Typografi

Typografin är en viktig beståndsdel i en visuell identitet. Både ur en estetisk synvinkel och för att skapa tydlighet, hög läsbarhet och personlighet. Även typografin bidrar till att förstärka varumärket. Vid all skriftlig information/kommunikation ska därför ett gemensamt typsnitt användas.

”Montserrat” är ett typsnitt från Google Fonts som fungerar både för digitala och tryckta medier. Detta ger möjligheten att konsekvent använda samma typsnitt till all kommunikation.

Till enstaka publikationer med fasta element (utbudskataloger m.m.) används ”Lovelo Black” som rubriktypsnitt.


Montserrat – Bold

Används till rubriker och mellanrubriker.

Montserrat – Regular

Används till brödtext.

Lovelo – Black

Används till enstaka publikationer.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer