DIGITAL STRATEGI

Musik i Syds digitala strategi har som utgångspunkt att vi ska ha närvaro i de kommunikationskanaler som våra målgrupper använder. Idag måste man ständigt vara beredd att kommunicera, att skapa ett kontinuerligt flöde av kommunikation istället för att tänka lanseringar eller enstaka nyheter. Webben och sociala medier blir därmed de primära kanalerna för att uppnå en pågående och konsekvent kommunikation.

För att lyckas i de digitala och sociala kanalerna ska vi utveckla våra arbetssätt som hjälper oss att bli snabbare vid publicering och uppdateringar, när vi svarar på inlägg och frågor i de egna kanalerna. Men lika viktigt är att lyssna och fånga upp diskussioner och kommentarer kring våra verksamheter i målgruppernas kanaler för att få större kunskap kring hur vi uppfattas. Rekommendationer och att dela innehåll är basen i de sociala kanalerna. Traditionell sälj- eller marknadsföringskommunikation fungerar inte i dessa kanaler, man måste förändra sättet att skriva för att bli uppmärksammad och skapa engagemang. Texter som är mer personliga, baserade på fakta och som skapar nyfikenhet har större chans att uppnå en spridning.

Med den nya varumärkesplattformen tar vi steget till att utveckla kommunikationen via webb och sociala medier. Se det som en resa vi har påbörjat för att ständigt vara närvarande bland våra olika målgrupper.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer