Musikriket

För att förtydliga Musik i Syds roll i olika sammanhang finns rekommendationer för hur stor logotypen ska vara i förhållande till huvudavsändaren. Om möjligt ska Musik i Syds logotyp placeras uppe i vänstra hörnet och avsändarens logotyp i nederkant.

Storleksförhållande

I tryckt material där Musik i Syds logotyp finns med ska bredden på denna vara 50% av Musikrikets logotyps bredd. Båda versionerna av Musik i Syds logotyp (huvudversion och förenklad version) kan användas.

Exempel Placering och storleksförhållande

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer