Music Around Öresund

För att förtydliga Musik i Syds roll i olika sammanhang finns rekommendationer för hur stor logotypen ska vara i förhållande till huvudavsändaren. Om möjligt ska Musik i Syds logotyp placeras uppe i vänstra hörnet och avsändarens logotyp i nederkant.

Storleksförhållande

I tryckt material där Musik i Syds logotyp finns med ska bredden på denna vara 60% av Music Around Öresunds logotyps bredd.

Exempel Placering och storleksförhållande

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer