Vi slår på trummor …

… INTE PÅ VARANN!

UNGA Musik i Syds första projekt inom Utvecklingscentrum, Vi slår på trummor inte på varann!, blev en TT-nyhet och uppmärksammades över hela landet, då det visade att man med hjälp av trummor faktiskt kan höja elevernas betyg och få fler behöriga till gymnasiet. Projektet började som en pilot på Slättängsskolan i Kristianstad 2010 och gick därefter vidare till Segevångsskolan i Malmö, där det snabbt blev en succé. Bättre gemenskap, gladare stämning och minskad skadegörelse på skolan är några av de positiva effekter som ett mer frekvent trummande ger.

Ett forskningsbaserat projekt

För att statistiskt kunna utvärdera hur eleverna känner sig före respektive efter de spelat trummor använde man sig av stressforskaren Töres Theorells så kallade VAS-skattningar. VAS står för Visuell-Analog-Skala och innebär att eleverna anger hur de mår före och efter de trummat. Skalan går från ledsen till glad, trött – pigg, orolig – lugn, spänd – avspänd och visar på vilket sätt trummandet påverkat eleverna mentalt. En tydlig tendens är att eleverna känner sig piggare efter att de spelat trummor. Det har också visat sig att eleverna efter trumlektionen upplever att de får lättare att koncentrera sig i andra ämnen. 

Mer om Vi slår på trummor

Musikern, pedagogen, kulturproducenten och numera även doktorand i musikpedagogik Camilla Jonasson följde och utvärderade projektet.

Projektet finns skildrat i antologin Kultur och Folkhälsa