Smålands Musikarkiv

För att förtydliga Musik i Syds roll i olika sammanhang finns rekommendationer för hur stor logotypen ska vara i förhållande till huvudavsändaren. Om möjligt ska Musik i Syds logotyp placeras uppe i vänstra hörnet och avsändarens logotyp i nederkant.

Storleksförhållande

I tryckt material där Musik i Syds logotyp finns med ska bredden på denna vara 50% av Smålands Musikarkivs logotyps bredd.

Exempel Placering och storleksförhållande

Visitkort

Visitkort trycks i 1+1 färg. Verksamhetens logotyp i svart + text på ena sidan och Musik i Syds logotyp i vit på de olika profilfärgerna på andra.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer