scener

 

”Inom Virtuella rum har barn och unga i hög grad varit medskapare. De har fått inspirerats av allt från fåglar och natur till konstverk och byggnader för att med digitala verktyg, tillsammans med professionella musikutövare, skapa ny och egen musik.”

 

Camilla Jonasson, UNGA Musik i Syd

 

”Det har varit väldigt olika och roliga projekt och lite som att gå med en ishacka. I varje projekt har vi kommit ner så långt vi kan komma, men inte kört fast, utan snarare sett vad som saknats, vilka hinder som finns och vad som kan göras bättre.”

Johan Salo, Do-Fi

 

Virtuella rum är benämningen på det digitala utvecklingsarbete med ca 3 500 barn och unga och ett tjugotal professionella musikutövare som drevs av UNGA Musik i Syd 2013–2015 . Arbetet genomfördes inom ramen för Musik i Syds digitala utvecklingsprojekt Digitala scener som leds till årsskiftet av Ulrika Lind.

 

Syftet med Digitala scener var att genom digital teknik, med det regionala musikutbudets tillgänglighet och synlighet i fokus, på olika sätt främja konstnärlig utveckling och tvärkulturell regional samverkan. Barn och unga var genomgående en prioriterad målgrupp i projektet. I denna del, som drevs av UNGA Musik i Syd, handlade det framför allt om att skapa kreativa (virtuella) rum och att inspirera och lära ut musikskapande med digitala verktyg. Kontakt med professionella och verkligheten utnaför skolan, elevernas medskapande och tillgänlighet har varit viktiga ledord.

 

Eller som Annika Johansson, verksamhetschef på UNGA Musik i Syd, summerar det:

 

Virtuella rum handlade om något så viktigt som att
  • tillgängliggöra material som barn har skapat själva utifrån en lärares idé
  • bygga ett digitalt utställningsrum så att även de anhöriga som inte har möjlighet att närvara kan se vad barnen har skapat
  • uppfinna virtuella musiklabb där elever och professionella musiker kan mötas och skapa musik ihop
  • göra ungdomar till stolta tonsättare av en stad som nyss fyllt 400 år

 

 Camilla Jonasson – projektledare Virtuella rum

Camilla_JonassonCamilla Jonasson är Skapande skola-samordnare på UNGA Musik i Syd och projektledde de fem delprojekten Flygande toner och tankar, Naturens symfoni, Samtidigt här och där, Väggarna vaknar och Imagine Hack inom ramen för utvecklingsarbetet Virtuella rum. Sedan 2015 forskar hon även i genus och digitalt musikskapande som doktorand vid Musikhögskolan i Malmö. ”Eldsjälen i detta arbete är Camilla Jonasson. Hon har med glädje och envishet, tillsammans med musiker, kompositörer, tekniker och många andra, samordnat och tråcklat sig fram i den digitala världen.”/Annika Johansson.

 

 

Johan Salo – vår Developer in Residence

Johan_Salo_porträtt_kolla_rättigheterFör den digitala tekniken som vi använde inom Virtuella rum stod interaktionsdesignern Johan Salo från företaget Do-Fi. Han samlade in och skapade, via QR-koder, vårt första ”virtuella rum” i projektet Flygande toner och tankar fullt av ljudfiler och filmklipp, bilder och texter som skildrade elevers skapandeprocesser 2013. Tack vare att Musik i Syd, i samarbete med Regionmuseet Kristianstad, beviljades bidrag av Region Skåne för projektet Developer in residence kunde vi därefter fortsätta anlita Johan Salo,  inom t ex projektet Väggarna vaknar, bl a i syfte att öka ungdomars delaktighet i Kristianstads 400-årsjubileum 2014

 
Sex delprojekt drevs inom ramen för Virtuella rum/Digitala scener

Flygande toner och tankar

Flygande_toner_knapp

Naturens symfoni

naturens_knapp

Samtidigt här och där

samtidigt_knapp

Väggarna vaknar

vaggarna_vaknar_knapp

Imagine Hack

Imagine_Hack_knapp

 

 

MusikA

appen_knapp

 

 

 

 

Digitala verktygslådan

Tekniska lösningar vi använde och utvecklade

 

verktygslada

Virtuella rum är benämningen på de delprojekt som drevs för och med barn och unga inom projektet Digitala scener, med stöd av Kulturrådet.

Mer om Digitala scener:

 

Virtuella_rum

Den här sidan är en del av dokumentationen Virtuella rum - för och med barn och unga, andra delen i en serie som skildrar UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum. Sidan är via QR-kod kopplad till en popupbok, som kan beställas på UNGA Musik i Syd. Där och här sammanfattar vi det digitala utvecklingsarbete som drevs av UNGA Musik i Syd inom ramen för utvecklingsprojektet Digitala scener (2013-2015).