Unga Musik i Syd

Här hittar du grafiska riktlinjer för Unga Musik i Syd.

De grafiska riktlinjerna är till för att vi ska kunna bygga ett starkt och tydligt varumärke för Unga Musik i Syd. De fungerar som ett praktiskt redskap för att skapa enhetlighet i all synlig kommunikation. Den är också tänkt att vara en källa till inspiration för den som jobbar med att kommunicera Unga Musik i Syd.

När riktlinjerna används rätt och konsekvent blir bilden av oss tydligare på ett snabbare sätt – det är lite som musik för ögonen om man så vill.

Logotyp

Logotypen är den officiella visuella representanten för Unga Musik i Syd och den är den viktigaste och mest synliga komponenten i kommunikationen. Ett korrekt och konsekvent användande av den ger därför en sammanhållen och tydlig bild av verksamheten.

Logotypen finns i tre versioner, Huvudversion, Förenklad version och en version för Särskilt beslutade projekt. Sammanhanget avgör vilken version som ska användas.

Huvudversion

Den här versionen av logotypen ska i första hand användas i all kommunikation. Logotypen får aldrig ändras eller förvrängas.

Förenklad version

Den här versionen kan vid vissa tillfällen vara lämpligare att använda, framför allt när logotypen ska användas på en liten yta. Logotypen får aldrig ändras eller förvrängas.

Unga-Musik i Syd

Särskilt beslutade projekt

För särskilt beslutade projekt som sträcker sig över längre tid. Nedan visas exempel för projektet ”Utvecklingscentrum”

Negativa versioner

Överblick vid negativ användning.

Färger

Fyra sobra grundfärger som är relativt neutrala kombineras med två starka signalfärger.

Figur

För att ytterligare förstärka Musik i Syds visuella identitet finns ett grafiskt element tillgängligt att använda i kommunikationen.

Figuren är en del av logotypen som kan användas som ett igenkännande ”märke”.

Figuren kan användas i svart, vit, röd eller orange version beroende på bakgrund.

Visitkort

Visitkort trycks i 1+1 färg. Svart logotyp + text på ena sidan och vit logotyp på de olika profilfärgerna på andra.

Trycksaker

Exempel på trycksaker.

Roll-ups

Exempel på roll-ups.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer