Logotyp

Logotypen är den officiella visuella representanten för Musik i Syd och den är den viktigaste och mest synliga komponenten i kommunikationen. Ett korrekt och konsekvent användande av den ger därför en sammanhållen och tydlig bild av verksamheten.


Huvudversion

Den här versionen av logotypen ska i första hand användas i all kommunikation. Logotypen får aldrig ändras eller förvrängas.

Förenklad version

Den här versionen kan vid vissa tillfällen vara lämpligare att använda, framför allt när logotypen ska användas på en liten yta. Logotypen får aldrig ändras eller förvrängas.

SAMLINGSLOGOTYP

Hela verksamheten samlad i en logotyp.

LOGOTYPER – PRODUKTVARUMÄRKEN

Separata logotyper för respektive produktvarumärke.

FÄRGVERSIONER

Logotypen är alltid svart eller vit (negativ). Valet är beroende på vilken bakgrund den placeras på.

FRIZON

För att säkerställa att logotypen framträder tydligt finns en definierad frizon. Innanför denna frizon får inga andra element placeras. Frizonen är lika med avståndet mellan linjerna över och under ”Musik i Syd”.

PLACERING

I första hand ska logotypen placeras i övre vänstra hörnet.

STORLEK

I tryck bör inte logotypen vara mindre än 30 x 10 millimeter. I fall där logotypen måste vara mindre rekommenderas att den förenklade varianten används.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer